In­for­ma­tions­sik­ker­heds­kon­su­lent til kri­mi­nal­forsor­gen


Har du erfaring med informationssikkerhed, og har du lyst til at arbejde med området i bl.a. de danske fængsler? Så har du nu chancen for at få en masse spændende opgaver og bidrage til kriminalforsorgens ambitiøse indsats vedrørende databeskyttelse og informationssikkerhed. 

Vi søger en medarbejder, der har erfaring med at drive og udvikle et ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) og gerne også for databeskyttelse (PIMS). Vi er en stor og spændende, samfundsbærende organisation med en række decentrale institutioner.

Hvem er vi?

Stillingen er i Center for It og Digitalisering, der i alt beskæftiger ca. 80 ansatte, og leverer it-løsninger til ca. 4.500 brugere. I enheden for databeskyttelse og informationssikkerhed (DIS-enheden) er vi 12 medarbejdere og er en blanding af generalister, teknikere og jurister. Vi har et højt fagligt niveau og går til opgaverne – som er meget varierede – med stort engagement og i en uformel omgangstone. Selv om der er opgaver nok at tage fat på, vægter vi også højt, at der er en god balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Vi tror på, at der er stor synergi i at tænke styringen af databeskyttelse og informationssikkerhed sammen, og vi har derfor kun ét samlet ledelsessystem til styring af begge dele. Vi har en bred kontaktflade rundt i organisationen og taler dagligt med it-folk, projektledere og ikke mindst det mest centrale, nemlig kerneforretningen, dvs. fagkontorer i direktoratet, områdekontorer, fængsler, arrester mfl. 

Vi er en del af Justitsministeriets koncern, der har som mål at være rollemodel i forhold til databeskyttelse og informationssikkerhed. Det mål er en del af vores hverdag.

Og så tænker vi også områderne sammen ved, at vi rent fysisk er placeret sammen og sidder skulder ved skulder med hvad der må være hovedstadens bedste udsigt i Strandgade.

Rammerne for vores arbejde

Kriminalforsorgen er underlagt ISO27001 og de databeskyttelsesretlige regler i retshåndhævelsesloven, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Kriminalforsorgen har tillige valgt at påbegynde implementeringen af ISO27701, og vi henter inspiration i andre relevante standarder, eks. ISO27002, ISO27003, ISO27005 mfl.

DIS-enheden rapporterer løbende fremdrift og status til medlemmer af kriminalforsorgens koncernledelse i forhold til implementeringen af ISO-standarderne og de databeskyttelsesretlige regler. Der er altså bevågenhed på området fra den absolutte top i organisationen. 

En alsidig hverdag med spændende opgaver

Som vores nye informationssikkerhedskonsulent vil du få en central rolle i driften og den fortsatte udvikling af selve ledelsessystemet, hvilket bl.a. omfatter:

 • Udarbejdelse og revision af informationssikkerhedspolitikker
 • Planlægning og gennemførsel af interne audits
 • Evaluering og måling af ledelsessystemets effektivitet
 • Planlægning og gennemførsel af landsdækkende awarenesskampagner
 • Håndtering og analyse af informationssikkerhedshændelser og -brud
 • Udarbejdelse af materiale til kriminalforsorgens udvalg for databeskytte og informationssikkerhed
 • Samarbejde med interessenter i såvel direktoratet som kriminalforsorgens områdekontorer
 • Deltage i eksterne tilsyn fra eksempelvis Justitsministeriets departement og Rigsrevisionen

Din hverdag bliver alsidig, og du vil - som resten af enheden - bidrage til at løse enhedens opgaver i øvrigt, så kriminalforsorgens indsats for at styrke både databeskyttelse og informationssikkerhed fortsætter i højt tempo. Arbejdet med databeskyttelse og informationssikkerhed sker ikke kun i DIS-enheden, men er sikret i bl.a. en landsdækkende organisering, som du løbende vil samarbejde med. Du vil referere til chefen for databeskyttelse og informationssikkerhed.

Hvem er du?

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke så afgørende. Du kan være akademiker, professionsbachelor, ingeniør eller lignende. Vigtigst af alt er det, at du brænder for området, og har konkret erfaring og succes fra en lignende stilling.

Du skal kunne omsætte teori til praksis og kunne byde ind med konstruktive løsninger på komplekse problemstillinger til vores kolleger på tværs af kriminalforsorgen. Du skal kunne se de store linjer, arbejde analytisk, selvstændigt og drive arbejdet fremad. Din arbejdsstil er struktureret, undersøgende og tager udgangspunkt i en risikobaseret tilgang.

Du er velbevandret inden for ISO27001 og ISO27002, og du kender formentlig til ISO27701, ISO27003, ISO27005 mfl. Kendskab til ITIL er ønskeligt, og det samme gælder for krav fra Center for Cybersikkerhed og Digitaliseringsstyrelsen til statslige myndigheder. Det vigtigste for os er dog, at du er den rigtige person til stillingen – så kan resten udvikles.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • arbejder struktureret og samtidig formår at være fleksibel og pragmatisk i din opgaveløsning
 • er initiativrig og opsøgende og god til at opbygge relationer
 • er dygtig til at skrive, og har erfaring med at skrive til såvel topledelse som kerneforretning
 • formidler med modtageren i centrum i både skrift og tale
 • har sans for godt samarbejde - såvel internt som eksternt
 • gennem erfaring ved hvad der skal til, når du skal have ”fingrene i forretningen” – du kan gennemskue beslutningsprocesser, kan omsætte komplekse krav hverdagen osv.
 • hurtigt evner at forstå en kompleks forretning, et komplekst it-landskab og komplekse problemstillinger
 • sidst men bestemt ikke mindst bidrager positivt til et godt arbejdsmiljø og et godt kollegaskab i DIS-enheden og Center for IT og Digitalisering.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til relevant overenskomst. Der vil her ud over kunne aftales tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer.

Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes besat snarest muligt.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen. Arbejdspladsen er beliggende Strandgade 100, 1201 København K.

Ansøgning

Stillingerne søges elektronisk via knappen ”Søg jobbet her” nederst på siden.

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 23. februar 2022.

1. samtaler afholdes forventeligt i uge 9. 2. samtaler forventes afholdt i uge 10.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde din sikkerhedsgodkendelse gennem hele ansættelsen. 

Yderligere oplysninger

Hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte chef for databeskyttelse og informationssikkerhed Klaus Wind på telefon 29 89 88 82.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Gem job

Kriminalforsorgen
Publiceret: 25. januar 2022

Arbejdssted

Location København