Pro­jekt­kon­su­lent med for­ret­nings­for­stå­el­se til tek­no­lo­gisk mo­der­ni­se­ring af komplekst sags­be­hand­lings­sy­stem


Brænder du for at arbejde i projekter, der gør en samfundsmæssig forskel, og har du lyst til at spille en central rolle i moderniseringen og videreudviklingen af et forretningskritisk system med høj samfundsrelevans? Så har vi brug for dig i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, hvor Kontoret Selskabssystemer lige nu søger en struktureret og motiveret projektkonsulent, der har mod på at være med til at skabe et nyt team til modernisering og videreudvikling af det yderst forretningskritiske sagsbehandlingssystem SKAT Ligning.

Fremtiden er digital

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen under Skatteministeriet arbejder vi for at etablere fremtidens digitale Skatteforvaltning. Vi har ansvaret for udvikling og drift af en kompleks portefølje af IT-systemer og dataløsninger i Skatteministeriets koncern. I tæt samarbejde med de øvrige styrelser udvikler vi løsninger, der sikrer, at Skatteforvaltningen har teknologisk tidssvarende, brugerorienterede IT-løsninger af høj kvalitet, som både overholder gældende krav, lovgivning mv. På den måde skaber vi fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor – til gavn for hele samfundet.

Kontoret Selskabssystemer, hvor vi nu vil byde en ny kollega velkommen, arbejder med drift, vedligehold og videreudvikling af IT-systemer til sagsbehandling, selskabsskat og udbytteskat. På trods af travlhed og deadlines vægter vi en god og uhøjtidelig atmosfære højt, og vi er glade for både vores indbyrdes holdånd og det brede, stærke samarbejde, vi har med andre kontorer, styrelser og eksterne interessenter.

Vær med til at bygge fremtidens skattevæsen

Det første projekt, du som projektkonsulent hos os vil komme til at arbejde med, er en teknologisk modernisering og videreudvikling af systemet SKAT Ligning, som vi i øjeblikket starter op. SKAT Ligning er et af vores ældre, såkaldte legacy-systemer. Det er det primære sagsbehandlingssystem for alle sager relateret til kontrol og fastlæggelse af skatter og moms for borgere, virksomheder, selskaber, foreninger mv., og det understøtter bl.a. lignings- og kontrolindsatsen inden for områderne personskat, selskabsskat og moms. Det er derfor et centralt og yderst forretningskritisk system og benyttes af ca. 4.200 brugere i Skatteforvaltningen.

Når projektet, vi nu tager fat på, er gennemført, vil SKAT Ligning være migreret til en platform baseret på tidssvarende og supporteret teknologi, som understøtter den fremtidige vedligeholdelse og videreudvikling af systemet samt de nuværende forretningskrav. Derudover vil systemet være veldokumenteret.

Som projektkonsulent skal du være med til at etablere teamet og indgå i moderniseringsprojektet sammen med bl.a. systemejere, IT-arkitekter og leverandør – samt en projektleder og to business analysts, som vi også er gang med at rekruttere. Du får således en bred kontaktflade, og du kommer til at indtage en nøglerolle i projektet, idet du varetager en lang række opgaver indenfor ledelsesbetjening, projektadministration og -koordinering.

Dine opgaver vil bl.a. være:

  • At udarbejde materiale og varetage væsentlige koordineringsopgaver ift. projektets interessenter og samarbejdspartnere
  • At varetage projektadministrative opgaver som fx økonomi-, risiko- og ressourcehåndtering og dermed sikre, at projektet gennemføres så effektivt og sikkert som muligt inden for de givne rammer
  • At varetage diverse ad hoc-opgaver med korte deadlines, der sikrer fremdrift i en travl hverdag
  • At indgå i et ambitiøst team, hvor du forventes at bidrage aktivt til den værdiskabende teamånd

Hvem er du?

Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk uddannelse eller på anden vis har opnået analytisk forståelse for projekter og projekteksekvering. Du har erfaring fra studie eller arbejde med en analytisk og metodisk tilgang til ledelsesbetjening, styring, processer, økonomi, interessenthåndtering m.v. i projekter, gerne IT-udviklingsprojekter.

Moderniseringsprojektet af SKAT Ligning foregår på et højt fagligt niveau og har stor ledelsesmæssig bevågenhed. Din tæft for at skabe struktur og overblik og din glæde ved et bredt samarbejde er derfor af stor vigtighed, og vi lægger desuden vægt på, at du har følgende kvalifikationer:

  • Du arbejder struktureret og bistår andre med at skabe struktur og overblik over processer, produkter og opgaver
  • Du er serviceminded og opmærksom på, hvor der bliver behov for din hjælp i projektet
  • Du har solide kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt, og du faciliterer og kommunikerer i øjenhøjde, så du er med til at skabe fælles fodslag
  • Du tager selvstændigt ansvar for opgaver og følger dem til dørs – og det skræmmer dig ikke, at der kan være flere sideløbende aktiviteter med skarpe deadlines
  • Du har gode samarbejdsevner og kan skabe stærke relationer til andre
  • Du kan navigere i en stor, kompleks og politisk styret organisation med mange interessenter

Det er en fordel, hvis du har en vis baggrundsviden om teknologier samt deres anvendelse i systemer. Det er desuden vigtigt, at du har interesse for agile udviklingsmetoder, fx SAFe, idet alle nye projekter benytter agile udviklingsmetoder.

…Og hvad kan vi tilbyde dig?

Du får 16 dedikerede kolleger i kontoret, hvor vi arbejder fleksibelt uden faste pladser men i en teamstruktur – ud over kontorchefen er her systemejere, projektmedarbejdere, en IT-arkitekt og en service level manager. Vi vægter balancen mellem arbejds- og privatliv højt og har stor fokus på medarbejdernes trivsel. Kontoret er en del af fagområdet Virksomhed, Opkrævning og Økonomi, som bl.a. understøtter Skattestyrelsens forretningsdrift og -udvikling via IT-drift, forvaltning, videreudvikling og nyudvikling af it-systemporteføljen.

Fagligt vil du komme ind i en organisation, hvor der arbejdes med store og komplekse systemer, som ikke alene skal fungere, men som også skal udvikles, imens de kører. Det kræver en høj grad af faglighed og dedikation! Vi bestræber os til gengæld på at give plads til mennesker, der forstår opgaven, og som vil være med til at tage det næste store skridt i offentlig teknologiudvikling: Her er plads til ambitioner og karriereudvikling. Hvis du har lyst til at arbejde med komplekse problemstillinger og har den faglighed, opgaven kræver, kan dette være lige den rigtige stilling for dig!

Ansøgning og kontakt

Send en ansøgning, CV, eksamenspapirer og eventuelt yderligere materiale via linket ”Søg jobbet her” senest den 22. maj 2022.

Stillingen er til tiltrædelse snarest muligt. Vi afholder samtaler løbende.

Du er velkommen til at kontakte kontorchef Anders Wolff på telefon 72 38 99 73, hvis du vil høre mere om stillingen.

Vi forventer at benytte personprofilanalyse og logisk test i rekrutteringsprocessen.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten [AC], overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) eller overenskomst for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Arbejdsstedet er Udviklings- og Forenklingsstyrelsens adresse på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Der vil forud for ansættelse blive indhentet straffeattest.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job