Sik­ker­heds­kon­su­lent med dyb teknisk indsigt


Har du stor interesse for it-sikkerhed, bred og dyb it-teknisk indsigt, og er du dygtig til at samarbejde? Drømmer du samtidig om at være en del af en stor it-afdeling, som har brug for dine kommunikationsevner og din store organisatoriske forståelse? Så læs videre.

Cybertruslen mod sundhedssektoren er generelt høj. Derfor øger Region Midtjylland indsatsen på sikkerhedsområdet, så vi i fremtiden i endnu højere grad proaktivt kan imødegå de øgede trusler mod vores hospitaler.

Dine primære opgaver bliver at

  • rådgive de øvrige enheder i It-afdelingen omkring sikkerhed, særligt omkring tekniske spørgsmål f.eks. når nye systemer indkøbes eller udvikles og således politikker og regulativer overholdes
  • løbende rådgivning til hele koncernen herunder sikre, at alle aspekter af informationssikkerhed afdækkes f.eks. gennem inddragelse af juridiske kompetencer
  • tilrettelægge og udføre awareness-træning og uddannelse
  • samarbejde med regionens juridiske afdeling omkring databehandleraftaler og gennemføre audit af eksisterende databehandleraftaler

Fokus på overblik og rådgivning

Din uddannelsesmæssig baggrund er ikke det afgørende, men vi forventer, at du har erfaring inden for it-sikkerhedsområdet. Nogle af opgaverne kræver solid it-teknisk indsigt, mens andre opgaver i højere grad fordrer overblik og forståelse for de øvrige discipliner inden for cyber- og informationssikkerhed, så din rådgivning bliver helhedsorienteret. Uanset opgavetype kan du skriftligt beskrive en it-sikkerheds problemstilling på en præcis og kortfattet måde og kommunikere it-kompleksitet let forståeligt.

Du er tværfagligt orienteret og har gode samarbejdsevner, da det er vigtigt, at du får opbygget et stort kendskab til den interne organisation og ved, hvem du skal kontakte hvornår. Du er en dygtig kommunikator, og du nyder at rådgive og tale med både interne og eksterne samarbejdspartnere – men du går heller ikke af vejen for en faglig diskussion.

Dine kompetencer matcher de beskrevne opgaver og omfatter sikkert også viden om og erfaring med ISO2700X, SANS CIS, NIST, CISSP og ITIL.

Du kan få meget mere at vide om cyber- og informationssikkerheden i Region Midtjylland her. Vi håber, du finder det motiverende og glæder os til at byde dig velkommen ombord.

Læs mere om, hvordan det er at arbejde i It på vores karriereside.

Ønsker du et fleksibelt arbejdsliv og løbende udvikling?

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med en arbejdsuge på 37 timer, en fleksibel og hybrid arbejdsdag og betalt frokostpause. Det er vigtigt, at du har tid til et liv ved siden af arbejde, samtidig med at vi lægger stor vægt på, at du kan udvikle dig i dit job. Vi arbejder derfor med løbende udviklingssamtaler og jævnlige 1:1-samtaler med din leder – så har du og din leder hele tiden fokus på din trivsel og udvikling.

Det bliver du en del af

Du bliver en del af Ledelsessekretariatet, hvor du får 24 kolleger, der arbejder med it-sikkerhed, kvalitetssikring af medicinsk software, projekter, sekretariatsbetjening og sagsbehandling. Du vil opleve et område med stort fagligt engagement, humoristiske sans og fokus på sociale relationer.

Du bliver også en del af regionens informationssikkerhedsfunktion, da arbejdet med cyber- og informationssikkerhed i koncernen drives herfra.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte områdeleder for Ledelsessekretariatet Søren Kjær på 5162 5682 eller soekjr@rm.dk.

Send din ansøgning senest den 2. februar 2022. Vi regner med at afvikle samtaler den 11. februar. Inden samtalen må du forvente at skulle lave en personprofil.

Gem job

Region Midtjylland
Publiceret: 20. januar 2022

Arbejdssted

Location Viborg