Vær med til at sikre statens in­for­ma­tions­sik­ker­hed


Et arbejde med mening søger mage! Vi leder efter en kollega, som har lyst til at arbejde med de bløde forretningsunderstøttende sider af informationssikkerhed og persondatabeskyttelse samt it-service management – som har betydning for statens it-sikkerhed.  

Vores team – Team informationssikkerhed og procesudvikling - understøtter sikker og stabil drift og passer på de informationer, der behandles af myndigheder og offentlige institutioner.

I Statens It vil du opleve en arbejdsplads, hvor informationssikkerhed, herunder databeskyttelse, er et strategisk fokusområde, som har ledelsens konstante bevågenhed og opbakning.

Jobbet går ud på:

Du bliver ansat i Center for informationssikkerhed og Forretningsunderstøttelse, hvor du bliver tilknyttet teamet Informationssikkerhed og Procesudvikling.

Teamet er ansvarlig for Statens It’s ledelsessystemer i forbindelse med ISO standarderne ISO2000, ISO27001 og ISO27701. Heri indgår bl.a. aktiviteter inden for awareness, tilsyn og auditering, indgåelse af databehandleraftaler, visitering af sikkerhedshændelser ift. brud på persondatasikkerheden, risikovurderinger, sekretariatsbetjening og meget mere.

Du vil blive en del et team, som favner bredt, både hvad gælder erfaring og arbejdsopgaver, og du vil således få mulighed for at være med til at præge dine arbejdsopgaver. Det kommende cybersikkerhedsdirektiv NIS2 ligger højt på dagsordenen, hvor det forberedende og indledende arbejde fylder en del i Statens It.

I teamet er vi, sammen med det operationelt ansvarlige sikkerhedsteam (DART), ved at se på, hvad direktivet får af betydning for de services som Statens It leverer til størstedelen af de statslige myndigheder.

Om dig

Du trives med faglige udfordringer i spændet mellem myndighedskrav, lovgivning, politikker og retningslinjer samt processer og it-drift, hvor to dage sjældent er ens. Det er derfor en fordel, men ikke en forudsætning, at du har erfaring med både informationssikkerhedsstandarder og databeskyttelsesforordningen, samt viden om it leveranceorganisationer eller andre kompetencer, som gør, at du kan arbejde med fx processer, retningslinjer, risikovurderinger og visitering af sikkerhedshændelser.

Vi forestiller os, at du:

  • har en videregående uddannelse på kandidatniveau eller tilsvarende niveau
  • har indsigt i ISO27001, og har kendskab til ISO27701 og/eller ISO20000. Alternativt har du mod på hurtigt at tilegne dig viden inden for en eller flere af standarderne
  • har gode mundtlige og skriftlige kommunikationsmæssige evner, som du dagligt bringer i spil, hvad enten du kommunikerer med Subject Matter Experts, kolleger, it-revisorer eller ledelsen
  • er systematisk og struktureret i din opgaveløsning og forstår at arbejde med deadlines
  • er nysgerrig, har sans for detaljen og sætter en ære i at sætte dig ind i substansen  
  • er imødekommende med en kreativ og problemløsende tilgang til udfordringer.

Det er en fordel, hvis du:

  • trives med gentagende såvel som varierende opgaver og ansvarsområder
  • har interesse for informationssikkerhed, it samt udvikling af processer
  • forstår at omsætte compliance til løsninger.

Om os

Vi kan tilbyde et alsidigt og afvekslende job på en dynamisk arbejdsplads med frihed under ansvar, og hvor der er gode muligheder for faglig og personlig udvikling for den rette kandidat. I dagligdagen vil du opleve en uformel omgangstone og et arbejdsmiljø præget af høj aktivitet og brede kontaktflader – både internt og eksternt.

Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af styrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen.

Du kan læse mere om Statens It på www.statens-it.dk.

Ansættelsesforhold

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for individuel forhandling alt efter kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode. Du vil i forbindelse med ansættelsen blive bedt om dit samtykke til, at Statens It må indhente en offentlig straffeattest via dit cpr-nummer.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, p.t. Finansministeriets departement, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen.

Mere information

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Nicolai Bob Zachariassen på tlf. 72311290.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via knappen ”Søg jobbet her” senest den 7. august 2022.

Samtalerne forventes at blive afholdt løbende i uge 33 og 34.

Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge. Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Dette er et genopslag.

Gem job

Statens IT
Publiceret: 12. juli 2022

Arbejdssted

Location Ballerup