Leder til Net­kom­mu­ni­ka­tion


I denne rolle får du mulighed for at arbejde med udvikling og digitalisering af kritisk kommunikations-infrastruktur, med ansvar for at sikre datakommunikation i det danske el- og gastransmissionssystem.

Dette er en afgørende rolle i forbindelse med Danmarks grønne omstilling, hvor vi i højere grad får brug for at regulere og balancere et grønt transmissionsnet.

En del af Energinet Eltransmission

Vi oplever stor vækst og udvikling i Energinet. Det danske el- og gassystem er under rivende udvikling, hvor vi har til opgave at udbygge og drive det danske el- og gasnet til at kunne indfri målsætningen om et klimaneutralt samfund i 2050.

Energinet Eltransmission er ét af flere selskaber i Energinet og arbejder hovedsageligt med drift og udvikling af det danske eltransmissionsnet som udgøres af fire forretningsområder, hvor du bliver en del af området Teknik og Design.

Med reference til forretningsområdets VP bliver du ansvarlig for et team bestående af 13 medarbejdere, som alle er specialister indenfor kommunikation og netværk.

Afdelingen har ansvar for design, implementering og drift af netværk til styring og overvågning af el- og gastransmissionsnettet i Danmark, samtidig med at afdelingen driver og udvikler det landsdækkende fibernetværk mellem stationer og anlæg. Et fibernetværk på knap 6000 km, hvor overskydende kapacitet samtidig udlejes til kommercielle markedsaktører.

Udbygning og udvikling af det danske el- og gastransmissionsnet

Vores portefølje af anlægsprojekter er stærkt stigende og størstedelen af opgaver vil derfor udgøres af integration af nye anlæg samt renovering af ældre anlæg. For at kunne lykkedes med opgaven er der et tæt samarbejde til flere både interne og eksterne samarbejdspartnere indenfor eks. IT, IT-sikkerhed m.v.

Dit ansvar som afdelingsleder bliver at drive og udvikle afdelingen. Der er netop taget hul på 2026 strategien som kommer til at sikre en skalerbar forretning. For at kunne lykkedes med dette kræves der fokus på øget samarbejde og vidensdeling med samarbejdspartnere både i og udenfor Energinet Eltransmission. Herudover kræver det fokus på udvikling af processer, standarder og øvrige guidelines m.v.

Forventninger til vores kommende afdelingsleder i Netkommunikation

  • Der er ikke krav om en specifik uddannelsesmæssig baggrund, men du har formentlig en videregående uddannelse suppleret med ledelseserfaring gerne fra en mellemstor eller større organisation
  • Du har indsigt i eller forståelse for kommunikationsinfrastruktur, IT, netværk m.v. gerne via både drift- og projektledelse. Ideelt set har du erfaring fra en lignende stilling, hvor du har beskæftiget dig med kritisk infrastruktur i enten den offentlige eller private sektor
  • Du har gerne erfaring fra en udviklingsrolle, hvor du har haft succes med at drive større (digitale) udviklingsprojekter.

Personligt besidder du en naturlig styrke som relationsskaber og formår at inkludere både interne og eksterne stakeholders i værdiskabende samarbejdsrelationer.

Du er resultatorienteret med en solid forretnings- og sammenhængsforståelse, hvor du formår at arbejde vedholdende med både operationelle og strategiske mål.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket "Søg jobbet her". Vi afholder løbende samtaler og lukker rekrutteringen når vi har fundet den rette til jobbet. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte VP og områdeleder Michael Plesner Østergaard via mail mep@energinet.dk eller pr. telefon på 24412993.

Energinet Eltransmission A/S har til opgave at udvikle, bygge, eje og drive det nødvendige eltransmissionsnet og stille det til rådighed for systemansvaret med den rette kapacitet, i den rette kvalitet, så omkostningseffektivt som muligt og således, at anlægget kan udnyttes optimalt og sikkert. Vi sikrer optimal Asset Management ved at have fokus på anlæggenes samlede levetid - fra vugge til grav. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 24. februar 2022

Arbejdssted

Location Fredericia