Ambitiøs kon­tor­chef med solid le­del­se­ser­fa­ring til centralt pro­gramsty­rings­kon­tor


Kan du styre og koordinere arbejdet i et af Danmarks største og mest komplekse IT-projekter? Brænder du for medarbejderudvikling, forretningsudvikling og implementering af nye processer og systemer i en stor organisation med mange interessenter? Så tilbydes her en sjælden og attraktiv stilling som kontorchef i Programstyring og Transition i Vurderingsstyrelsen.

I stillingen får du mulighed for at sikre, at danske boligejere modtager de nye ejendomsvurderinger og dermed sikre 45 mia. kr. om året til finansiering af vores velfærdssamfund.

Som kontorchef i Programstyring og Transition står du i spidsen for at sikre en kompetent forretningsmæssig fremdrift i IT-udviklingen på vurderingsområdet. Du og resten af kontoret bidrager aktivt til, at det nye ejendomsvurderingssystem udvikles og idriftsættes bedst muligt til gavn for boligejerne og Vurderingsstyrelsen. Opgaverne skal løses i tæt samarbejde med Udviklings-og Forenklingsstyrelsen, som står for udviklingen af systemerne.

Ledelse af forretningskritiske projekter og processer

Vurderingsstyrelsen er i gang med en omfattende udviklingsproces frem mod 2026. Du og dine fire lederkollegaer skal sammen med afdelingens underdirektør sikre den forretningsmæssige understøttelse af de nye ejendomsvurderinger efter den fastsatte tidsplan. Der er stort politisk fokus på, at vi kommer godt i mål med implementeringen af det nye ejendomsvurderingssystem. Vi kan tilbyde et job, hvor du i tæt samarbejde med direktionen kommer helt ind i kernen af arbejdet med at få dette til at lykkes. Der er tale om en kompleks opgave på et forretningskritisk område, som stiller store krav til dine ledelsesevner og din evne til at koordinere leverancer på tværs af en række interne og eksterne samarbejdspartnere.

Derudover vil dine opgaver være:

  • At være en nærværende og motiverende personaleleder med et stort overblik
  • At sikre koordinering og opfølgning på de projekter og processer, som kontoret har ansvaret for herunder udvikling af det nye ejendomsvurderingssystem
  • At sikre forretningsprocesser og planer, der kan understøtte den samlede implementering på tværs i styrelsen
  • At bidrage med initiativer til løsning af strategiske udfordringer og tværgående problemstillinger

Vi forventer, at du er i stand til at sikre leverancer i rette kvalitet og til rette tid, samtidig med at du skaber gode og tillidsfulde relationer på tværs af fagområder og blandt interne såvel som eksterne samarbejdspartnere.

Din enhed

Programstyring og Transition er forankret i underdirektørområdet Ejendomsvurdering i Vurderingsstyrelsen, og du bliver kontorchef for ca. 23 dygtige og engagerede medarbejdere. Som kontorchef har du stor indflydelse på, hvordan opgaverne tilrettelægges, ligesom du får ansvaret for den fortsatte opbygning af kontoret.

Talent for ledelse og en stærk forretningsforståelse

Vi forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau, f.eks. en samfundsfaglig kandidatgrad, og at du har solid erfaring med ledelse af medarbejdere. Du har strategisk og politisk tæft samtidig med, at du kan navigere og trives i et projekt- og proceskontor med snitflader til både interne og eksterne samarbejdspartnere.

For at lykkes i stillingen er det afgørende, at du har et stort overblik, evner at prioritere og kan levere effektiv program-, projekt- og processtyring. Det er vigtigt, at du trives i en udadvendt rolle, hvor du kan etablere stærke relationer og netværk, og hvor du kan navigere blandt mange interessenter. Vi ønsker en involverende og udviklingsorienteret leder, som ikke er bange for at gå foran, når der skal træffes svære beslutninger.

For at blive succesfuld i din rolle er det vigtigt, at du:

  • har indsigt i og erfaring med program-/projektledelse og gerne i en offentlig kontekst
  • er forretningsorienteret med strategisk og politisk tæft
  • er handlekraftig og pragmatisk og har en løsningsorienteret tilgang til problemstillinger
  • kan kommunikere komplekse problemstillinger klart og forståeligt og skabe overblik
  • kan hjælpe dine medarbejdere med at omsætte komplekse processer og problemstillinger til konkrete resultater
  • understøtter og sætter retning for dine selvledende medarbejdere

Kom med i fællesskabet

Du kan se frem til at blive en del af en styrelse i udvikling og et ledelsesteam med meget dygtige og ambitiøse kollegaer. Du kan forvente en travl hverdag, men til gengæld lover vi, at du får en central rolle i et af de største udviklingsprojekter i Danmark med mange spændende udfordringer.

Udvikling af ledere og medarbejdere er centralt for Vurderingsstyrelsen, så hvis du bliver ansat hos os, vil vi sammen lægge en plan for din leder- og karriereudvikling. Du vil blive en del af dygtig og engageret ledergruppe i Vurderingsstyrelsen, ligesom du via dit ansvarsområde vil indgå i et stærkt og udviklende samarbejde med andre ledere i den samlede Skatteforvaltning herunder i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med CV og eksamensbevis via linket ”Søg jobbet her” senest den 9. juni 2022, kl. 12. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte underdirektør Anders Juul Nielsen på telefonnummer 61 14 45 84.

Vi forventer at holde første samtalerunde i uge 24 og anden samtalerunde i uge 25. Der indgår en logik- og personanalyse i ansættelsesprocessen. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet referencer og straffeattest. 

Forventet tiltrædelse er den 1. august 2022. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen indplaceres i løngruppe 1, svarende til lønramme 37. Ansættelse sker som udgangspunkt på åremål.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted vil indtil videre være Ny Østergade 9, 4000 Roskilde.

Læs mere om ansættelse i Vurderingsstyrelsen på www.vurdst.dk/job.

Vurderingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Om Vurderingsstyrelsen

’Vi sikrer, at boligejerne får en mere retvisende og gennemskuelig ejendomsvurdering’

Vurderingsstyrelsen varetager alle forhold om ejendomsvurdering og beskatning af ejendomme. Styrelsens opgave er at udarbejde mere retvisende og gennemskuelige offentlige vurderinger af grunde og ejendomme og sikre korrekt betaling af skatten på baggrund af disse. Fremtidens vurderinger bliver baseret på nye og detaljerede data. Det skal sikre, at borgere og virksomheder kan have tillid til, at de bliver beskattet på et korrekt grundlag. Vores værdier er ansvar, udsyn, faglighed og samarbejde.  

Vi er en arbejdsplads med mange forskellige fagligheder. De er alle i spil i dagligdagen, hvor vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og en stærk samarbejdskultur, hvor alle trives, tager ansvar og bidrager til den fælles opgave. Vi har et godt kollegaskab med en uformel omgangstone og vi tror på, at en fornuftig balance mellem arbejdsliv og privatliv giver motiverede og tilfredse medarbejdere.

Vurderingsstyrelsen har ca. 900 ansatte og er en arbejdsplads i vækst, og vi har derfor løbende brug for nye, engagerede kolleger.

Læs mere om Vurderingsstyrelsen på www.vurdst.dk.

Gem job