Styrelsen for It og Læring søger Product Owner


Vil du være med til at løfte vores vigtige samfundsopgave med at sætte retning for den fortsatte digitalisering af børne- og undervisningsområdet? Har du evnen til at få ting til at ske? Så er du måske en af vores nye Product Owner i Aarhus eller København.

Styrelsen for It og Læring (STIL) søger tre Product Owners, der vil være med til at løfte vores mål om at være bedst i staten til at skabe værdi gennem it og digitalisering. Du kommer til at arbejde som Product Owner i et af vores agile teams, hvor vi arbejder agilt baseret på SAFe. Vores ambitioner er høje, samarbejdet med sektoren er tæt, og vores arbejdsmiljø ligger i top.

Lige nu søger vi to Product Owners til teams i Aarhus, der arbejder med henholdsvis skolernes studieadministrative systemer og optagelsesprocessen til ungdoms- og de videregående uddannelser, og en Product Owner til et team i København, der arbejder med it-understøttelsen af Børne- og Undervisningsministeries tilskudsadministration. I alle tre teams er den altovervejende opgave at få gennemført store udviklingsinitiativer.

På tværs af styrelsen har vi 33 agile teams, som leverer it-systemer til børne- og undervisningssektoren. Vi har en strategi om at være på forkant, levere hurtig værdi, være omstillingsparate, samt at vi i videst mulig omfang genbruger løsninger, komponenter og data.

Om stillingen

Som Product Owner er din opgave at skabe fremdrift i udviklingen på nogle af STIL’s vigtige områder i Team studieadministration (Arh.), Produktområdet Optagelse (Aarh.) eller Team tilskudsadministration (Kbh.).

Team studieadministration skal du som Product Owner dels være med til at sikre rammerne for skolernes studieadministrative systemer (lovgivning, leverandørmøder, konferencer, udveksling af data mv.), og dels bidrage til gennemførelsen af et nyt stort udviklingsprojekt, hvor vi skal udvikle en ny understøttelse af sektorens uddannelsesmodel. Modellen skal danne et vigtigt grundlag for en ensartet og lovmedholdelig udveksling af data mellem sektorens systemer både decentralt og nationalt.

På produktområdet Optagelse skal du være Product Owner i et skaleret agilt set-up, hvor vi pt. har fire teams, der er i gang med at ny-udvikle it-understøttelsen af optagelsesprocessen til ungdomsuddannelserne. Du skal være med til at udvikle en moderne, brugervenlig selvbetjeningsløsning til borgerne og den nødvendige systemunderstøttelse til institutionerne.

I Team tilskudsadministration skal du være Product Owner i et af tre teams, der er i gang med at modernisere tilskudsadministrationen i BUVM, både hvad angår processer og it-systemer. Du skal være med til at sikre moderniseringen af it-understøttelsen, der sikrer ca. 45 mia. kr. om året i tilskud til blandt andet gymnasier, erhvervsskoler, frie skoler, efterskoler. Dette skal fortsat ske korrekt, men med den nye løsning ønsker vi at gøre administrationen letter for institutionerne, mere transparent og mere effektiv. 

Konkret får du ansvaret for leverancer og fremdrift i tæt samarbejde med det agile team. Teamet består af udviklere, forretningsanalytikere og en Scrum Master. Du får også i tæt samarbejde med teamet, Product Manageren og kontorchefen ansvar for at sikre interessentvaretagelsen ud mod it-løsningernes brugere i samarbejde med teamet. Du skal således sikre den løbende koordinering med interne samarbejdsparter i ministeriet fra vores departementet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Om arbejdsopgaverne

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte, at du:

 • Er garant for at teamet har fokus på det, der har den største forretningsværdi
 • Skaber, vedligeholder og prioriterer teamets backlog i samarbejde med forretningsanalytikerne
 • Opbygger og vedligeholder roadmap med tilhørende epics i tæt samarbejde med Product Manager og kontorchefen
 • Opnår kendskab til leveranceområdet i et sådant omfang, at prioritering, drøftelser med teamet og valideringer kan ske på et velfunderet grundlag
 • Varetager interessenthåndtering/interessegrupper både internt i ministeriet og eksternt
 • Kan skabe et tæt samarbejde med andre agile teams hos Styrelsen for It og Læring, som arbejder på parallelle it-løsninger.

Om dig

Vi forventer derfor, at du trives med et stort ansvar, har drive og relevant erfaring. Vi har store forventninger både til din faglighed og dine samarbejdsevner, men vi sørger også for, at du altid har den nødvendige støtte i dit arbejde og du hele tiden udvikler dig gennem tæt samarbejde med dine kompetente kolleger, udfordrende opgaver og relevant efteruddannelse.

Vi forventer, at du:

 • Succesfuldt har arbejdet med komplekse problemstillinger relateret til digitalisering i den offentlige eller den private sektor med gode resultater, fx fra tidligere store projekter eller som Product Owner i andre relevante organisationer
 • Formår at omsætte komplekse forretningsmæssige problemer til tydelige behov med klare prioriteringer i samspil med de relevante interessenter
 • Gerne en generel teknisk forståelse for it-løsningers opbygning samt tilhørende databaser
 • Har et agilt mindset og forstår at bidrage til, at de agile metoder skaber værdi, læring og fremdrift. Du er måske certificeret inden for SAFe som Product Owner. Ellers får du muligheden hos os
 • Har en relevant videregående uddannelse.

Vil du vide mere?

Har du uddybende spørgsmål til stillingen i Aarhus er du velkommen til at kontakte kontorchef for Kontor for Studieadministration, Eksamensbeviser og Lærepladser Signe Rønn Sørensen på tlf. 25 28 48 00 eller Product Manager Martin Hovbakke Sørensen på tlf. 21 26 50 24.

Har du uddybende spørgsmål til stillingen i København er du velkommen til at kontakte kontorchef Klaus Østergård Jensen på tlf. 25 23 42 22 eller Product Manager Mia Bøje Stampe på tlf. 20 34 58 17.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du vil blive ansat i forhold til gældende overenskomst for staten med mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg ved relevant erfaring. Med de rette kvalifikationer og erfaring kan ansættelse evt. ske på konsulent niveau.

Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest pr. 1. august 2022.

Arbejdsstedet er Styrelsen for It og Læring, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller Vester Voldgade 123, København.

Lyder det som noget for dig?

Send din ansøgning, CV og eksamensbevis elektronisk senest den 9. juni i vores rekrutteringssystem via linket. Vi forventer at afholde 1. og 2. samtaler i uge 24 og 25. Hvis du går videre til 2. samtale, vil du blive bedt om at udfylde en kognitiv test, der vil indgå som en del af den samlede vurdering.

Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets, og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.

Om Styrelsen for It og Læring

Styrelsen for It og Læring (STIL) er en styrelse i Børne- og Undervisningsministeriet. Vores vision er, at vi skal være bedst i staten til at skabe værdi gennem it, digitalisering og data. Vi beskæftiger ca. 370 medarbejdere i København og Aarhus. Læs mere om Styrelsen for It og Læring på www.stil.dk.

Vi har ansvaret for udvikling og drift af alle Børne- og Undervisningsministeriets it-løsninger, fx Uddannelsesmodellen, Unilogin, Optagelse.dk, Karakterdatabasen og Eksamensdatabasen, folkeskolens digitale prøver, UddannelsesGuiden.dk, Voksenuddannelse, Lærepladsen.dk og Tilskudsadministrationen.

Gem job

Styrelsen For It og Læring
Publiceret: 24. maj 2022

Arbejdssted

Location København og Højbjerg