Erfarne GDPR-eksperter og jurister til nogle af de største it-projekter i Danmark


Kontoret Persondatabeskyttelse søger 1-2 erfarne GDPR-eksperter og jurister, som vil være med til at gennemføre nogle af Danmarks vigtigste og største IT-udviklingsprojekter, og til at understøtte håndteringen af brud på databeskyttelsen for hele Skatteforvaltningen.

Dette opslag er for dig, der har lyst til at være med til at arbejde konkret med persondatabeskyttelse, herunder de udfordringer der opstår ved overførsler til tredjelande og brug af machinelearning i udviklingen af nye it-løsninger for skatteforvaltningen. Du kan derfor være med til at sikre, at fremtidens Skatteforvaltning har den højeste standard for beskyttelse af personoplysninger.

Persondatabeskyttelse i Skatteministeriets koncern

I kontoret Persondatabeskyttelse i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har vi ansvaret for udarbejdelse og implementering af strategier, politikker og retningslinjer inden for persondatabeskyttelsesområdet på tværs af hele Skatteministeriets koncern.

Vi er med til at sikre, at persondatabeskyttelse implementeres i både udviklingsprojekter og i driften af Skatteforvaltningens mange it-systemer, og vi rådgiver koncernen i problemstillinger omkring GDPR.

Kontoret behandler også sager om brud på databeskyttelsen i Skatteforvaltningen og sikrer, at der bliver fulgt op på sager om brud på persondatasikkerheden, samt rådgiver om foranstaltninger, der kan begrænse et bruds skadevirkninger.

Kontoret rummer også et selvstændigt DPO-team, der varetager den uafhængige databeskyttelsesrådgiverfunktion og fører tilsyn med efterlevelsen af databeskyttelsesforordningen.

Udvikling af databeskyttelse i it-projekter i Skatteministeriets koncern

Når vi hjælper med at sikre, at persondatabeskyttelsesreglerne implementeres i it-projekter og -programmer, samarbejder vi med alle fagstyrelser og myndigheder i Skatteministeriets koncern. Vi understøtter koncernen i afklaringer af problemstillinger vedrørende GDPR, og vi skaber gode relationer og sørger for, at Udviklings- og Forenklingsstyrelsen kan udvikle gode og bæredygtige løsninger. I kontoret Persondatabeskyttelse er vi professionelle sammen – og lægger vægt på godt humør, og at det skal være sjovt at gå på arbejde sammen.  

Dine opgaver vil primært være grupperet inden for it-udvikling eller brud:

  • Projektdeltagelse i udvikling af store it-løsninger til hele Skatteforvaltningen
  • Rådgivning om privacy by design and default
  • Rådgivning og vejledning om persondatabeskyttelse i it-projekter
  • Udarbejdelse af konsekvensanalyser, lokationsvurderinger, m.v.
  • Opfølgning og dokumentering af GDPR-initiativer
  • Bistand til udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder databehandleraftaler, og besvare spørgsmål fra leverandører
  • Behandling af brud på persondatasikkerheden, herunder modtagelse og udredning af hændelsen, indberetning til Datatilsynet og dialog med de dele af Skatteforvaltningen, hvor brud finder sted, samt opfølgning på brudsagerne
  • Undervisning mv. for at forebygge brud og skabe fokus på området.

Erfaring med persondataområdet

Du kan fx være erfaren jurist eller GDPR-ekspert, der har erfaring med it-udvikling. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en lignende stilling, hvor du har arbejdet med persondatabeskyttelsesområdet i en it- og digitaliseringskontekst.

Du har stor viden om persondatabeskyttelse og har gode kompetencer inden for offentlig forvaltning. Du er analytisk stærk, og kan finde løsningerne på vanskelige problemstillinger. Du er klar til at hoppe ind i projekter, og sætte dig ind i løsningernes sammenhænge og kompleksitet, samt projektdeltagernes forskellige roller og ansvar i agile projekter.

Du kan også være en dygtig jurist med kortere erfaring, hvor dit fokus har været på databeskyttelse, med lyst til at arbejde med området i en offentlig kontekst.

For behandling af brudsager skal du kunne indgå i et mindre og dedikeret team, med stærkt fokus på at sagerne behandles effektivt og korrekt i samarbejde med Skatteforvaltningens øvrige styrelser og myndigheder, og i samspil med Skatteforvaltningens DPO og Datatilsynet.

Du kan rådgive til direktør-niveau og give en klar forståelse af, hvorfor der skal træffes beslutning, beslutningens kontekst og mulighedernes konklusioner. Du har drivkraften til at skabe fremdrift, som kræver omfattende interessentinvolvering, og du har evnen til at forene modsatrettede hensyn.

Du trives med en fleksibel hverdag og med at indgå i et team, hvor vi arbejder for at gøre styrelsens strategier til virkelighed.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning sammen med CV og eksamensbevis via linket ”Søg jobbet her” senest den 30. juni 2022. Vil du høre mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte kontorchef Jonas Rasmussen på 7238 7197. Samtaler afholdes løbende.

Der kan blive gennemført tests som led i ansættelsesprocessen, og der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest. 

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted vil indtil videre være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen  

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

 Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk

Gem job