Klinisk IT, Odense Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal søger Product Owner til Region Syd­dan­marks nye elek­tro­ni­ske pa­tientjour­nal EPJ SYD

I løbet af det seneste år har alle regionens sygehuse taget en ny elektronisk patientjournal, EPJ SYD, i brug. EPJ SYD, der består af moduler til patientadministration, klinisk proces, medicin, rekvisition og svar samt booking, understøtter det kliniske arbejde og anvendes som dokumentationsredskab af alt klinisk personale.

Som Product Owner for EPJ SYD skal du have erfaring med at koble IT og forretning i en kompleks virkelighed på en arbejdsplads med stor politisk opmærksomhed. Product Owner samarbejder med interessenter i forvaltnings- og projektorganisationen med henblik på at foretage forretningsmæssige afklaringer samt sikre tilretning og detaljering af krav og udviklingsbehov til EPJ-applikationen.

De væsentligste opgaver for Product Owner er at:

 • Være opdateret om regionale og nationale strategiske og politiske pejlemærker inden for digitalisering og sundheds IT, der har indflydelse på EPJ og kunne koble dem til forretningens behov.
 • Sikre at de nationale forpligtelser der er koblet til regionens økonomiaftaler er i forvaltningens EPJ-backlog og har den rette prioritering.
 • Sikre kommunikation om indhold i backlog til interne og eksterne interessenter og at prioriterede udviklingsbehov fra forretningen overføres til backlog.
 • Etablerer processer for hvordan udviklingsønsker fra forretningen kommer på backlog
 • Varetager dialogen med forretning og leverandører ift. indhold af backlog og hvilke emner, der skal igangsættes udviklingsforløb på.

Din uddannelsesmæssige baggrund og profil

Vi ser gerne, at du har en sundhedsteknologisk baggrund, f.eks. som ingeniør, diplomingeniør eller lignende, men andre IT-tekniske uddannelser kan også være relevante. Det er væsentligt, at du har bred teknisk forståelse og viden om kliniske IT-systemer og integration mellem systemerne. Dertil er det en fordel, hvis du har et par års erfaring samt kendskab til sundhedsvæsenet.

Vi lægger vægt på, at du har erfaring med Product Owner rollen og med projektledelse fra en større organisation, herunder:

 • Erfaring med implementering, drift og vedligehold af store komplekse systemer.
 • Gerne kendskab til EPJ-systemers driftsfundament, funktionelle arkitektur og miljøer.
 • Flere års erfaring med leverandørsamarbejder og kontraktstyring.
 • Gerne certificering som Product Owner og praktisk erfaring med ITIL og Prince2.

Derudover forventer vi, at du:

 • er selvstændig og kan arbejde både proces- og resultatorienteret
 • er hjemmevant i dialogen med mange aktører og kan kommunikere med både ledere, udviklere og teknikere
 • kan begå dig sammen med kollegaer med forskellige opgaver og baggrunde, og fungerer godt i et team
 • forstår at sætte dig for bordenden og drive beslutningerne
 • evner at skabe tillid, engagement og følgeskab
 • er i stand til bevare en god tone og et godt humør når du møder modstand
 • forstår at sætte dig ind i de mange forretningsmæssige krav og behov ud fra en helhedsorienteret tilgang
 • deler viden, samt søger sparring og støtte fra dine kolleger

Vi tilbyder:

En spændende og travl hverdag på en arbejdsplads med stor politisk opmærksomhed, og hvor du får mulighed for at sætte dit eget præg på processer og opgaver. Du får en væsentlig rolle i EPJ Forvaltningen med en bred kontaktflade til en række samarbejdspartnere og eksterne leverandører og med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du bliver en del af Release og Applikationsteamet og får 13 nye kolleger med forskellige kompetencer, der lægger vægt på faglig sparring, et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone og kvalitet i opgaveløsningen.

Stillingens organisatoriske forankring

Vi er en afdeling med ca. 160 medarbejdere og har en bred opgaveportefølje, der omfatter organisatoriske og tekniske IT-projekter, udviklings- og implementeringsprocesser, drift- og supportopgaver, samt regionale og lokale forvaltningsopgaver. Organisatorisk er vi fordelt på 5 funktionsområder (IT Drift og Support, Digitalisering og Forvaltning, EPJ Forvaltning, Test og Kvalitetssikring og Udvikling). Til afdelingen er knyttet et ledelsessekretariat. Afdelingen ledes af en afdelingschef, som vores funktionsledere refererer. til. Afdelingschefen refererer til den administrerende sygehusdirektør. Stillingen er placeret i EPJ Forvaltningen i Klinisk IT, hvor der p.t. er ca. 40 medarbejdere som arbejder med forvaltning og udvikling af EPJ SYD. Du refererer til funktionslederen for EPJ Forvaltning og vil i det daglige arbejde have et tæt samarbejde med teamleder for Release og Applikationsstyring.

Du kan læse mere om afdelingen og vores 10 personalepolitiske værdier på denne side.

Ansættelsesvilkår

Vi ønsker stillingen besat senest den 1. oktober 2022. Det er en fast stilling på fuld tid. Vi anvender 3 måneders prøvetid i Region Syddanmark, og ansættelsen sker i henhold til overenskomst med enten AC eller HK/IT-overenskomst. Arbejdsstedet er i Odense, og der er mødeaktiviteter i både Vejle samt på sygehusenhedernes matrikler i regionen.

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til teamleder Marianne Møller på tlf. 3055 8948 eller mail Marianne.Moeller@Rsyd.dk (træffes ikke fra den 11. juli til den 8. august).

Ansøgningsfrist er torsdag den 11. august 2022.

Der afholdes samtaler i uge 33/34.

Gem job