It-arkitekt til Regional IT i Region Syd­dan­mark

Har du lysten og evnerne til at arbejde med arkitekturen på store og komplekse it-systemer? Vil du samtidigt arbejde med meningsfyldt IT, så vi også fremadrettet har et godt sundhedsvæsen til glæde for 1,2 millioner borgere i Region Syddanmark? Som it-arkitekt hos os er du bl.a. med til at sætte den overordnede retning for udvikling af regionens it-landskab.

Hvem er vi?

Du vil blive en del af Region Syddanmarks centrale Arkitekturfunktion i Regional IT. Vi er et fagligt og socialt velfungerende fællesskab på 23 arkitekter, der leverer arkitekturydelser af høj kvalitet til gavn for Region Syddanmarks it-brugere og i sidste ende borgere. Det gør vi via rådgivning til Region Syddanmarks mange it-projekter, hvoraf de fleste er både store og komplekse. Samtidig løfter vi vores forpligtelse til at se på tværs og være med til at sætte den overordnede retning for udviklingen af regionens it-landskab ved at give input til strategier, overvåge nye teknologier og udvikle målbilleder.

Fagligt og kompetencemæssigt dækker vi bredt og vi har specialister i forretningsarkitektur, løsningsarkitektur (herunder informationsarkitektur) og infrastruktur. Vores faglige spændvidde ser vi som en af vores allerstørste styrker – vi gør brug af den hver dag i vores opgaveløsning. Og derudover vil du altid kunne finde en kollega, som kan give dig sparring og faglige input!

Hvad bliver din rolle?

Vores kunder er Region Syddanmarks forretningsenheder, først og fremmest sygehusene. Din rolle bliver overordnet set at fungere som bindeled mellem brugerne og it. Det er en opgave, der rummer masser af udfordringer. Der skal lyttes til behov fra lægen, sygeplejersken, sekretæren, forvalteren, kvalitetsmedarbejderen, projektlederen og måske også politikeren og borgeren – og så skal det afvejes i forhold til krav fra lovgivningen. Det synes vi er et yderst interessant spændingsfelt. Konkret vil du blive allokeret til et eller flere af vores it-projekter, hvor du i samarbejde med projektleder og øvrige projektdeltagere bidrager med din arkitekturfaglighed. Vi arbejder ud fra en overordnet ramme baseret på TOGAF med en række arkitekturleverancer, herunder as-is, to-be og transitionsarkitekturer, kravsspecifikationer og arkitekturbeskrivelser. Vi modellerer i ArchiMate og bruger Sparx EA.

Paletten af arbejdsopgaver spænder vidt fra deltagelse i nationale projekter, hvor du er med til at forme fremtidens digitale Danmark og finde vejen for Region Syddanmark ind i den nye digitale verden – til helt konkrete opgaver med at rådgive et enkelt fagområde om deres fremtidige it-understøttelse og overholdelse af gældende lovgivning.” Svend, it-arkitekt

Vores omgangstone er afslappet og humoristisk, og vi lægger vægt på, at det skal være sjovt at gå på arbejde samtidigt med, at vi opretholder et højt fagligt niveau. Det har du også – og du må meget gerne komme med noget, som du ved rigtig meget om og som kan gøre os andre endnu bedre. Vi udveksler viden, idéer og tanker på teammøder, som medarbejderne selv planlægger og leder, og på kortere ”Architect Talks”, som vi afholder med jævne mellemrum.

Vi glæder os til at høre, hvad du kan bidrage med!

Din profil

  • Du er analytisk anlagt og har en relevant uddannelse eller erfaring inden for infrastruktur, applikationsarkitektur, informationssikkerhed eller lignende. Det vil være et stort plus, hvis du har en baggrund i den kliniske virkelighed.
  • Du er vant til at begå dig i en stor organisation med mange interessenter, og du evner at sætte dagsordenen ved at balancere dine høje faglige ambitioner med en realistisk vurdering af, hvad du kan komme igennem med.
  • Du kan kommunikere din faglighed kortfattet og differentieret, så både eksperter og lægfolk kan være med.
  • Du bliver sendt ind i projekter, hvor det er dig, der skal lede arkitekturopgaven. Det kræver, at du er i stand til selv at formulere dine opgaver og drive dem frem.
  • Du har ideelt set kendskab til arkitekturmetoder og –rammeværk.

Er Region Syddanmark en arbejdsplads for dig?

Region Syddanmark er med sine mere end 25.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet, administrative enheder samt regional udvikling.

Regional IT er den centrale IT-driftorganisation i Region Syddanmark, og tæller i alt ca. 300 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 IT-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

Vi er en organisation i vækst og vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne.

Vi bestræber os på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere. Som et element dette tilbyder vi en fleksibel arbejdsplads, hvor der efter indkøring vil være mulighed for delvist hjemmearbejde.

Vi lægger vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver.

Regional IT er fordelt på to lokationer i henholdsvis Kolding og Vejle. Arbejdspladsen for denne stilling er i Regionshuset i Vejle. Du skal forvente rejseaktivitet inden for regionen og i nogle tilfælde også til øvrige regioner.

Din ansøgning

Send din ansøgning hurtigst muligt og senest den 29. maj 2022. Vi afholder 1. samtale i uge 22 og 2. samtale i uge 23.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen at kontakte funktionschef Jonas Granlie på mobil 29201043. Stillingen er på fuld tid og ønskes besat hurtigst muligt. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med forhandlingsberettiget organisation.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Gem job