RIS/PACS sy­stemad­mi­ni­stra­tor til Ra­di­o­lo­gisk Afdeling OUH Odense

Radiologisk Afdeling OUH Odense søger en kollega, der kan indgå i arbejdet i RIS/PACS teamet omkring drift og vedligeholdelse af systemet. Tiltrædelse 1. august eller efter aftale.

Philips RIS/PACS blev implementeret hos OUH i oktober 2021, og vores mammografiscreening er kommet med i februar måned 2022. EPJ Syd blev implementeret i februar 2022.

Arbejdstiden er 37 timer uden højeste tjenestetid.

RIS/PACS/IT-teamet består af 3 RIS/PACS systemadministratorer og 1 IT-specialist. Teamet arbejder som en selvstændig enhed med stabsfunktion for afdelingsledelsen på Radiologisk Afdeling OUH Odense.

Arbejdstiden vil som udgangspunkt være mellem 6.30 og 15.00. Arbejdstid, ferie og fridage aftales internt i gruppen, således at der er dækning i hverdagstimerne.

Vi søger en person, der:

 • kan rumme et stort opgavespænd, og som kan arbejde struktureret, selvstændigt, bevare overblikket i en travl hverdag og tage ansvar
 • kan bidrage til, at arbejdsgange og de valgte IT-systemer tilpasses afdelingens drift bedst muligt
 • har kompetence til at undervise personalet og medvirke til information i afdelingen

Vi forventer, at du:

 • er visionær og har interesse for udvikling
 • har erfaring med arbejdsgangene på en radiologisk afdeling
 • er åben, diplomatisk og imødekommende
 • vil indgå aktivt i udviklingen af et attraktivt og kollegialt tværfagligt samarbejde
 • kan arbejde i relevante sundheds-IT-systemer: EPJ Syd, VNA Syd, SNOW
 • har interesse for sundhedsdata som SKS-kodning og LPR-afregning

Vi kan tilbyde:

 • et arbejdsliv, hvor du selv får indflydelse på dine arbejdsopgaver
 • inspirerende samarbejde med kompetente kolleger
 • samarbejde på tværs af specialer og personalegrupper samt med eksterne samarbejdspartnere
 • en åben og engageret ledelsesstil

Vil du vide mere om jobbets indhold eller have nærmere information om ansættelse, kan du kontakte overradiograf Morten Vinther Nielsen, tlf. 40 46 70 85 eller på e-mail: morten.vinther.nielsen@rsyd.dk.

Søg stillingen elektronisk via linket "Søg jobbet her" nederst på siden. Ansøgningsfrist: fredag den 3. juni. Der afholdes samtaler i løbet af juni.

Generelt om Radiologisk Afdeling

Vi er ca. 230 ansatte fordelt på læger, radiografer, lægesekretærer, røntgenmedhjælpere, systemadministratorer og stab.
Afdelingens aktivitetsniveau er højt. Vi foretager ca. 340.000 undersøgelser på årsbasis. Vi har et tæt samarbejde med såvel kirurgiske som medicinske specialafdelinger. Vores faglige niveau er højt, og afdelingen varetager de fleste højtspecialiserede funktioner.
Vi arbejder efter Den Syddanske Forbedringsmodel, og vi holder ugentlige målstyringsmøder med henblik på at optimere vores arbejdsgange.

Vi har fokus på arbejdsmiljøet, og alle medarbejdere har et ansvar for at bidrage til det åbne, ærlige og respektfulde samarbejde. Vores omgangstone er uhøjtidelig. Vi holder fælles julefrokost og sommerfest, og vi har tradition for at deltage i forskellige motionsarrangementer som Eventyrløb og DHL Stafetten.

Vi har gratis frugt- og kaffeordning samt adgang til billige træningsfaciliteter og massageordning.

Gem job