Product Manager til platform for kliniske data (genopslag)


Brænder du for at være med til at hjælpe sundhedspersonalet i Region Syddanmark til en mere effektiv hverdag gennem de IT-løsninger, de anvender?

Har du lyst til sætte dit præg på, hvorledes vi effektivt bruger data fra Regionens medicotekniske apparater til gavn for patienter, sundhedspersonale og forskere? Så har vi en spændende stilling til dig.

Som Product Manager i Planlægningsafdelingen i Regional IT får du sammen med gode kollegaer ansvaret for at håndtere og udvikle integrationsproduktet MDIC (Cambio CDC). MDIC forbinder det medicotekniske apparatur med eksempelvis patientjournalen, så målte patientdata ubesværet flyder korrekt ind i journalen. Product management opgaven omfatter alle aspekter omkring produktet.

Stillingen

Som Product Manager vil du få hovedansvaret for forvaltningen af integrationsplatformen MDIC. Du skal koordinere opgaverne mellem interne og eksterne samarbejdspartnere og interessenter, hvor opgaverne skal forvaltes i henhold til Region Syddanmarks styringsmodel for systemforvaltning.

Som Product Manager vil dine arbejdsopgaver bl.a. omfatte:

 • Leverandørkontakt, herunder statusmøder, håndtering af ændringsønsker, opdateringer mv.
 • Økonomistyring med bl.a. budgetlægning og kvartalsopfølgning
 • Driftsopfølgning således de aftalte oppetider overholdes og eventuelle afvigelser håndteres
 • Informationssikkerhed, herunder risikovurdering, databehandleraftaler og kontrol af brugeradgange
 • Strategisk rådgivning til systemejer vedr. forretningsbehov, udviklingspotentiale, gevinstrealisering mv
 • Udvikle og vedligeholde roadmap for produktområdet

Du vil blive ansat i Forvaltningsfunktionen, som hører til i Regionshuset i Vejle, men du vil komme til at arbejde tæt sammen med systemejeren i Medicoteknik, som varetager Regionens medicotekniske opgaver for hele Regionen. Medicoteknik er fysisk placeret ved Odense Universitetshospital (OUH).

MDIC systemet er stadig under indkøring i Regionen, og der er store forventninger omkring udbredelsen på Regionens sygehuse. Produktet indgår således også i Regionens nye digitaliseringsstrategi, hvorfor dine opgaver også derfor vil være fokuseret på at indfri strategiens mål inden for området.

Yderligere info om MDIC kan bl.a. læses her:
https://www.cambio.dk/rsd-mdic-cambio-device-connectivity/

Din baggrund

Du har formentlig en højere IT-uddannelse eller en tilsvarende erfaringsmæssig baggrund inden for IT, hvor du både har beskæftiget dig med tekniske opgaver og med den forretningsvendte del, og besidder dermed god forståelse for, hvordan IT-løsningerne bedst muligt kan understøtte brugerne. Du kan skabe resultater vha. gode samarbejdsrelationer, veldisciplineret opgavestyring. Du har givetvis arbejdet direkte med tekniske-/integrationssystemer eller været involveret via styringsmæssige tiltag.

Din profil

 • Du er en dygtig kommunikator og bliver opfattet positiv og konstruktiv i din dialog.
 • Du kan formulere dig godt på skrift, herunder udarbejde oplæg til beslutninger.
 • Du er analytisk, selvstændig og kan håndtere komplekse problemstillinger i samspil med andre.
 • Du forstår essensen af at sætte retning og påtager dig gerne dirigentrollen. Når du møder udfordringer, navigerer du igennem dem så dine interessenter føler sig hørt og mærker, at du ønsker at spille dem gode.
 • Du er socialt udadvendt, har udprægede samarbejdsevner og formår at kunne etablere relationer og netværk på tværs af organisationen.
 • Du har drive, tager ansvar og slipper først en opgave, når den er kørt sikkert i mål.
 • Du har en positiv tilgang til tingene, og bidrager gerne til den gode stemning.
 • Du er struktureret og god til at holde overblik over mange opgaver.
 • Du har en overordnet teknisk indsigt og en forståelse af teknikkens muligheder især omkring integrationssystemer og/eller kliniske systemer.

Det vil være en fordel:

 • at du har kendskab til leverandør- og økonomistyring.
 • at du har kendskab det kliniske område

Hvem er vi?

Forvaltningsfunktionen i Regional IT består af 30 dygtige kollegaer, der sidder med ansvaret for et eller flere centrale systemer på tværs af Regionen. Hjælpsomhed, humor og teamånd går hånd i hånd med en professionel og kompetent tilgang til opgaveløsningerne. Vi arbejder fortrinsvis i mindre teams omkring et eller flere systemer, og har et tæt samarbejde med både brugere og driftsfolk.

Er Region Syddanmark en arbejdsplads for dig?

Region Syddanmark er med sine mere end 25.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet samt regional udvikling.

Regional IT er den centrale IT-drift organisation i Region Syddanmark, og tæller i alt ca. 300 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 IT-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

Vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne.

Vi bestræber os altid på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere.

Vi lægger også vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver.

Regional IT er fordelt på to lokationer i henholdsvis Kolding og Vejle, og vi tilbyder desuden en attraktiv hjemmearbejdsordning.

Yderligere information

For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte Funktionschef Morten Hansen tlf. 29201184 eller Chefkonsulent Jens Hargaard på tlf. 30205079.

Du får arbejdssted i Vejle, hvor dine kolleger skaber rammen om et positivt, energisk og udfordrende arbejdsmiljø. Du skal forvente rejseaktivitet inden for regionen.

Din ansøgning

Der er ansøgningsfrist den 7. august 2022. Vi forventer at afholde første samtalerunde den 15. august og anden samtalerunde den 22. august. Mellem samtalerne vil du eventuelt blive bedt om at gennemføre tests.

Ansættelsesdato forventes at blive hurtigst muligt – forventeligt 1. oktober 2022.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Gem job