Pro­jekt­kon­su­lent til for­ret­nings­kri­tisk projekt i Ud­vik­lings- og Forenklings­sty­rel­sen


Vil du bidrage til løsningen af store it-projekter med høj samfundsrelevans? Vil du arbejde med koordinering og projektstyring på komplekse projekter med stor variation i opgaverne? Er du struktureret, ansvarsfuld og kan du facilitere samarbejde med mange interessenter? Så er det måske dig vi søger som projektkonsulent i Opkrævningsløsninger!

Jobbet

Som projektkonsulent skal du støtte projektlederen ved at tage ansvar for styringsopgaver inden for bl.a. økonomistyring, risikostyring og ressourcestyring og således hjælpe med at få projekter opstartet, gennemført og afsluttet på bedste vis. Som projektkonsulent varetager du en lang række opgaver inden for ledelsesbetjening samt projektadministration og -koordinering.

Du kommer bl.a. til at:

 • udarbejde materiale og varetage væsentlige koordineringsopgaver ift. projektets interessenter og samarbejdspartnere eksempelvis styregruppen, IT-rådet og IT-tilsynet
 • opdatere projektbudgettet løbende, følge op på timeforbrug og varemodtage faktura
 • bidrage til identificering og dokumentering af projektrisici samt opdatering af risikolog
 • varetage forskellige projektadministrative opgaver
 • udarbejde business case og øvrige ledelsesdokumenter i samarbejde med projektlederen
 • varetage divergerende ad hoc-opgaver med korte deadlines, der sikrer fremdrift i en travl hverdag
 • indgå i et ambitiøst team, hvor du forventes at bidrage aktivt til den værdiskabende teamånd

Konkret kommer du til at indgå i kerneteamet på et højt prioriteret projekt, der er en del af et omfattende road map, som skal sikre målopfyldelsen for opkrævning og inddrivelse over en længere årrække. Opkrævningsområdet er afgørende for at sikre, at borgere og virksomheder betaler de skatter og afgifter, som de bliver pålagt i henhold til lovgivningen. For at sikre en tilstrækkelig systemunderstøttelse skal it-systemerne på området moderniseres. Du vil således være med til at forbedre opkrævningsprocesser i Skatteforvaltningen og derigennem bidrage til at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor. Projektet er på vej i foranalyse, hvilket giver dig god mulighed for at præge arbejdsopgaverne og tilrettelæggelsen fra start.

Om dig

Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk uddannelse eller på anden vis har opnået analytisk forståelse for projekter og projekteksekvering. Du har måske erfaring fra studiet eller har arbejdet med en analytisk og metodisk tilgang til ledelsesbetjening, styring, processer, økonomi, risici og interessenthåndtering i IT-projekter.

Du har mod på at navigere i store og komplekse projekter med mange stærke interessenter i et politisk, dynamisk og komplekst miljø, og du evner at indhente de informationer, der er nødvendige for, at du kan gennemføre styringsprocesserne.

Den ideelle kandidat:

 • er koordinerende og god til at skabe overblik og struktur over processer, produkter og opgaver
 • har gode samarbejdsevner og kan skabe stærke relationer til andre
 • er serviceminded og på forhånd kan spotte, hvor der bliver behov for hjælp i projektet
 • kan tage selvstændigt ansvar for opgaver og følge dem til dørs
 • kan holde hovedet koldt, når der er mange sideløbende aktiviteter med skarpe deadlines
 • er nysgerrig og positiv og bidrager aktivt til en god teamånd

Du kan have nogle års erfaring, men vi hører også gerne fra dig, hvis du er en skarp nyuddannet. Vigtigst er det, at du har evnen og viljen til at prøve kræfter med nye opgaver og kan støtte projektlederen i effektivt at gennemføre projekter.

Om din nye arbejdsplads

Du bliver ansat i et kontor, der har projekteksekvering som kerneopgave. Kontoret er nyetableret på opkrævningsområdet i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og forventer løbende at rekruttere nye medarbejdere. Kontoret er præget af godt humør og en høj faglighed, hvor du også selv får rig mulighed for at tage et stort ansvar. I projekterne arbejder vi tæt sammen med andre kontorer i samme fagsøjle såvel som forretningsspecialister fra andre styrelser i Skatteforvaltningen samt leverandører. Alle arbejder mod samme mål, og der er en stor grad af fællesskabsfølelse og et godt sammenhold på tværs af fagligheder.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning sammen med CV og eventuelt yderligere materiale via linket ”Søg jobbet her” senest søndag den 29. maj 2022.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Nina Philipsen på tlf. 72 37 49 87 eller kontorchef Janni Conradsen på tlf. 20 47 27 51. Vi afholder samtaler løbende.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest. Der kan indgå en logisk test og en personanalyse i ansættelsesforløbet.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted vil være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job