Styrk it-sik­ker­he­den i sund­heds­sek­to­ren som operativ risk manager


Brænder du for risikostyring og compliance på cyber- og informationssikkerhedsområdet? Og motiveres du af at være med på holdet, der arbejder dedikeret med at styrke it-sikkerheden i sundhedssektoren? Så er muligheden her.

Cybertruslen mod sundhedssektoren er generelt høj. Derfor øger Region Midtjylland indsatsen på sikkerhedsområdet, så vi i fremtiden i endnu højere grad proaktivt kan imødegå de øgede trusler mod vores hospitaler.

Du får primært opgaver med at

  • identificere og omsætte forretningsmæssige risici til operationelle mitigerende handlinger
  • identificere, definere og optimere risikobaserede usecases, samt facilitere og koordinere forankring i operationel risikostyring – alt sammen i tæt samarbejde med øvrige relevante aktører
  • udarbejde ledelsesinformation baseret på konkrete operationaliserede metrikker
  • sikre velfungerende risikostyringsprocesser på tværs af områder
  • bidrage til risikovurderingsprocessen herunder rådgive interessenter
  • afdække og udvikle rapporteringsformat til at rapportere strategisk, taktisk og operationelt til interessenter
  • modne og facilitere et årshjul om en helhedsorienteret operationel risikostyring

Du kan få meget mere at vide om cyber- og informationssikkerheden i Region Midtjylland her. Vi håber, du finder det motiverende og glæder os til at byde dig velkommen ombord.

Operationel risikostyring i en forretningsmæssig kontekst

Vores opgaveportefølje er bred og under fortsat udvikling, men din rolle er primært at understøtte koblingen mellem den operationelle risikostyring og den forretningsmæssige risikostyring. Derfor forventer vi, at du har erfaring inden for it-sikkerhedsområdet og særligt risikoområdet. Dine kompetencer omfatter sikkert også kendskab til ISO2700X, CISSP, SANS, NIST og ITIL.

Du har forståelse for, hvordan systemer kan angribes og omsætter din tekniske viden til at identificere og vurdere sårbarheder. Du kommer til at arbejde med Integrated Risk Management modulet i ServiceNow - har du kendskab til systemet i forvejen, er det en fordel, men ellers hjælper vi dig selvfølgelig.

Du er en dygtig kommunikator, som er vant til at formidle din viden på en let, troværdig og forståelig måde. Du har en god helhedsforståelse og formår at prioritere, så kræfterne bruges på det rigtige.

Læs mere om, hvordan det er at arbejde i It på vores karriereside

Ønsker du et fleksibelt arbejdsliv og løbende udvikling?

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med en arbejdsuge på 37 timer, en fleksibel og hybrid arbejdsdag og betalt frokostpause. Det er vigtigt, at du har tid til et liv ved siden af arbejde, samtidig med at vi lægger stor vægt på, at du kan udvikle dig i dit job. Vi arbejder derfor med løbende udviklingssamtaler og jævnlige 1:1-samtaler med din leder – så har du og din leder hele tiden fokus på din trivsel og udvikling.

Det bliver du en del af

Du bliver en del af Ledelsessekretariatet, hvor du får 24 kolleger, der arbejder med it-sikkerhed, kvalitetssikring af medicinsk software, projekter, sekretariatsbetjening og sagsbehandling. Du vil opleve et område med stort fagligt engagement, humoristiske sans og fokus på sociale relationer.

Du bliver også en del af regionens informationssikkerhedsfunktion, da arbejdet med cyber- og informationssikkerhed i koncernen drives herfra.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte områdeleder for Ledelsessekretariatet Søren Kjær på 5162 5682 eller soekjr@rm.dk.

Send din ansøgning senest den 6. februar 2022. Vi regner med at afvikle samtaler den 21. februar. Inden samtalen må du forvente at skulle lave en personprofil.

Gem job

Region Midtjylland
Publiceret: 20. januar 2022

Arbejdssted

Location Viborg