IT-chef


Kan du lede vores IT-team og drive vigtige IT-projekter?

Anders Andersens Rengøring er kendt i hele Danmark som kvalitetsleverandør inden for rengøringsservice. Vi beskæftiger mere end 1.200 medarbejdere, heraf godt 100 funktionærer og +1100 timelønnede servicemedarbejdere. I hele virksomheden tænker og samarbejder vi som et hold og er stolte af det kvalitetsarbejde, vi leverer til kunderne. Vi har en fantastisk virksomhedskultur, hvor vi støtter hinanden og deler vores succeser.

I et marked med høj konkurrence har vi behov for en IT-afdeling, der supporterer organisationen til at arbejde effektivt og kvalitetsfokuseret, så vi til stadighed kan levere kvalitetsløsninger ude hos kunderne. Dette kræver et godt og velkørende samarbejde på tværs i organisationen, og at IT-afdelingen holder sig opdateret på organisationens ønsker og behov for at kunne foreslå relevante IT-løsninger og udviklingsprojekter, der samtidig er afstemt med virksomhedens strategi.

Vi søger en dygtig og tillidsskabende IT-chef til at lede og motivere vores IT-team og til at stå i spidsen for design og gennemførelse af små som store IT-projekter, bl.a. i samarbejde med eksterne IT-partnere.

En IT-afdeling der styrker virksomheden

Kvalitet og stabilitet er DNA’et i Anders Andersens Rengøring, også når det kommer til IT. Vi ser frem til en IT-chef, der kan lede afdelingen til fortsat at levere rigtig god service til virksomhedens afdelinger og brugere og håndtere deres forespørgsler og behov for support. Der er generelt brug for stabile systemer og kvalificeret respons på brugerhenvendelser. Det er samtidig vigtigt, at afdelingen styrer og kommer i mål med de planlagte IT-projekter.

Projekter de kommende år er bl.a. øget digitalisering af arbejdsgange og opgradering af systemer til Business Intelligence, CRM og ERP. Dertil kommer mindre projekter, fx implementering af sikkerhedssystemer og service-apps til mobile enheder. Afdelingen informerer løbende ledelsen i IT-spørgsmål og kommer med forslag til forbedringer, der kan styrke og effektivisere de digitale arbejdsgange og generelt skabe en ”lettere” hverdag for brugerne.

IT-afdelingen skal være godt inde i virksomhedens forretningsgange og bidrage til at optimere disse, og samtidig sikre brugernes forståelse og tilfredshed via dialog, support og workshops.

IT-chefens opgave

Som IT-chef får du ansvar for et team på 4 medarbejdere, med hver sit fokusområde, på vores hovedkontor i Taastrup. Sammen har I ansvar for at drifte og supportere virksomhedens IT-systemer i Taastrup, Vejle og Aarhus, og for løbende at igangsætte og drive IT-projekter.

Du leder teamet og fordeler afdelingens opgaver, og varetager også selv forskellige opgaver. Du sikrer fokus og prioritering i opgaverne, så der leveres ind til virksomhedens strategi. Du er nøgleperson i forhold til at udforme og opdatere den langsigtede IT-strategi og design af projekter med konkrete mål, opgaver og milepæle, der er i harmoni med virksomhedens overordnede strategi.

Dit hovedfokus er at guide og motivere dine medarbejdere med daglig sparring og godkendelser i relation til deres udfordringer og opgaver, så de kommer i mål med deres projekter og afdelingen når de overordnede mål. Du refererer til direktøren og indgår i ledergruppen sammen med virksomhedens øvrige afdelingsledere, som du løbende er IT-sparringspartner for. Herigennem kan du sikre, at relevant ledelsesinformation flyder til og fra IT-teamet.

Mål og ansvar

Dit og IT-afdelingens primære mål og ansvar er at sikre stabil og udbytterig IT i virksomheden og en effektiv support og service til brugerne. Du er garant for, at vi kommer i mål med de vedtagne og planlagte projekter, så virksomheden løbende opgraderes og optimeres på IT-området; effektivisering af arbejdsgange, bedre dataoverblik, bidrage til bedre beslutninger eller noget helt tredje.

Dit team er generelt selvkørende, men der vil løbende være behov for, at du viser retning og tager beslutninger om, hvordan ressourcer og tid skal fordeles på opgaverne, og hvilke områder, der ikke skal bruges ressourcer på.

Det er vigtigt med et trygt arbejdsmiljø med åbenhed, tillid, opbakning og fokus på arbejdsglæde. Det ligger naturligt i arbejdet, at der konstant skal håndteres nye udfordringer og overvejes nye muligheder. Her er det værdifuldt med et team, hvor der er god sparring, inspiration og gode ideer at hente fra hinanden.

Din profil

Du har ledererfaring og flere års erfaring inden for arbejdet i en IT-afdeling. Du går gerne foran og kan inspirere i god planlægning og metoder til succes i IT-afdelingen.

Du er god til at kommunikere, så du dels kan beskrive og forklare komplekse IT-problemstillinger til ledelse og ledergruppen forud for større beslutninger, og dels kan give brugerne forståelse og klarhed over hvorfor, hvordan og hvornår, der sker ændringer (forbedringer) i deres IT-hverdag. 

Du har erfaring med drift og opdateringer af Business Intelligence-, CRM- og ERP-systemer, som du ville skulle stå i spidsen for at vedligeholde og opgradere.

Du har relevant uddannelsesbaggrund og bevist dine evner som en projektleder for komplekse IT-projekter.

Du tænker proaktivt og ser altid efter værdiskabende optimering.

Du er imødekommende og serviceminded, så du kan videreudvikle den gode service, der allerede leveres i IT-afdelingen.

Du kan se frem til …

  • At blive en vigtig nøgleperson i virksomheden og designe spændende IT-projekter sammen med andre.
  • At lede implementering af nye IT-løsninger og inddrage brugerne.
  • Et lederjob i en fantastisk virksomhedskultur og med mange berøringsflader i organisationen.
  • Velordnede arbejdsforhold og respekt for en god work-life balance.
  • Grundig introduktion til jobbet og fokus på udvikling personligt, fagligt og socialt.
  • Fast løn, frokostordning, profilbeklædning, bilordning og diverse sociale og repræsentative arrangementer.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning

Vi indkalder til samtaler løbende. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte HR-leder Janni Peters på tlf. 43 99 99 99.

Gem job

Anders Andersen's Rengøring
Publiceret: 9. marts 2022

Arbejdssted

Location Taastrup