Erfaren Product Owner


Sætter du en ære i at sikre en prioriteret og visionær backlog for dit team? Formår du at sætte dig ind i og forstå kundernes forretning og behov? Så vil vi gerne høre fra dig i en fart!

I Unik-koncernen, som Logicmedia er en del af, er vi ved at bygge fremtidens platform for boligadministration – og det er slet ikke så tørt, som det kunne lyde. Boligsektoren er i en rivende udvikling, og vi har fokus på, hvordan nye teknologier og software kan gøre hverdagen lettere for vores brugere.

Din rolle

Som Product Owner er din primære opgave at være bindeled mellem stakeholders og udviklingsteamet. Du deltager i arbejdet med at identificere, afklare og beskrive krav til løsningen og bringer tekniske og brugermæssige argumenter i spil når du udfordrer status quo. Du er ikke bleg for at stille krav til både dig selv og til teamet for at sikre, at vi leverer de bedste produkter og skaber værdi for vores kunder. For at få succes i jobbet skal du lykkedes med at sikre en prioriteret og visionær backlog for teamet, samt formå at sætte dig ind i og forstå kundernes forretning og behov for IT-understøttelse.

Primære opgaver:

  • Identificere og kortlægge nye krav til løsningen og omsætte dette til letforståelige beskrivelser, som vores softwareudviklere kan arbejde med
  • Lave løbende forventningsafstemning og afklaring af stakeholders behov
  • Bibringe teamet den nødvendige viden og sparre med dem, så teamet er i stand til at omsætte stakeholders krav til brugbare forretningsløsninger
  • Have ansvaret for teamets backlog og sikre den rette prioritering
  • Lave sprint backlog refinement med opdateringer og justeringer i samarbejde med Scrum Master og teamet

Om dig

Vi søger en person med erhvervserfaring som Product Owner og som har et solidt teknisk fundament gerne med minimum en PSPO-1 eller en CSPO-certificering. Du er stærk til at problemløse, analysere og kommunikere med relevante interessenter.

Du har evnen til at gennemskue og omsætte svært stof, fx komplekse processer til konkrete systemløsninger, som du nemt videreformidler til dine interessenter. Det kan du fordi, du arbejder struktureret og har nemt ved at analysere stoffet, samtidig er du tillidsvækkende og har nemt ved skabe relationer.

Produkterne drives gennem en teambaseret indsats med Scrum, som fundament for den måde vi arbejder på. Det er vigtigt for os, at du er engageret, initiativrig og god til at løse problemer, samt at du har en agil tankegang. Vores Scrum teams arbejder i 14 dages sprints og er ikke bange for at eksperimentere eller fejle for at finde ind til det der skaber værdi for vores stakeholder. Vi håber derfor, at du, som vores kommende kollega, er nysgerrig af natur og løbende lærer og opbygger viden i tæt samarbejde med os.

Vi skaber unikke softwareprodukter

I Unik-koncernen udvikler vi software til mennesker, der arbejder med bolig- og ejendomsadministration. I et tæt samarbejde med vores kunder udvikler vi fleksible og resultatskabende løsninger, der sætter brugerens hverdag i centrum.

En del af vores succes handler selvfølgelig også om, at vi har vanvittigt dygtige og engagerede medarbejdere. Medbestemmelse og kompetenceudvikling står højt på vores agenda.

Bliv en del af noget unikt

Unik koncernen har kontorer på 3 lokationer, med 41 medarbejdere hos Logicmedia i Aalborg og mere end 200 medarbejdere fordelt i Vejle og København, hvor vi alle arbejder engageret på at fastholde Uniks position, som førende virksomhed indenfor softwareudvikling til boligsektoren.

Vi har en flad organisationsstruktur. Vi vægter kvalitet, glade kunder og faglig udvikling højt. Vi har en uformel stemning, hvor det ikke kun er det faglige, der er i fokus. Vores medarbejdere skal have de rette personlige kvalifikationer for at fungere i en uformel organisation, hvor der er en stor grad af selvstændighed.

Når du søger jobbet

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte udviklingschef Rune Memborg på tlf. 24 94 43 08.

Vi holder løbende samtaler og ansætter så snart vi finder det rigtige match. Søg derfor hellere i dag end i morgen!


Logicmedia er en del af Unik-koncernen med 41 medarbejdere i Aalborg og mere end 200 i Vejle og København, hvor vi arbejder engageret på at fastholde vores position, som førende virksomhed indenfor softwareudvikling til boligsektoren. Vores mål er at sikre, at administration i boligsektoren foregår let, fleksibelt og overskueligt, og dette gør vi gennem fokus på procesoptimering, brugervenlighed og kvalitet

Gem job