IT- og di­gi­ta­li­se­rings­kon­su­lent


Vil du være en del af holdet, der realiserer vores ambitiøse plan for digitalisering og dermed være med til at bringe os helt i front som digitalt fyrtårn? Har du interesse i og baggrund for at sikre god og effektiv sagsbehandling for borgere og medarbejdere, så er det måske netop dig vi søger?

Om Styrelsen for Patientklager

Du bliver en del af et tværfagligt hus med cirka 250 juridiske, sundhedsfaglige og administrative medarbejdere.

Styrelsen for Patientklager behandler klager over bl.a. undersøgelser, diagnoser og behandlinger på hospitaler, klinikker og andre behandlingssteder. Vi behandler også klager over brud på patientrettigheder og over afgørelser fra bl.a. Patienterstatningen. Vores fornemste opgave er at bidrage til retssikkerhed og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. Vi sætter derfor en ære i, at alle parter oplever sagsbehandlingen som professionel, uvildig og transparent.

Om Enhed for Strategisk Styring

Stillingen er placeret i Strategisk Styring, der er ansvarlig for en bred vifte af tværgående opgaver og projekter inden for økonomi, forretningsudvikling, ledelsesstøtte, kommunikation og meget mere. Vi er 15 medarbejdere med forskellig faglig baggrund, der arbejder tæt sammen på kryds og tværs.

Du bliver del af et stærkt team på 5, der alle har opgaver inden for forretningsudvikling, digitalisering og informationssikkerhed. Teamet har en fleksibel og helhedsorienteret tilgang til opgaverne, der er varierende over bl.a. markedsafdækning, implementering, drift og vedligehold af digitale løsninger.

Vi har allerede sat strøm til meget, men har mange flere planer på brættet og har derfor brug for endnu en god kollega til at implementere, videreudvikle og vedligeholde vores digitale løsninger.

Din hverdag hos os

For at sikre en god og effektiv sagsbehandling har vi fokus på digital forretningsudvikling og optimering i hele processen fra oprettelse af sag, over sagsoplysning, sagsbehandling, nævnsafvikling til afgørelsesudsendelse. Vores strategi er at bygge på standardløsninger, der i videst muligt omfang spiller godt sammen med vores centrale WorkZone løsning.

Du skal være med til at optimere vores kerneprocesser gennem implementering af nye løsninger og funktionalitet i løsninger vi allerede har. Du skal samtidigt bidrage til at vedligeholde løsningerne på tværs af økosystemer, som rækker ud over styrelsens digitale mure, så de til stadighed matcher forandringerne i forretningen og omverdenen.

Som digitaliseringskonsulent hos os, får du lov til at prøve dig selv af i mange forskellige IT-, digitaliserings- og projektroller. Her er der ikke to dage, som er ens.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer

Du har en relevant uddannelse og har en god IT-teknisk forståelse, som gør dig i stand til at bygge bro mellem kerneforretningen, eksterne interessenter, vores driftsleverandør i Statens IT, løsningsleverandører og vores samarbejdspartner i Sundhedsdatastyrelsen.

Vi forventer, at du

  • har en relevant baggrund for optimering og digitalisering fra din uddannelse, en tilsvarende organisation eller som konsulent
  • har erfaring med opgaver fra procesdesign til integration, drift og vedligehold
  • naturligt indgår i dialog og samarbejde med alle niveauer i organisationen samt leverandører og samarbejdspartnere
  • er dygtig til at omsætte behov i organisationen til konkrete løsninger og til hurtig implementering, der får alle med
  • både er en god team spiller og samtidigt selvstændigt kan løfte tungere opgaver.

Endelig skal du være klar til en hverdag, der ofte er uforudsigelig, hvilket kræver, at du kan bevare overblikket og skifte mellem forskellige opgaver i løbet af dagen. Du skal besidde evnen til at koordinere og trives med at være involveret i flere forskellige projekter og opgaver parallelt. 

Vi tilbyder

Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor du får en travl og spændende arbejdsdag og du får mulighed for at bruge og udvikle dine kompetencer inden for en bred portefølje af opgaver.

Vi er en arbejdsplads, der sætter pris på en uformel omgangstone og et godt arbejdsmiljø.

Om ansættelsen

Ansættelse sker afhængigt af din uddannelsesmæssige baggrund som

  • fuldmægtig i henhold til gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikernes Centralorganisation, eller
  • IT-medarbejder i henhold til gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S-fællesoverenskomst) og den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Skatteministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK).

Kontakt os gerne

Få mere at vide om stillingen ved at ringe til digitaliseringskonsulent Lasse Søgaard på tlf.: 3030 8878 eller stabschef Jacob B Andreasen på tlf.: 2524 7980.

Er du interesseret?

Klik på "Søg jobbet her" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 21 og 22.

Ansøgningsfrist: 18-05-2022.

Styrelsen for Patientklager har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Gem job

Styrelsen for Patientklager
Publiceret: 28. april 2022

Arbejdssted

Location Aarhus