Kon­torchef med fokus på di­git­al­iser­ing og it til Ud­dan­nelses- og For­skningsstyrelsen (Genopslag)

Inspireres du af at lede og sætte strategisk retning for store offentlige digitaliseringsprojekter i tæt samarbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsfonde? Har du lyst til at videreudvikle et konstruktivt og resultatorienteret samarbejde med vores it-leverandører? Evner du at skabe en god arbejdsplads med tydelig retning for vores dygtige specialister? Så er du måske vores nye kontorchef.

Kontorchef for Studie- og Tilskudsadministrative Systemer

Som chef for Studie- og Tilskudsadministrative Systemer vil du stå i spidsen for tre forretningsområder og for den tekniske driftsenhed. Du får det ledelsesmæssige ansvar for et kontor, der står for både anskaffelse, drift, videreudvikling og forvaltning af en række store fagsystemer. Det drejer sig om studieadministrative kernesystemer, der bruges af universiteter og professionsrettede uddannelsesinstitutioner samt et tilskudsadministrativt system til administration af forskningsmidler. Systemerne er omdrejningspunkter for bl.a. administration af uddannelsesmidler, SU og forskningsmidler.

Du kommer til at spille en afgørende rolle i moderniseringen af centrale dele af styrelsens systemportefølje.

Du vil referere til vicedirektør Sine Søgaard Jeppesen, der har ansvar for uddannelsesstøtte, it og digitalisering i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, og du bliver en aktiv del af styrelsens chefgruppe.

Du skal i tæt samarbejde med kontorets fire dygtige områdeledere sikre den faglige og personalemæssige ledelse af kontorets i alt ca. 40 kompetente medarbejdere.

Er du vores nye kontorchef?

Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk uddannelsesmæssig baggrund. Det vil være en afgørende fordel, hvis du har ledelseserfaring. Endvidere forventes det, at du har kendskab til it-projektarbejde, udbud og kontrakt- og leverandørstyring.
Du kommer til at arbejde i et dynamisk og levende miljø, hvor du udfordres fagligt og personligt, og hvor vi forventer, at du:

  • er en skarp, robust og tydelig leder med fokus på resultater og trivsel
  • kan lede og ressourceoptimere en stor enhed og er forandringsorienteret
  • besidder stærke kompetencer på it-området
  • har kendskab til offentlig forvaltning
  • har gode samarbejdsevner og kan etablere en god og ligeværdig dialog med dine samarbejdspartnere. Du skal både evne at lytte og have gennemslagskraft
  • interesserer dig for både udviklings- og driftsopgaver.

Du indgår herudover i et tæt ledelsessamarbejde med de øvrige it-kontorer i styrelsen. Stilingen rummer et betydeligt element af tværgående og strategisk ledelse af styrelsens digitalisering. Du skal kunne navigere i et miljø med mange interne og eksterne aktører.

En ambitiøs og social arbejdsplads 

Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer. Vi går op i at have et tillidsfuldt samarbejde og i at skabe arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener nemlig, at en god kultur med åben dialog og samarbejde er en vigtig forudsætning for, at vi lykkes. Derfor er her plads til grin og rig mulighed for at deltage i sociale arrangementer i kontoret, i styrelsen og på tværs af koncernen. 

Løn og ansættelsesvilkår

Du ansættes i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern i henhold til gældende rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 på åremål. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Hans Müller Pedersen (72 31 82 10 hmp@ufm.dk).

Søg stillingen

Klik på knappen ”søg stillingen” eller søg via vores hjemmeside www.ufm.dk/job-i-ministeriet. Vi skal have dit CV, ansøgning og eksamensbevis senest onsdag den 9. februar 2022. Vi holder to samtalerunder. Mellem 1. og 2. samtalerunde gennemføres en ledertest af udvalgte kandidater.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Nydansker.

Vi skaber fundamentet for fremtiden

Viden former fremtiden. I Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder vi for at skabe værdi i samfundet gennem fremragende uddannelse og forskning. Vi skaber et solidt fundament for de videregående uddannelser og forskningen i Danmark, så nye idéer kan spire og skabe vækst.


Om Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

I Uddannelses- og Forskningsstyrelsen løfter vi en bred portefølje af faglige og administrative opgaver og projekter, der understøtter videreudvikling af dansk forskning, videnbaseret innovation og en løbende kvalitetsudvikling på de videregående uddannelser i et godt internationalt samspil på både forsknings- og uddannelsesområdet. Det sker i tæt dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører med afsæt i dyb faglighed på de relevante områder. Styrelsen har også ansvaret for den ordinære uddannelsesstøtte (SU) og en række andre særlige støtteordninger for uddannelsessøgende samt ansvaret for drift og udvikling af SU-systemer, studieadministrative it-systemer mv.

Gem job

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Publiceret: 24 January 2022

Arbejdssted

Location København