Koncern IT søger ap­pli­ka­tions­spe­ci­a­list til pa­tient­næ­re- og prak­sis­sek­tor ap­pli­ka­tio­ner

Overvejer du et jobskifte? Så kom og bliv en del af vores voksende hold i Koncern IT i Region Sjælland – vi har brug for dig. Hos os får du masser af udfordringer, stort ansvar, høj frihedsgrad, dejlige kollegaer og en fantastisk kultur.

Koncern IT arbejder struktureret og proaktivt med udvikling af vores mange it-applikationer. Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre driften samt udvikle og optimere vores portefølje af applikationer.

Region Sjælland vil gerne sikre let og lige adgang til bedre sundhed for alle regionens borgere, og derfor udvider vi vores team inden for patientnære- og praksissektor applikationer.

Er du en samarbejdsorienteret og erfaren applikationsspecialist?

Med Koncern IT som arbejdsplads vil du få stort ansvar og medbestemmelse. Der er højt til loftet, en uformel tone og mange gode og engagerede kollegaer.

Som vores nye applikationsspecialist arbejder du med at udvikle og vedligeholde applikationer indenfor området. Du arbejder tæt sammen med dine kolleger i Koncern IT, forretningen samt leverandører, og du deltager i udviklingsarbejde i forbindelse med nyanskaffelser samt vedligehold af systemerne, og det er en fordel, hvis du har forståelse for ITIL-processer.

I samarbejde med Application Manager forventes du at planlægge, styre, lede og sikre dialog med samarbejdspartnere i Koncern IT samt forretningen og leverandør.

Vi tilbyder en stilling med opgaver, der spænder bredt og giver masser af spændende udfordringer. Du har en relevant it-faglig baggrund enten via uddannelse eller erfaring. Du kan tilegne dig teknisk viden om de enkelte applikationer/software, og du er god til at bevare overblikket. Du er målrettet og nyder at færdiggøre opgaver, som kommer kunden, teamet og dig selv til gode.

Vi forventer, at du besidder flere af følgende faglige kompetencer:

 • Erfaring med at indgå i et samarbejde med leverandører vedr. opgaveløsning, support mm.
 • Erfaring med den daglige drift og optimering af applikationer
 • Komfortabel med løbende vedligeholdelse af applikationerne gennem relevante opgraderinger
 • Er vant til at planlægge, styre, lede og sikre kommunikation med samarbejdspartnere
 • Er vant til at deltage i udbudsprocesser
 • Kendskab til projektdeltagelse eller projektledelse
 • Kendskab til arbejdet i en politisk styret organisation
 • Erfaring med sundhedsvæsnet er en fordel, men ikke et krav.

Du har gåpåmod, og du synes, at det er spændende at lære nye områder at kende og være med til at bygge et nyt område op.

Derudover lægger vi stor vægt på følgende personlige kvalifikationer:

 • Evnen til både at fokusere på helheden og samtidig arbejde i dybden med de enkelte opgaver
 • Arbejder selvstændigt, gennemskuer opgavens karakter og involverer relevante parter i løsningen
 • Kan agere som facilitator, både internt og eksternt
 • Har gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt
 • Kan agere professionelt, er selvledende og er god til at få andre med på opgaverne
 • Forandringsparat, ser muligheder og undersøger proaktivt den information, der er til rådighed
 • Kan se og foreslå løsninger uden, at alle detaljer er tilgængelige
 • Du er mobil i forhold til mødeaktivitet i Region Sjælland.

Mulighed for faglig udvikling og prioritering af det kollegiale fællesskab

Stillingen er placeret i et team, der består af ca. 20 dygtige og engageret medarbejdere. Teamet er inddelt i forskellige arbejdsmæssige områder. Du vil komme til at indgå i den samlede afdeling for applikationer, hvor vi er ca. 80 personer. Det betyder for dig, at du vil få en masse faglig sparring og udviklingsmuligheder, og vi prioriterer højt det sociale fællesskab, da vi finder det væsentligt, at arbejdsglæden er i top.

Vil du vide mere?

Der er ansøgningsfrist den 8. juni 2022, og vi forventer at holde 1. samtaler i uge 24 og 2. samtaler i uge 25. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principperne om ny løn. Arbejdstid er 37 timer inkl. frokost med flextidsordning.

Skulle du have spørgsmål til stillingen eller Koncern IT generelt, er du velkommen til at kontakte teamleder Helene Su-Min Ting Danielsen på: 20 34 13 34 eller på hdani@regionsjaelland.dk

Om Koncern IT

Koncern IT er Region Sjællands fælles it-organisation med ca. 420 medarbejdere. Vi leverer digitale løsninger til regionens virksomhedsområder og i særdeleshed til regionens sygehuse. Vi har et uformelt og udviklende arbejdsmiljø, og vi holder os ajour med trends og teknologiske fremtidsmuligheder og kombinerer det med løbende kompetenceudvikling.

Koncern IT ønsker at være en stærkt serviceorienteret organisation. Vi arbejder efter værdisættet FLER – Forandringsparat, Loyal, Engageret, Respektfuld og forventer, at nye kollegaer konstruktivt vil bidrage til, at vi får FLER gode arbejdsdage.

Vi råder over moderne kontorfaciliteter i tilknytning til vores datacenter i Ringsted, tæt på Ringsted station og motorvejen. Og vi er med vores supportorganisation placeret på regionens sygehuse tæt på mange af vores 19.000 brugere. Du kan læse mere om Koncern IT på regionens hjemmeside: http://www.regionsjaelland.dk/koncern-it

Vi glæder os til at høre fra dig.

Gem job

Region Sjælland
Publiceret: 25. maj 2022

Arbejdssted

Location Ringsted