Pro­jekt­le­der til IT-un­der­støt­tel­se af interne ar­bejds­gan­ge


Kan du skabe systemunderstøttende løsninger ved hjælp af IT-værktøjer, der udvikler og styrker vores interne arbejdsgange?

Banedanmark er i gang med en totaludskiftning af signalerne på den danske jernbane. I samarbejde med internationale leverandører udskifter vi de eksisterende Signalsystemer med ny computerbaseret signalteknologi.

Etablering af nye signalløsninger er Banedanmarks største program, hvilket stiller krav til de IT-værktøjer, vi anvender til styring af leverancer og ressourcer. Derfor søger vi en projektleder, som kan arbejde selvstændigt med optimering af IT-værktøjer, der understøtter vore generelle procesoptimeringer og arbejdsgange. I denne sammenhæng tager du teten på at løse opgaven med forståelse for forretningen og brugerens behov.

Du indgår i sektionen Kvalitet og Processer, hvor der er 11 kolleger under ledelse af sektionschef Bent Ahlgren.

Du får arbejdssted i København i vores nye moderne hovedkontor, som er nemt tilgængeligt, hvad end du er i bil, på cykel eller med kollektiv transport.

Udvikling af systemunderstøttende IT-løsninger

I samarbejde med sektionens øvrige medarbejdere hjælper du med at vedligeholde og udvikle vore IT-værktøjer. Her er der fokus på den fortsatte udvikling af Signalprogrammets SharePoint-platform og etablering af smarte løsninger til håndtering af Programmets systemdokumentation og data. Du kommer til at indgå i diverse samarbejder på tværs af virksomheden med henblik på at identificere, påvirke og sikre inddragelse i IT-løsninger, der kan influere forretningens arbejdsgange og systemløsninger.

Herudover skal du varetage specificering og udvikling af systemløsninger, der kan understøtte krav, processer og arbejdsgange i organisationen.

Du skal have forståelse for sammenhængen mellem organisationens IT-systemer samt udvikling af løsninger, der kan interagere med andre IT-systemer. Det er en fordel, hvis du har erfaring med Microsoft-værktøjer til dette. Du skal have lyst til at sætte dig ind i forretningens IT-systemer og forstå afhængigheder og sammenhænge på tværs af disse.  

IT-baggrund og fokus på brugeren

Du har en relevant IT-faglig baggrund, enten gennem uddannelse eller tilegnet erfaring. Vi forventer, at du har erfaring med integrering af IT-systemer og udvikling af brugerløsninger. Du er god til at identificere, hvor der er potentiale for at automatisere og kvalitetssikre gennem systemunderstøttelse.

Du er struktureret og formår at styre optimeringer og indgå i samarbejdsfora med kolleger, der har meget forskellige baggrunde.

Løn                       

Du ansættes efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer. 

Ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/SAMDATA, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark.  

Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 4. Den endelige lønindplacering beror på en vurdering af de individuelle kompetencer og kvalifikationer. Udover basislønnen kommer pension og eventuelle lokale tillæg. 

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere, så kontakt Sektionschef Bent Ahlgren:

Bent Birger Ahlgren 

Sektionschef
E-mail
+45 26 16 50 36 

Send din ansøgning og cv hurtigst muligt. Vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende.

For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg jobbet her” og følger instruktionerne.

Ansøgningsfrist: 29-05-2022.

Gem job