Visionær in­sti­tut­le­der til Institut for Datalogi


Aalborg Universitet søger en visionær og kompetent leder til at stå i spidsen for Institut for Datalogi og som har lyst til at indgå i ledelsesarbejdet på et udviklingsorienteret og missionsdrevet universitet. Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2022.

Stillingsbeskrivelse 

Institut for Datalogi på Aalborg Universitet er et førende datalogisk fagmiljø. Instituttets forskere indgår i en bred vifte af nationale og internationale projekter til anvendelse kommercielt eller samfundsmæssigt.
Instituttets forskning spænder fra formelle metoder over eksperimentel konstruktion til empirisk beskrivelse.

Instituttets fire forskningsgrupper

er meget aktive indenfor forskning, uddannelse og vidensamarbejde og driver aktuelt større forskningsprojekter finansieret af bla. VILLUM FONDEN og Horizon 2020 (EU).

Som det øvrige Aalborg Universitet arbejder instituttet problemorienteret – i et tæt samarbejde med både offentlige og private aktører – hvilket har lagt kimen til etableringen af nogle af landets største it-virksomheder.  

Institut for Datalogi har omkring 180 ansatte og mere end 1300 studerende fordelt på vores campusser i Aalborg og København.

Du kan se mere om instituttet her: www.cs.aau.dk

Institutlederens opgaver

Som institutleder er dit ansvarsområde at varetage instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse. Institutlederen repræsenterer instituttet udadtil og er med til at sikre høj kvalitet i instituttets undervisning, forskning, talentudvikling og vidensamarbejde med afsæt i problembaseret læring. Du bidrager til, at der nationalt og internationalt tiltrækkes de allerbedste medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere.   

Som institutleder indgår du i fakultetsledelsen på det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) sammen med dekanen, prodekanerne og fakultetets øvrige institutledere, som har ansvaret for at lede fakultetet, herunder at implementere fakultetets strategi, og universitetets strategi Viden for verden 2022-2026.  

Det er din rolle som institutleder, at sikre sammenhængskraft internt på instituttet. Det er således vigtigt, at du lytter åbent og kommunikerer tydeligt, er synlig i dagligdagen i organisationen, og at du kan lede en tværfaglig organisation med medarbejdere fordelt på de to geografiske lokationer Aalborg og København. AAU’s institutledere skal kunne lede gennem ledere og praktisere god institutledelse.

Læs mere her: her  

Derudover forventer vi at: 

 • Din ledelsesstil og personlighed kendetegnes ved en motiverende og samlende ledelse, der forstår en kompleks organisation med mange interessenter. Du kan sætte dit visionære præg på fremtidens universitet gennem en videreudvikling af instituttets profil som et attraktivt, inspirerende og bæredygtigt forsknings-, arbejds-, og studiemiljø.   
 • Du har stor indsigt i forskningens og de videregående uddannelsers samspil med det omgivende samfund såvel nationalt som internationalt. Du har visioner for udvikling af instituttet, for forskningens mulighed for at udvikle og påvirke samfundet samt evner til at aflæse samfundets fremtidige behov inden for forskning, uddannelse, talentudvikling og vidensdeling.  
 • Som person har du gode ledelses- og samarbejdsevner og har erfaring med strategisk ledelse. Du bestræber dig på at gå forrest og udstikke mål og rammer for uddannelse, forskning og eksternt samarbejde i tæt dialog med instituttets medarbejdere. Desuden forventes fokus på internationalisering på instituttet såvel som på fakultetsniveau.  
 • Du har stærke kommunikative evner både på dansk (evt. skandinavisk) og engelsk, har gennemslagskraft og kan udvise beslutningsdygtighed og handlekraft i en kompleks organisation, og du kan opbygge og udvikle et stærkt ledelsesteam med dig selv i spidsen.  
 • Du er en anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et af instituttets fagområder, og du har relevant undervisningserfaring.

Vores forskere og studerende arbejder med udgangspunkt i virkelighedens problemstillinger og har en projekt- og problembaseret tilgang til læring (PBL). Læs mere om  PBL og Aalborg Centre for Problem Based Learning in Engineering Science and Sustainability under the Auspices of UNESCO

Den problemorienterede tilgang og et tæt samarbejde med erhvervslivet og offentlige institutioner er grundstenen i alle vores uddannelser. Vores ingeniøruddannelser regnes blandt de bedste i verden:  

 •  AAU’s ingeniøruddannelser er kåret som de fjerdebedste i verden og nummer 1 i Europa (The Global State of the Art in Engineering Education) bestilt af Massachusetts Institute of Technology, (MIT).  
 • AAU er for femte år i træk blevet udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa (U.S. News & World Report).  
 • Vurdering af universiteternes bidrag til at nå FN’s 17 verdensmål (Times Higher Education Impact ranking). Her ligger AAU:  
  - Samlet vurdering: Nr. 1 i Danmark. Nr. 6 i verden  
  - SDG #4 Uddannelse: Nr. 1 i verden   
  - SDG #6 Rent vand og Sanitet: Nr. 2 i verden  

Ansøgning 

Ansøgningen bør bl.a. indeholde motivation for at søge stillingen, personlige forudsætninger for at kunne leve op til stillingens krav, uddannelse, videnskabelige kvalifikationer, ledelsesmæssige kvalifikationer, erfaring med eksternt samarbejde.  

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen her" og udfyld ansøgningsformularen.   

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.  

Læs mere om Aalborg Universitet på www.aau.dk.  

Ansættelsesprocedure  

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte dekan Henrik Pedersen på tlf. +45 60 11 27 87 eller dekan-tech@aau.dk  

Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder. Den første samtalerunde forventes at være i uge 17 og den anden i uge 19. Der vil blive anvendt personprofilanalyse og udleveret case for kandidater, der går videre til anden samtalerunde.   

Arbejdssted: Aalborg

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse som institutleder sker på åremål i en 5-årig periode med mulighed for forlængelse i op til 3 år uden opslag.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Overenskomst for akademikere i Staten med tilhørende protokollat til Overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne samt Cirkulære om åremålsansættelse.

Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Ved åremålsperiodens udløb tilbydes en tilbagegangsstilling som lektor eller professor efter positiv fagkyndig bedømmelse, jf. ansættelsesbekendtgørelsen. 

Ansøgningsfrist: 25/4- 2022

Gem job

Aalborg Universitet
Publiceret: 9. april 2022

Arbejdssted

Location Aalborg