Teknisk Service Delivery Manager søges til Regional IT

Kunne du tænke dig at arbejde med driftsopgaver på it-systemerne, som anvendes i det præhospitale område, dvs. områder, som er i aktion inden patienterne kommer til sygehusene? Herunder ligger AMK vagtcentralen, der modtager 112-kald til sundhedsfaglig visitation og disponerer ambulancerne samt AMK systemet, som forbinder det præhospitale område med sygehusene i kritiske situationer.

Vil du samtidig gerne sætte dit præg på, hvorledes vi effektivt understøtter og udvikler det præhospitale område, herunder samarbejdet med de øvrige aktører på området (øvrige regioner, læger, sygehusene, politiet og brandvæsnet), så borgerne kan være trygge hver dag, også når sygdom eller uheldet rammer den enkelte?

Om jobbet

Den Tekniske Service Delivery Manager har til opgave at sikre stabil drift samtidig med, at it-systemerne fintunes og tilpasses vagtcentralens og ambulancetjenestens behov. Jobbet indebærer tæt samarbejde med opdragsgiverne samt interne såvel som eksterne samarbejdspartere.

IT og telefoni infrastrukturen er afgørende for en stabil drift af hele det præhospitale område og udgør de vigtigste systemer på området. Telefoni- og video-løsninger forvaltes i Regional IT, mens ambulancedisponeringssystemet, der skal fungere 24/7 forvaltes på Sundhedsområdet. Begge dele skal fungere i et område, som er samfundskritisk og dermed har stor og vital betydning. Området er yderligere kendetegnet ved at have en række mindre leverandører, der i fællesskab bidrager til den samlede it-understøttelse af området.

Vores afdeling

Du bliver en del af funktionsområdet Serviceleverancer, som hører under Regional IT. Vi løser opgaver inden for centrale områder i en it-drift organisation, såsom Service Delivery Management, Applikationsdrift, Client Management, it-køb, VIP support samt eksekvering af service requests fra sygehusene, Regionshuset og de sociale institutioner samt Medico med særlig fokus på server og netværksbestillinger. Ansvaret for dele af ITIL-processerne (Change, Problem, Knowledge, CMDB og Service introduktion) er også placeret i funktionsområdet. Opgaveløsningen sker i flere teams med hver deres speciale.

Du kommer til at indgå i et mindre team med 2 øvrige kollegaer, som har det præhospitale område, herunder også lægevagten som arbejdsfelt. Du får også et tæt samarbejde med et bredt udsnit af øvrige kollegaer fra Regional IT, både i eget funktionsområde, men også med kollegaerne i Forvaltningen, i Supportcentret samt i Infrastruktur.

Som Teknisk Service Delivery Manager bistår du med udførelsen af de tekniske leverancer knyttet til implementering og drift af it-systemerne. Du har ansvaret for den daglige/faglige styring af de tekniske leverancer, som er påkrævet for at sikre stabil og sikker drift.

Dine opgaver:

 • Proaktivt indgå i dialog med forvalter/systemejer og rådgive om mulige forbedringstiltag/optimeringer for at sikre stabil og sikker drift samt minimere risici, herunder indgå i større projekter som f.eks. implementering af et nyt 112-system i Danmark
 • Modtage, kvalificere og estimere bestillinger/service requests relateret til udvikling/ændringsønsker fra systemejer/forvaltning
 • Bistå håndteringen af incidents og indgå i task force ved major incidents og udarbejdelse af MIR (major incidents rapporter)
 • Sammen med systemejer/forvaltning indgå i tekniske og forretningsmæssige dialoger med eksterne leverandører
 • Sikre prioritering af opgaver sammen med forvaltningen/eksterne leverandører og tilrettelæggelse af opgaver i drift jf. prioritering
 • Forestå koordinering/udarbejdelse af aktivitetsplan/tidsplan ml. ressourcer i RIT Drift, ekstern leverandør samt forvaltning i forhold til godkendt roadmap og sikre planlægning og gennemførelse af tekniske idriftsættelser (releases og hotfixes) og sikre afprøvning heraf
 • Deltage i kvalificering og koordinering af changes
 • Kvalitetssikre leverancerne fra drift i Regional IT
 • Sikre at teknisk dokumentation er opdateret og tilgængelig
 • Forestå rapportering på igangværende og kommende aktiviteter samt rettidig og præcis driftsrapportering til diverse fora
 • Deltagelse i forskellige mødefora
 • Sikre overholdelse af aftalte driftsrelaterede servicemål, herunder performance og driftsstabilitet

Når telefonen ringer i AMK-Vagtcentralen, er der liv, der skal reddes, så enkelt kan det siges. Du og resten af teamet er derfor del af en travl og meningsfuld hverdag, hvor ikke 2 dage er ens. Arbejdet foregår i et arbejdsmiljø præget af høj faglighed og med en uformel og humoristisk omgangstone” – fortæller Mette Herting, funktionschef.

Din profil

Du har formentlig erfaring fra en tilsvarende stilling som teknisk service delivery manager eller teknisk projektleder og er vant til at have ansvar for kritiske it-systemer/platforme. Du har desuden et teknisk fundament, der gør dig i stand til at have dialogen med teknikere, som varetager opgaverne med at drive og vedligeholde systemerne. Du skal også være i stand til at gennemskue komplekse aftaler både med en forretningsmæssig og teknisk indgangsvinkel. Det er en forudsætning, at du er fortrolig med relevante ITIL-processer omkring drift og support af et it-system, gerne via ServiceNow.

Det er afgørende, at du er analytisk stærk, evner at arbejde struktureret og målrettet samt trives med mange bolde i luften. Du er desuden god til at skabe netværk og samarbejde på tværs og motiveres af at have en bred kontaktflade i en omskiftelig hverdag. Du har gennemslagskraft og er vant til at begå dig på alle niveauer i en organisation.

Kendskab til Sundhedsområdet og det præhospitale område vægtes positivt. Derudover er det vigtigt, at du har en god forretningsforståelse og kan bygge bro mellem teknikken og forretningen. Du er derfor en dygtig formidler og kommunikator, der får budskaberne klart igennem både i dialogen med teknikere og ikke-teknikere på alle lag i organisationen. Du er desuden proaktiv, vedholdende og har blik for effektiviseringer.

Er Region Syddanmark en arbejdsplads for dig?

Region Syddanmark er med sine mere end 25.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet, administrative enheder samt regional udvikling.

Regional IT er den centrale IT-driftsorganisation i Region Syddanmark, og tæller i alt ca. 320 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 it-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

Vi er en organisation i vækst og vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne.

Vi bestræber os på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere.

Vi lægger vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver.

Regional IT er fordelt på to lokationer i henholdsvis Kolding og Vejle.

Vi tilbyder en fleksibel arbejdsplads, hvor der efter indkøring vil være mulighed for at deltage i forsøgsordning med delvist hjemmearbejde.

Din ansøgning

Ansøgningsfristen er onsdag den 1. juni 2022. Første samtalerunde afholdes den 7. juni og anden runde den 20. juni 2022. Kandidater der går videre til 2. samtalerunde, vil skulle udfylde tests, som de får en telefonisk tilbagemelding på inden 2. samtale.

Yderligere information

Du får arbejdssted i Vejle, hvor dine kolleger skaber rammen om et positivt, energisk og udfordrende arbejdsmiljø. AMK vagtcentralen ligger i Odense, hvor der forventes at være meget aktivitet i relation til stillingen. Du skal derfor forvente rejseaktivitet inden for regionen og i nogle tilfælde også til øvrige regioner.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og senest den 1.8.2022

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med forhandlingsberettiget organisation.

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte funktionschef Mette Herting på telefon 2920 1173.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Gem job