Servant leader (Sek­tions­chef) for LACE, APMO og PMO

Er det dig, der skal stå i spidsen for opbygningen af en ny sektion i Danmarks største offentlige IT og medicovirksomhed, hvor LACE og APMO skal samles med PMO?

Bliv en del af Danmarks største offentlige IT og Medicovirksomhed

Du bliver en del af Center for IT og Medicoteknologi, CIMT, der udvikler, vedligeholder og supporterer Region Hovedstadens IT-systemer, og arbejder passioneret med digitalisering, der understøtter regionens formål om at redde og forbedre liv. 

Vi er i fuld gang med en omfattende agil transformation af hele CIMT. Regionens største systemkompleks, Sundhedsplatformen, forvaltes allerede under SAFe-rammeværkets principper, og nu kører den næste agile bølge, der omfatter resten af udviklings- og forvaltningsleverancerne. Eksisterende projekter, der udvikles efter vandfaldsmetoden, skal dog ikke nødvendigvis konverteres til SAFe. 

CIMT er her for patienterne, vi bygger nye hospitaler og skaber digitale forandringer for læger, sygeplejersker og patienterne – og derfor har vi brug for dig til at styre os igennem forandringen – så alt virker og bliver færdigt både under og efter transformationen.

Chef med bredt fagligt ansvar

Du kommer til at stå i spidsen for at udvikle en ny sektion, hvor LACE, APMO og PMO placeres. Sektionen skal servicere resten af organisationen i øjenhøjde, sådan at den agile metode kan implementeres og vedligeholdes, og der samtidig skabes overblik, sådan at der kan prioriteres i den samlede portefølje på et oplyst grundlag.

Sektionen beskæftiger i dag ca. 15 medarbejdere indenfor klassisk porteføljestyring og LACE. I forbindelse med den agile transformation af hele CIMT, skal sektionen udbygges til et mere omfattende LACE, APMO og PMO og forventes at blive omkring 20 medarbejdere i sin endelige form.

Værdibaseret ledelse med fokus på resultater og samarbejde

Du bliver en del af enhedsledelsen, der består af en enhedschef og 4 sektionschefer, der alle brænder for at udvikle og motivere sektionens dygtige og engagerede medarbejdere. Vi arbejder med servant leadership og udøver det både internt og eksternt. For os som personaleledere er hovedopgaven at skabe udvikling, engagement og høj trivsel blandt vores 100 medarbejdere. Vi coacher medarbejderne individuelt og som team, og støtter dem i deres faglige og personlige udvikling.

Som enhedsledelse er vi:

 • passionerede omkring at skabe resultater som et hold gennem samarbejde med medarbejdere, kollegaer, ledelse og øvrige samarbejdspartnere. 
 • opmærksomme på at skabe en positiv og sjov hverdag for medarbejderne i et travlt og omskifteligt miljø 
 • serviceorienterede og kan navigere i såvel strukturer som processer på tværs i en stor og kompleks organisation
 • løsnings- og forretningsorienterede 

Hvem er du?

Du er en holdspiller, og med din personlighed brænder du igennem som én, der kan motivere og udvikle sektionens faglighed og dygtige medarbejderne i hverdagen. Du er åben, uformel og tillidsfuld i din ledelsesstil og kan i det hele taget i din omgang med andre identificere dig med vores fire værdier: Tillid, åbenhed, helhedssyn og professionalisme.

Din faglige ballast

Du har relevant uddannelse og en stærk faglig baggrund fra dit arbejde med især agil transformation og metodeudvikling, projekter og porteføljestyring. Du har sikkert opnået din robuste erfaring fra større it-organisationer med komplekse governance-strukturer og du har ledelseserfaring fra en lignende stilling.

De faglige kompetencer, du får brug for, er bl.a.:

 • Servant leadership
 • Agile transformationer
 • coaching og rådgivning af alle roller i SAFe-rammeværket samt projektledere- og ejere på forretningskritiske leverancer
 • relevante metoder og værktøjer for ART’er, scrumteams og projekter
 • porteføljestyring, herunder prioritering, strategisk fit og gevinstrealisering
 • udarbejdelse af sagsmateriale til governance-fora som f.eks. direktion 
 • formidling og det at sætte retning

CIMT - din nye arbejdsplads

Som Danmarks største offentlige sundhedsteknologiske virksomhed med et årligt budget på 1,8 mia. kr. og godt 1.000 medarbejdere repræsenterer og hylder vi en stor mangfoldighed.

Vores mission er at være hospitalernes partner. Hos os handler digitalisering om liv. Derfor er kravene til os store. Ikke mindst dem, vi sætter for os selv. Mange af vores leverancer præsteres på tværs af faglige og organisatoriske skel, og i et stærkt økosystem leverer vi bl.a. løsninger til de nye supersygehuse, test- vaccinations- og behandlingskapacitet ifm. Corona, robotteknologi til kirurgi, fuldautomatiserede laboratoriesystemer samt diagnostik, der i stigende grad baseres på kunstig intelligens.

Se vores præsentationsvideo og bliv klogere på, hvem CIMT er, hvad vi brænder for, og hvad vi leverer.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedschef Franci Johansen på telefon 20 99 30 04 eller på mail franci.susanne.johansen@regionh.dk

Ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til Aftale for chefer. Arbejdstiden er 37 timer i gennemsnit pr. uge, og dit ansættelsessted vil primært være på Borgervænget 7, 3., 2100 København Ø. 
Lønniveauet for stillingen er 73.000 kr. inkl. pension.
Startdato hurtigst muligt.

Ansøgningsprocedure

Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis online hurtigst muligt og senest den 21. august 2022.
Vi indkalder til samtaler løbende.
Vi anvender personlighedstest i forløbet. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Gem job

Center For IT og Medicoteknologi
Publiceret: 22. juni 2022

Arbejdssted

Location København