Tran­si­tion Manager, der vil styrke drifts­sta­bi­li­tet og in­for­ma­tions­sik­ker­hed i staten gennem kon­so­li­de­ring i Statens It


Vil du bidrage til at konsolidere den statslige it-drift ved at sikre nye kunder en succesfuld transition af it-drift til Statens It? Så læs mere her. 

Om stillingen

I Statens It gennemføres der løbende flere større konsolideringsprojekter, og for tiden arbejdes der med insourcing af flere store statslige institutioners basale infrastruktur. Formålet er dels at opnå skalafordele for nye såvel som eksisterende kunder og dermed lavere priser, dels at højne driftsstabilitet og informationssikkerhed i staten som helhed ved at flytte drift ind i Statens It’s specialiserede og fagligt bæredygtige miljøer.

Som Transition Manager i Center for Analyse og Transition har du ansvaret for relationen til den nye kunde, det vil sige alle kunderelaterede aktiviteter og kommunikation gennem transitionsforløbet. Du er med til at sikre styring af projektgennemførsel og kundens it-drift indtil den afsluttende aflevering til vores driftsorganisation.

Du er ansvarlig for økonomien i transitionsprojektet og driftsøkonomien i transitionsperioden. Undervejs faciliterer du styregruppemøder og sikrer de nødvendige materialer og referater. Under transitionsforløbet har du personaleansvaret for eventuelle medarbejdere, der overflyttes til Statens It.

Som Transition Manager bliver du en del af ledelsesgruppen i centeret, der pt. består af to centerchefer, en teamleder for Team Teknisk Implementering samt fem andre transitions manager.

Om dig

Vi forventer, at du som vores nye Transition Manager har:

  • stor erfaring med transition management, kommercielle relationer, outsourcing eller lignende komplekse projekter med fokus på leverancestyring, konsolidering og sammenlægning af infrastruktur og systemer
  • stor erfaring i samarbejde og kommunikation med interessenter på mange planer og er i stand til at involvere de relevante i tide
  • en teknisk og forretningsmæssig forståelse, der sætter dig i stand til at kommunikere komplekse tekniske problemstillinger på en let tilgængelig måde
  • en relevant videregående it-uddannelse eller en solid faglig erfaring og gode resultater på området
  • solid erfaring med programledelse og er i stand til at skabe og vedligeholde et overblik over komplekse projekter

Du er drivende og resultatorienteret i forhold til dine opgaver og er i besiddelse af gode forhandlingsevner. Du holder hovedet koldt i pressede situationer, hvor du tager lederskab og finder frem til brugbare løsninger. Du har erfaring med personaleledelse, herunder forandringsledelse.

Derudover er du analytisk og proaktiv og bidrager til udvikling og forbedring af vores metoder, procedurer og værktøjskasse.

Om os

Center for Analyse og Transition har pt. ca. 35 medarbejdere fordelt på Team Analyse og Team Teknisk Implementering, samt indlånte projektressourcer fra øvrige centre i Statens It.

I området gennemføres den indledende analyse af nye kunders it-drift, aftaleindgåelse, planlægning i Team Analyse og den efterfølgende tekniske transition af kundernes it-drift ind i Statens It i Team Teknisk Implementering.

Vores dagligdag er præget af høj aktivitet, en uformel og humoristisk omgangstone og en kultur, hvor der tages ansvar for at imødekomme kundernes behov, og hvor opgaverne følges til dørs.

Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af styrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for individuel forhandling alt efter kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes til HEMMELIG og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode. Du vil i forbindelse med ansættelsen blive bedt om dit samtykke til, at Statens It må indhente en offentlig straffeattest via dit cpr-nummer.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Finansministeriets departement, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen.

Tiltrædelse snarrest muligt.

Vil du vide mere? 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte transitions-chef Berit Westergaard på tlf. 72 31 14 37 / berit.westergaard@statens-it.dk.

Ansøgning

Hvis stillingen har din interesse, så tryk på ”Søg jobbet her” og send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag. Vi skal modtage din ansøgning inden udgangen af den 16. august 2022.

Vi forventer at holde samtaler løbende.

Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge. Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Gem job