Teknisk IT-se­ni­o­r­pro­jekt­le­der til at un­der­støt­te de særlige kritiske IT-systemer på det nye OUH.

Tænder du på en opgave men ikke en opskrift, og er du IT-seniorprojektleder, der trives i maskinrummet tæt på dine projektdeltagere? Så kom med på holdet i Forberedelse og Flytning, hvor vi sammen skal forberede flytningen af hele sygehuset til det nye OUH.

Afdelingens opgaver udvikler sig hele tiden. Vi står foran, at både omfang og karakter af vores opgaver ændrer sig. I den forbindelse er der udpeget en række særligt kritiske systemområder, og vi får brug for en teknisk IT-seniorprojektleder, der både teknisk og organisatorisk kan bidrage til at forenkle IT-løsningerne og sikre fremdriften i projekterne.

Byggeriet af det nye OUH er godt i gang ved Syddansk Universitet i det sydlige Odense. Det nye OUH vil samle det nuværende Odense Universitetshospital (OUH), Børne- og Ungepsykiatrien samt voksenpsykiatrien, og det samlede byggeri vil blive ét af de største i Danmark.

Opgaven går ud på

Som IT-seniorprojektleder har du ansvaret for koordinering af 18 tekniske IT-relaterede projekter, ofte med mange interessenter involveret. Dette indebærer koordinering og styring af forskelligartede tværgående lokale og regionale IT-projekter med snitflader imod eksterne leverandører, projektorganisationen på det nye OUH, regionale og lokale IT drift- og supportfunktioner, samt klinikken.

Som IT Seniorprojektleder løser du opgaver, hvor du blandt andet skal

 • synliggøre kritiske sammenhænge og medvirke til udarbejdelse af tekniske løsninger
 • sikre fremdrift og motivere driftsorganisationen til at bidrage med viden og ressourcer i projekterne
 • sikre faglig og teknisk sparring med IT-arkitekter, projektledere og driftsorganisationerne
 • bidrage til at de pt. 18 kritiske IT-projekter implementeres til tiden og understøtter klinikken bedst muligt
 • medvirke til at forenkle og omsætte teknisk komplekse problemstillinger til brugbare løsninger

Opgavesættet i Forberedelse og Flytning er hele tiden under udvikling. Afdelingen har et meget bredt opgavefelt og veksler mellem at være koordinerende og udførende. Du skal være indstillet på at arbejde i en dynamisk og politisk styret organisation.

Kvalifikationer og kompetencer

Vi forestiller os umiddelbart, at du har en videregående teknisk uddannelse som f.eks. ingeniør, civilingeniør, cand.IT eller har anden relevant akademisk baggrund.

Samtidig lægger vi vægt på, at du:

 • Du er en glad og motiveret problemknuser, der er vant til at kommunikere på alle niveauer og er en afslutter
 • Har solid organisationsforståelse og erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • Har flere års erfaring med IT-projekter
 • Har indgående og solidt kendskab til sundheds IT
 • Har talent for kunne gennemskue komplekse problemstillinger og forklare dem på en let forståelig måde
 • Kan skabe resultater gennem en anerkendende, motiverende og tillidsbaseret tilgang
 • Medvirker til at fremme udviklingen af faglig kvalitet.

Af dine personlige kompetencer forventer vi, at du:

 • Har et højt engagement og er god til at samarbejde
 • Er resultatorienteret men ikke glemmer processen
 • Er drevet af ordentlighed og er tillidsvækkende
 • Er i stand til at tage ansvar og træffe beslutninger, og når resultater på et højt kvalitetsniveau
 • Motiverer og inspirerer projektdeltagere og samarbejdspartnere
 • Arbejder målrettet og sikrer, at projekter bliver færdige inden for aftalt tid

Om Forberedelse og Flytning

Afdelingen består af en programdirektør, en IT programchef, en programleder, sekretær, studentermedhjælp og ni konsulenter. Vi håndterer større opgaver i flytte- og forberedelsesarbejdet, herunder strategisk porteføljestyring, procesledelse og ledelsesunderstøttelse i relation til større tværgående forretningskritiske projekter, samt at være bindeled mellem Projektorganisationen for Nyt OUH (ansvarlig for byggeri) og OUH. Herunder har vi også ansvaret pt. for 18 særligt kritiske IT systemer.

Forberedelse og Flytning skal hjælpe organisationen med at blive klar til udflytningen til det nye OUH. På OUH er forberedelsesarbejdet i fuld gang. Forberedelse og Flytning har en vigtig rolle med at skabe overblik over de forskellige spor i planlægningsarbejdet og hjælpe med koordinering på tværs af OUH.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte IT programchef Henrik Uldall på 2495 4860 eller mail hulk@rsyd.dk

Stillingerne er på 37 timer pr. uge med forventet tiltrædelse den 1. oktober 2022.

Der er tale om en fast fuldtidsstilling.

Arbejdssted er OUH, Odense.

Ansøgningsfristen er den 10. august 2022.

Ansættelsessamtaler afholdes den 16.8. 2022.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Gem job