Erfaren sik­ker­heds­kon­su­lent til stort og komplekst di­gi­ta­li­se­rings­pro­gram


Vil du have ansvar for sikkerhedspraksis i et komplekst it-udviklingsprogram? Vil du være garant for, at sikkerhedspolitikker omsættes til konkrete it-tekniske krav, og at sikkerhed indtænkes i alle udviklingsprocesser? Så er du måske vores nye sikkerhedskonsulent til Domstolsstyrelsens store Straffe- og skifteprogram.

Domstolsstyrelsen er en del af Danmarks Domstole. Vores opgave er at udvikle, administrere og understøtte arbejdet ved domstolene. Det gør vi med udgangspunkt i vores vision om at arbejde tidssvarende og professionelt for ret og retfærdighed.

I de kommende år gennemfører vi en omfattende digital modernisering på to af domstolenes største sagsområder – straffe- og skiftesagerne. Vi udvikler en ny løsning, der understøtter fuld digital sagsbehandling. Den nye løsning skal lette arbejdet for både dommere, sagsbehandlere og domstolenes brugere samt skabe en fremtidssikret og stabil systemunderstøttelse.

For at kunne gennemføre denne omfattende og komplekse digitale modernisering er der etableret en ny programorganisation i Domstolsstyrelsen, der er ansvarlig for at udvikle den nye løsning. Til programmet søger vi en erfaren sikkerhedskonsulent, som i samarbejde med sikkerhedsspecialister og sikkerhedsorganisationen kan være garant for it-sikkerheden i denne vigtige digitaliseringsproces.

Du understøtter security by design med værdiskabende sikkerhedsrådgivning

Som sikkerhedskonsulent får du en vigtig rolle i Straffe- og skifteprogrammet. Du bliver ansvarlig for at sikre, at sikkerhedspolitikker bliver omsat til konkrete it-tekniske krav, der bidrager til at understøtte security by design i udviklingen. Du skal rådgive om og stille krav til nødvendige praksisser omkring sikkerhed med henblik på at styrke sikkerheden af Straffe- og skifteprogrammets it-miljø.

Du skal desuden varetage følgende opgaver:

  • Udarbejde et roadmap for sikkerhedsarbejdet i Straffe- og skifteprogrammet i samarbejde med sikkerhedsorganisationen og driftsenheden
  • Styre og implementere sikkerhedstiltag til modning af sikkerhedsarbejdet
  • Foretage løbende risikovurderinger af nye releases eller ved større ændringer
  • Fastlægge en operationel governancemodel for at sikre aftalt styring af proaktive og reaktive sikkerhedsaktiviteter
  • Bidrage til at udarbejde relevante sikkerhedspolitikker og standarder i samarbejde med sikkerhedsorganisationen og driftsenheden
  • Deltage i agile ceremonier og planlægningsaktiviteter for at sikre, at sikkerhedsarbejdet indgår aktivt i planlægningen.

I Du bliver en del af Straffe- og skifteprogrammets team af informations- og løsningsarkitekter, men du kommer til at arbejde på tværs af flere faglige teams for at sikre, at sikkerhed bliver tænkt ind i både styring, udvikling og drift. Desuden vil du også få et tæt samarbejde med it-driftsenhedens sikkerhedsspecialister.

Dine kvalifikationer

Vi lægger vægt på, at du har flere års erfaring med it-sikkerhedsrådgivning i udviklingsprogrammer – enten fra det private eller offentlige. Du har dybdegående kendskab til sikkerhedsvurdering og -standarder i større offentlige udviklingsprogrammer. Du har en relevant akademisk uddannelse og er certificeret i ISO27001.

Som person er du samarbejdsorienteret og kan se styrken i tværfaglighed. Du evner at indgå i dialog på alle niveauer i vores organisation. Du planlægger og udfører dit arbejde selvstændigt med blik for overholdelse af deadlines.

Du har en analytisk tilgang til opgaverne og kommunikerer sikkert på dansk, både skriftligt og mundtligt.

Løn og ansættelsesvilkår

Afhængig af din erfaring og kvalifikationer ansættes du som chefkonsulent eller specialkonsulent efter Finansministeriets overenskomst med AC. Der vil derudover kunne forhandles et pensionsgivende kvalifikationstillæg, hvis størrelse vil afhænge af erfaring og kvalifikationer.

Er du ikke omfattet af AC-overenskomsten, bliver du ansat efter relevant overenskomst.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt” og opretholde din sikkerhedsgodkendelse under hele din ansættelse. Du kan læse mere om sikkerhedsundersøgelser her.

Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt.

Mere om os og stillingen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte enhedschef for DevOps Jasper Uldal på tlf. 3050 3356.

Se også vores film om arbejdet hos os: https://domstol.dk/om-os/job/arbejde-ved-danmarks-domstole/video-it-specialist/

Du kan læse mere om Domstolsstyrelsen, Danmarks Domstole og vores vision, værdier og mål www.domstol.dk. Her kan du også læse Danmarks Domstoles Digitaliseringsstrategi 2019-2022.

Ansøgning og samtaler

Du sender din ansøgning online via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem processen, når du trykker på knappen ”Søg jobbet online”.

Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte CV, udtalelser og relevante eksamenspapirer (med karakterer) mv. 

Vi skal have modtaget din ansøgning i vores rekrutteringssystem senest 7. juni 2022 kl. 10.00.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret til at søge stillingen uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold mv.


Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængig af politiske interesser. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Det er også domstolene, der afgør fogedsager og skiftesager samt står for tinglysning af rettigheder. Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø-og Handelsretten, Tinglysningsretten og 24 byretter. Hertil kommer retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen. Vi beskæftiger i alt ca. 2.400 medarbejdere. Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.

Gem job

Domstolsstyrelsen
Publiceret: 18. maj 2022

Arbejdssted

Location København