Leder til nyoprettet DevOps enhed i komplekst di­git­al­iser­ing­s­pro­gram


Vil du være med til at udvikle samfundskritiske it-løsninger i en agil og uformel kultur? Og vil du bruge dine lederegenskaber, dit resultatfokus og strategiske overblik i et moderne it-program? Så er du måske vores nye leder af den nyoprettede DevOps enhed.  

Domstolsstyrelsen er en del af Danmarks Domstole. Vores opgave er at udvikle, administrere og understøtte arbejdet ved domstolene. Det gør vi med udgangspunkt i vores vision om at arbejde tidssvarende og professionelt for ret og retfærdighed.

Vi understøtter domstolenes arbejde digitalt og sikrer, at domstolene kan anvende de digitale muligheder bedst muligt.

I de kommende fem år gennemfører vi en omfattende digital modernisering på to af domstolenes største sagsområder – straffesagerne og skiftesagerne. Vi udvikler et nyt system, der understøtter øget digital sagsbehandling. Den nye løsning skal lette arbejdet for både dommere, sagsbehandlere og domstolenes brugere samt sikre en fremtidssikret og stabil systemunderstøttelse.

For at kunne gennemføre denne omfattende og komplekse digitale modernisering har vi etableret en selvstændig programorganisation i Domstolsstyrelsen, der er ansvarlig for at designe og udvikle den nye digitale løsning. Programorganisationen består af en leveranceorganisation og dertilhørende projektstyringsfunktion.

Vi søger nu en enhedschef til vores nyoprettede DevOps enhed. Vi tilbyder dig en spændende stilling, hvor du får mulighed for at udvikle dig fagligt, ledelsesmæssigt og personligt.

Om stillingen

Som leder af DevOps enheden får du ansvaret for at etablere og lede et hold af dygtige specialister. Enheden skal bygge, vedligeholde og administrere den samlede DevOps toolchain og den dertilhørende release- og deployment proces. Du skal fungere som brobygger mellem drift og udvikling, og du får en bred kontaktflade i hele organisationen. Du får et tæt samarbejde med styrelsens eksisterende it-organisation samt vores sikkerhedsspecialister og udviklingsteams.

DevOps enheden etablerer infrastrukturen for udviklingen, både cloud såvel som on-premise, og administrerer de miljøer, hvorpå den nyudviklede software skal afvikles. Enheden har ansvaret for at sikre, at de løbende idriftsættelser og transition til drift bliver gennemført med succes. Enheden understøtter en gnidningsfri udrulning af kode igennem automatiserede builds og en velfungerende CI/CD pipeline. Ansvaret for hosting og drift af on-premise hardwareinfrastrukturen og netværket er placeret i styrelsens driftsafdeling og hos vores driftsleverandør.

Du får en særlig vigtig rolle i forbindelse med PI planning og udarbejdelse af arkitekturen (architectual runway), hvor du og dine medarbejdere skaber rammerne for systemernes virke og kvalitet.

Du sikrer, at de mange forudsætninger og opgaver i programmets backlog bliver koordineret, prioriteret og realiseret. Det sker i tæt samarbejde med vores Product Manager og programmets øvrige enhedschefer.

I rollen som chef for DevOps enheden får du det overordnede faglige leveranceansvar for enheden, inklusiv følgende opgaver: 

  • Fagligt leveranceansvar for enhedens ydelser på tværs af programmet og identificering af fremtidige teknologier og værktøjsbehov
  • Opbygge processer og metoder til at understøtte enhedens arbejde – særligt med fokus på release og deployment af kode og transition til drift
  • Personaleledelse og medarbejderudvikling af interne medarbejdere samt rekruttering af enhedens interne medarbejdere og eksterne konsulenter
  • Koordinere og sparre med programmets enhedschefer, de agile styringsroller og de agile udviklingsteams i programmet om løbende integration af kodebasen
  • Ansvarlig for planlægning og koordinering af releaseudrulninger
  • Koordinere med styrelsens driftsafdeling, driftsleverandør og arkitekter, som er modtagerorganisation for de løbende releases
  • Sikre at enheden etablerer miljøer og automatisering, som understøtter systemdemo.

DevOps enheden kommer til at bestå af en række interne medarbejdere og eksterne konsulenter, herunder bl.a. en Systems Architect, en række DevOps engineers og infrastrukturspecialister. Enheden består i øjeblikket af syv tekniske konsulenter, men forventes at skulle vækste i takt med projektets fremdrift. Leveranceorganisationen består desuden af en analyseenhed samt en række agile udviklingsteams.

Om dig

Vi forventer, at du har erfaring fra en lignende stilling eller tidligere har været leder i en større it-organisation. Du har en relevant uddannelse og et godt kendskab til agil udvikling – herunder gerne erfaring med etablering af DevOps teams. Det er en fordel, hvis du har kendskab til de gængse DevOps styringsværktøjer, som enheden anvender, bl.a. Jira/Confluence.

Du vægter personaleledelse højt, og du formår at skabe gode samarbejdsrelationer på alle niveauer i organisationen. Du trives godt i en kultur, hvor ledelsen sætter de strategiske rammer, men decentraliserer beslutningskompetencen så vidt muligt. Derudover har du gode kommunikationsegenskaber, og du forstår at konkretisere det strategiske i konkrete målsætninger.

Programmet opererer i et komplekst forretningsområde. Det består af mange forskellige fagligheder og er organiseret i flere tværgående teams. Derfor er det vigtigt, at du som person er struktureret, og at du er i stand til at holde overblikket.

Da DevOps enheden er tværgående mellem udvikling og drift, lægger vi vægt på, at du har en god forståelse for begge verdener. Det er vigtigt, at du forstår at prioritere og skabe forståelse i begge domæner.

Løn og ansættelsesvilkår

Der er tale om en stilling som chefkonsulent med personaleledelse efter Finansministeriets overenskomst med AC. Der vil kunne forhandles et pensionsgivende kvalifikationstillæg, hvis størrelse vil afhænge af erfaring og kompetencer.

Er du ikke omfattet af AC-overenskomsten, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere i staten mellem Finansministeriet og HK/Stat samt OAO-S-fællesoverenskomsten.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes ”Hemmeligt” og opretholde denne under hele din ansættelsesperiode. Du kan læse mere her.

Stillingen er tidsbegrænset med en forventet varighed til marts 2026.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Mere om stillingen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte it-direktør Martin Wood på tlf. 20 56 58 32 eller enhedschef Karen Vestenbæk på tlf. 42 41 71 86.  

Du kan læse mere om Domstolsstyrelsen, Danmarks Domstole og vores vision, værdier og mål på www.domstol.dk. Her kan du også se vores programorganisering samt læse Danmarks Domstoles digitaliseringsstrategi.

Ansøgning

Du sender din ansøgning online via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem processen, når du trykker på knappen ”Søg jobbet her”.

Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte cv, udtalelser og relevante eksamenspapirer m.v.

Vi skal have modtaget din ansøgning senest tirsdag den 8. februar 2022 kl. 12.00.

Vi holder indledende samtaler mandag den 14. februar. Der afholdes 2. samtaler med udvalgte kandidater torsdag den 17. februar.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold m.v. 

Gem job