Software Engineer til jer­n­ba­nens nye IT-systemer


Vil du gerne arbejde med IT-løsninger til kritisk national infrastruktur, hvor der stilles tilsvarende høje krav til kvalitet, og du kommer til at befinde dig i et miljø med mulighed for høj faglig og personlig vækst?

I projektet Fjernbane IT (FIT) søger vi en Software Engineer, som skal være med til at sikre udrulningen af IT-understøttelsen af det største infrastrukturprojekt i Danmark - med gode tekniske færdigheder til at udføre opgaver inden for softwareudvikling, serviceimplementering, IT-infrastruktur, Release Management og Operational Support.

Du vil indgå i et team bestående af både enterprise-arkitekter, systemudviklere, specialister i togtrafik-planlægning og testspecialister – altså et miljø med høj faglighed og rigtig god mulighed for at sparre med meget dygtige kolleger. I rollen vil du have stor indflydelse på løsningsmodeller og vil ligeledes være med til at sætte rammerne for samarbejdet i teamet. Vi lægger stor vægt på en god work-life balance.

Du vil også samarbejde med vores driftsafdeling som tager sig af 24/7 overvågningen, hvor du bl.a. vil være med til at give input til optimal driftsbarhed og forbedrede slutbrugeroplevelser. Der vil i noget omfang også være mulighed for at aftale hjemmearbejdsdage.

Ny IT-baseret signalteknologi på jernbanen

Signalprogrammet, som er det største af sin slags i Europa, er i fuld gang med at erstatte det gamle signalanlæg på den danske jernbane med det europæiske jernbanetrafikstyringssystem ERTMS – en ny IT-baseret signalteknologi. Der er tale om en totaludskiftning på hele jernbanen, hvilket gør Danmark til det første land, der implementerer ERTMS på nationalt plan.

Programmet understøttes af leverandører og konsulenter fra hele Europa, og vi arbejder derfor i et internationalt miljø, hvor en stor del af vores dagligdag foregår på engelsk.

Din primære arbejdsplads vil være i vores nybyggede hovedkontor i centrum af København.

Arbejdsområder

Som Software Engineer vil du være involveret i at løse mindre udviklingsopgaver, projektdrift af egenudviklede løsninger & 3rd level support til vores driftsafdeling af idriftsatte løsninger. Ligeledes vil du være involveret i at sikre en god overdragelse til vores driftsafdeling ift. teknisk drift af programmets løsninger.

I din rolle vil du også være tovholder på at følge idriftsatte systemer hele vejen til ende med henblik på at styrke den tekniske support hos vores leverandører. Med tiden vil du blive en integreret del af drifts-organisationen og være bindeled mellem projekt og drift.

Det vil være en fordel at have en bredspektret forståelse for forskellige teknologier, så du kan gå i dialog med de centrale interessenter omkring best practices for drift og optimering af programmets løsninger.

Som Software Engineer spænder du bredt i dine opgaver:

  • Du vil produktionsmodne egenudviklede systemer i samarbejde med Banedanmarks IT-driftsorganisation.
  • Du vil både selvstændigt og som en del af et team udvikle komponenter og funktionaliteter i vores egenudviklede systemer
  • I samarbejde med Banedanmarks IT-driftsorganisation forestår du etablering af nødvendig IT-infrastruktur på netværks- og serverniveau.
  • Du følger programmets systemer hele vejen til fuld drift hos interne og eksterne driftsleverandører.

Kvalifikationer

Du er uddannet eller har erfaring som softwareudvikler og har en interesse for IT-infrastruktur. Erfaring med databaser vil være vigtigt i rollen samt erfaring med bl.a. Python og .Net.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab eller erfaring med teknologier som SOAP og REST services samt Linux og windows servere.

Du har kendskab til at kunne overdrage IT-løsninger til driftsafdelinger og efterfølgende opfølgning og optimering.

Du begår dig nemt og forståeligt på dansk og engelsk – mundtligt såvel som skriftligt.

Løn

Du ansættes efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer. 

Ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/SAMDATA, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark.  

Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 4. Den endelige lønindplacering beror på en vurdering af de individuelle kompetencer og kvalifikationer. Udover basislønnen kommer pension og eventuelle lokale tillæg. 

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere, så kontakt Sektionschef Bo Schor. Send os din ansøgning og dit CV hurtigst muligt.

For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg jobbet her” og følger instruktionerne.

Ansøgningsfrist: 09-06-2022.

Kontakt os

Bo Brun Schor 
Sektionschef
bbsh@bane.dk
29620485


Banedanmark er en styrelse under Transportministeriet med over 2.000 medarbejdere. Vores hovedkontor ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men vi har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele Danmark. Vi har ansvaret for den danske jernbane. Det betyder, at det er os, der styrer togtrafikken og informerer om den på skærme og højttalere på stationerne på fjernbanen.

Vi vedligeholder banen og udfører milliardstore jernbaneprojekter, der til sammen er med til at forme fremtidens bæredygtige jernbane.

Gem job