SAP BI Ser­vi­ce­e­jer til Ba­nedan­marks IT-afdeling med fokus på BI self-service


Vil du være med til udvikle og udbrede SAP BI self-service i Banedanmark?

Som SAP BI Serviceejer i Banedanmarks IT-afdeling, får du et spændende job i et miljø med engagerede kolleger, respekt for work-life balance og med ansvar for at videreudvikle og drive vores SAP BI self-service koncept.

Du vil blive ansat i teamet SAP System Support og Vedligehold, som er et team med 15 servicemindede medarbejdere, der har ansvar for support og vedligehold af forskellige dele af Banedanmarks SAP-system. Du vil blive tilknyttet SAP BI, og vil fagligt rapportere til vores SAP BI-ansvarlige.

Banedanmarks SAP BI-løsning understøtter forskellige forretningsprocesområder i Banedanmark med udstilling af data gennem Analysis for Office og ledelsesrapportering i dashboards. Derudover ligger der en omfattende planlægningsløsning i SAP BI, der understøtter vores budget- og prognoseproces.

For at understøtte vores rejse mod mere og bedre SAP BI self-service, har vi implementeret SAP Analytics Cloud. Vi har med ønske om at optimere udnyttelsen af SAP Analytics Cloud, igangsat uddannelse af vores brugere, så de fremadrettet selv vil kunne lave deres egne rapporteringsløsninger. I forhold til vores ambition om SAP BI self-service, vil udvikling og vedligehold af brugernes BI-kompetencer kombineret med vores Drop-in support være en central del, som du skal drive.    

Vi tilbyder et spændende job, med mulighed for selv at sætte aftryk på de opgaver, som du får ansvaret for, og med gode udviklingsmuligheder indenfor SAP BI, herunder SAP Analytics Cloud. Samtidig bidrager du til en vigtig samfundsmæssig opgave – nemlig en attraktiv, grøn jernbane.

Lyst til at hjælpe forretningen

Du vil arbejde tæt sammen med den SAP BI-ansvarlige i Banedanmark, hvor dit fokus primært vil være på at forbedre og videreudvikle SAP BI self-service. I det daglige betyder det, at du skal:

  • rådgive og supportere forretningen i brugen af SAP BI
  • koordinere og drive uddannelse i anvendelsen af BI værktøjer
  • afholde og drive drop-in support
  • sikre gennemførsel af mindre justeringer i vores BI-løsninger
  • etablere og drive et SAP BI Self-service forum til videndeling
  • udarbejde brugerdokumentation af datamodeller

Stærkt servicegen og god formidler af IT

Vi forventer, at du har en relevant uddannelsesbaggrund på minimum bachelorniveau. Herudover er det en klar fordel, at du har hands-on erfaring inden for IT-området og særligt med SAP inden for f.eks. SAP BI.  Alternativt kan du også være nyuddannet med flair for IT.

Du er serviceorienteret og kan formidle IT og anvendelsen af IT-løsninger til alle typer af brugere. Derudover falder det dig naturligt at arbejde struktureret og skabe overblik for dig selv og dine kolleger.  

Jobbet kræver herudover, at du trives i en tværgående og koordinerende rolle, hvor hverdagen ofte byder på alsidige opgaver og med en bred kontaktflade i samspil med såvel brugere som leverandører.

Løn 

Hvis du har en akademisk baggrund, ansættes du i forhold til AC-overenskomsten, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer.

For HK er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/SAMDATA, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark. Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 4. Den endelige lønindplacering beror på en vurdering af de individuelle kompetencer og kvalifikationer. Udover basislønnen kommer pension og eventuelle lokale tillæg.

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere, så kontakt teamleder Lasse Vissing Nielsen. Søg elektronisk og send din ansøgning og cv hurtigst muligt. Vi vurderer ansøgningerne og indkalder løbende til samtale.

For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg jobbet her” nedenfor og følger instruktionerne.

Kontakt os

Lasse Vissing Nielsen
Teamleder
lvns@bane.dk
61963319

Ansøgningsfrist: 12-06-2022.


Banedanmark er en styrelse under Transportministeriet med over 2.000 medarbejdere. Vores hovedkontor ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men vi har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele Danmark. Vi har ansvaret for den danske jernbane. Det betyder, at det er os, der styrer togtrafikken og informerer om den på skærme og højttalere på stationerne på fjernbanen.

Vi vedligeholder banen og udfører milliardstore jernbaneprojekter, der til sammen er med til at forme fremtidens bæredygtige jernbane.

Gem job