Sik­ker­heds­me­d­ar­bej­der til stort di­gi­ta­li­se­rings­pro­gram


Har du lyst til at arbejde med it-sikkerhed i et stort it-udviklingsprogram? Vil du være med til at udforme og implementere sikkerhedspraksis, udarbejde risikovurderinger og håndtere sikkerhedshændelser? Så er du måske vores nye sikkerhedsmedarbejder i Domstolsstyrelsens store Straffe- og skifteprogram.

Domstolsstyrelsen er en del af Danmarks Domstole. Vores opgave er at udvikle, administrere og understøtte arbejdet ved domstolene.

I de kommende år gennemfører vi en omfattende digital modernisering på to af domstolenes største sagsområder – straffe- og skiftesagerne. Vi udvikler en ny løsning, der understøtter fuld digital sagsbehandling. Den nye løsning skal lette arbejdet for både dommere, sagsbehandlere og domstolenes brugere samt skabe en fremtidssikret og stabil systemunderstøttelse.

For at kunne gennemføre denne omfattende og komplekse digitale modernisering er der etableret en ny programorganisation i Domstolsstyrelsen, der er ansvarlig for at udvikle den nye løsning. Vi søger nu en sikkerhedsmedarbejder med teknisk baggrund, som i samarbejde med sikkerhedsspecialister og sikkerhedsorganisationen kan sikre it-sikkerheden i denne vigtige digitaliseringsproces.

Hvad skal du lave?

Som sikkerhedsmedarbejder løser du i tæt samarbejde med erfarne sikkerhedskonsulenter sikkerhedsrelaterede opgaver fra analysefasen til implementering og opfølgning.

Mere konkret vil du komme til at varetage følgende opgaver:

  • Deltage i udarbejdelsen af et roadmap for sikkerhedsarbejdet i Straffe- og skifteprogrammet i samarbejde med sikkerhedsorganisationen og driftsenheden
  • Være med til at implementere sikkerhedstiltag til modning af sikkerhedsarbejdet
  • Bidrage til løbende risikovurderinger af nye releases eller ved større ændringer
  • Håndtere sikkerhedsevents relateret til it-sikkerhed i samarbejde med sikkerhedsorganisationen og driftsenheden
  • Deltage i agile ceremonier og planlægningsaktiviteter for at sikre, at sikkerhedsarbejdet indgår aktivt i planlægningen.

Teknisk baggrund med potentiale indenfor sikkerhed

Vi lægger vægt på, at du har en teknisk baggrund, stor interesse for it-sikkerhed og compliance og et stærkt ønske om at videreudvikle dine kompetencer. Det vil være en stor fordel, hvis du har en relevant teknisk uddannelse, f.eks. datamatiker, cand. it, ingeniør eller tilsvarende samt har kompetencer inden for cloudbaserede løsninger som Azure DevOps Pipelines, Kubernetes (RKE), Longhorn, Docker og/eller Gitlab.

Som person er du samarbejdsorienteret og kan se styrken i tværfaglighed. Du evner at indgå i dialog på alle niveauer i vores organisation og er en dygtig kommunikator, både skriftligt og mundtligt. Du arbejder selvstændigt og løsningsorienteret med blik for overholdelse af deadlines. Du trives i en hverdag med hyppige kontekstskift, og kan håndtere flere parallelle opgaver med mange parter.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen besættes som specialkonsulent eller fuldmægtig i henhold til overenskomst for akademikere i staten indgået mellem Finansministeriet og en række AC-organisationer. Der vil eventuelt kunne forhandles et pensionsgivende kvalifikationstillæg afhængig af erfaring og kompetencer.

Er du ikke omfattet af AC-overenskomsten, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere i staten mellem Finansministeriet og HK/Stat samt OAO-S-fællesoverenskomsten.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt” og opretholde din sikkerhedsgodkendelse under hele din ansættelse. Du kan læse mere om sikkerhedsundersøgelser her.

Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt.

Mere om os og stillingen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte enhedschef for DevOps Jasper Uldal på 3050 3356.

Se også vores film om arbejdet hos os: https://domstol.dk/om-os/job/arbejde-ved-danmarks-domstole/video-it-specialist/

Du kan læse mere om Domstolsstyrelsen, Danmarks Domstole og vores vision, værdier og mål www.domstol.dk. Her kan du også læse Danmarks Domstoles Digitaliseringsstrategi 2019-2022.

Ansøgning og samtaler                                                                                                                       

Du sender din ansøgning online via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem processen, når du trykker på knappen ”Søg jobbet online”.

Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte CV, udtalelser og relevante eksamenspapirer (med karakterer) mv. 

Vi skal have modtaget din ansøgning i vores rekrutteringssystem senest 7. juni 2022 kl. 10.00.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret til at søge stillingen uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold mv.


Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængig af politiske interesser. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Det er også domstolene, der afgør fogedsager og skiftesager samt står for tinglysning af rettigheder. Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø-og Handelsretten, Tinglysningsretten og 24 byretter. Hertil kommer retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen. Vi beskæftiger i alt ca. 2.400 medarbejdere. Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.

Gem job

Domstolsstyrelsen
Publiceret: 18. maj 2022

Arbejdssted

Location København