Kom­mu­ni­ka­tiv stærk in­for­ma­tions­sik­ker­heds­ko­or­di­na­tor til rolle som pro­gram­le­der


Er din mission at være med til at styrke sikkerheden i Region Midtjylland, så vi proaktivt kan imødegå de øgede trusler mod vores hospitaler? Så passer du perfekt hos os.

Cybertruslen mod sundhedssektoren er generelt høj. Derfor øger Region Midtjylland indsatsen på sikkerhedsområdet, så vi i fremtiden i endnu højere grad proaktivt kan imødegå de øgede trusler mod vores hospitaler.

Du kan få meget mere at vide om cyber- og informationssikkerheden i Region Midtjylland her. Vi håber, du finder det motiverende og glæder os til at byde dig velkommen ombord.

Dine primære opgaver bliver at

  • koordinere og implementere konkrete sikkerhedstiltag på koncernniveau i regi af informationssikkerhedsfunktionen
  • styre, koordinere og ajourføre programdokumentationen i tæt samarbejde med de kollegaer, der deltager i initiativerne
  • rådgive om cyber- og informationssikkerhed
  • udarbejde skriftlige produkter f.eks. analyser, notater, sagsfremstillinger eller præsentationer i relation til cyber- og informationssikkerhed

Læs mere om, hvordan det er at arbejde i It på vores karriereside.

Fremdrift gennem en holistisk og inddragende tilgang

Du har erfaring med programledelse og cyber- og informationssikkerhed. Dine kompetencer omfatter sikkert også kendskab til PRINCE2, MSP, MoR, ISO2700X, GDPR og ITIL etc. Din tekniske og juridiske viden er på et niveau, der gør, at du kan følge med i de faglige dialoger og diskussioner, dine ekspertkollegaer fører på deres fagområder.

Din opgave er at sikre, at aktiviteterne gennemføres hensigtsmæssigt og med inddragelse af de rette kompetencer. Du skal have overblikket, da du er den, som sikrer, at de aktiviteter, der gennemføres i It, er samstemt med aktiviteterne på koncernniveau.

Du er derfor også en dygtig integrator og kommunikator, som er vant til at formidle din viden på en let og forståelig måde. Du sikrer med din helhedsforståelse og dit overblik, at de initiativer du er med til at implementere er hensigtsmæssige og langtidsholdbare;

Du er en omgængelig og hjælpsom kollega, der spreder positiv energi. Din tværfaglighed og dine gode samarbejdsevner er vigtige, da de hjælper dig til at få opbygget et stort kendskab til den interne organisation og vide, hvem du skal kontakte hvornår. Det er også vigtigt, at du har drivkraft og selvstændigt tager initiativ - du formår at se muligheder frem for begrænsninger og kan skubbe på og sikre fremdrift på en vedholdende og positiv måde.

Ønsker du et fleksibelt arbejdsliv og løbende udvikling?

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med en arbejdsuge på 37 timer, en fleksibel og hybrid arbejdsdag og betalt frokostpause. Det er vigtigt, at du har tid til et liv ved siden af arbejde, samtidig med at vi lægger stor vægt på, at du kan udvikle dig i dit job. Vi arbejder derfor med løbende udviklingssamtaler og jævnlige 1:1-samtaler med din leder – så har du og din leder hele tiden fokus på din trivsel og udvikling.

Det bliver du en del af

Du bliver en del af Ledelsessekretariatet, hvor du får 24 kolleger, der arbejder med it-sikkerhed, kvalitetssikring af medicinsk software, projekter, sekretariatsbetjening og sagsbehandling. Du vil opleve et område med stort fagligt engagement, humoristiske sans og fokus på sociale relationer. Du bliver i høj grad også en del af regionens informationssikkerhedsfunktion, da arbejdet med cyber- og informationssikkerhed i koncernen drives herfra.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte områdeleder for Ledelsessekretariatet Søren Kjær på 5162 5682 eller soekjr@rm.dk.

Send din ansøgning senest den 6. februar 2022. Vi forventer at afholde samtaler den 24. februar. Inden samtalen må du forvente at skulle lave en personprofil.

Gem job

Region Midtjylland
Publiceret: 20. januar 2022

Arbejdssted

Location Viborg