System­spe­ci­a­li­ster til IT-teknisk support af Region Ho­vedsta­dens nye ste­ril­cen­tra­ler


Den Regionale Sterilcentral, med beliggenhed på to af regionens store akuthospitaler, Rigshospitalet og Herlev Hospital, har til formål at genbehandle instrumenter til alle operationsaktiviteter i hele Region Hovedstaden. Sterilcentralen gik i drift i august 2020 og er til dato den mest avancerede og automatiserede sterilcentral i verden. 

Vi søger systemspecialister med relevant IT-baggrund og en analytisk tilgang - vi kalder det ”at have en detektiv i maven” - da det daglige arbejde indeholder en stor grad af forståelse for komplekse systemer og deres sammenhænge.

Hvis f.eks. de selvkørende robotter stopper med at levere instrumenter til pakkebordene, er det os der kigger i SQL, analyserer XML-filer, MES-objekter og løser blokeringen så systemerne kører igen, og kan vi ikke selv løse det, er det os der sætter den rette leverandør eller specialist i gang. En del af vores funktion er også tæt samarbejde med brugerne, inkl. almindelig udskiftning og service af IT-udstyr som printere, håndscannere, PC’er m.m.

Vi forventer ikke at du er specialist i MES, XML eller SQL, men at du har den fundamentale IT-viden, en teknisk nysgerrighed og et ”drive” der betyder at du brænder for at have det overblik der skal til, så du er blandt de specialister der hjælper vores brugere.

Sterilcentralen er en ny enhed med en arbejdskultur hvor troværdighed, ansvarlighed, professionalisme og trivsel er værdier vi sætter højt, og da den lokale IT-systemsupport er en stærk lille gruppe på 10+ folk, vil du få rig mulighed for at præge din egen hverdag og få indflydelse på processen. 

Jobbet 

Dit primære ansvar vil være teknisk support til understøttelse af sterilproduktionen og opretholdelse af leverancesikkerhed til Region Hovedstadens operationsafdelinger. 

Opgaverne omfatter blandt andet: 

 • Brugersupport af systemer og hardware til sterilcentralproduktionen og varemodtagelsen
 • Deltage i projekt- og implementeringsarbejdet på begge sterilcentraler 
 • Fejlsøgning, vidensopbygning og vidensdeling med hele den tekniske afdeling
 • Samarbejde med både interne og eksterne partnere i forbindelse med udbedring af produktionsproblemer

Produktionen foregår i dag- og aftenvagt, mens de automatiserede pakkelinjerne vil køre med fuld kapacitet i nattetimerne. Supporten sker i samarbejde med resten af teknisk afdeling – om natten har vi på skift rådighedsvagt, mens der er teknikere til stede som vores bindeled til det fysiske anlæg.

Faglig profil 

Vi forestiller os, at du har erfaring indenfor et komplekst IT-miljø – det kan være support af kompleks software, automation, softwareudvikling eller lignende, og som en naturlig del af arbejdet vil du komme til at have tæt kontakt til både brugerne, teknisk afdeling og leverandører.

Vi lægger vægt på at du: 

 • Er udadvendt, serviceminded og trives i kontakt med mennesker 
 • Har fokus på brugerens behov, kan arbejde selvstændigt og tage ejerskab
 • Er iderig og naturligt deler ud af din viden og erfaringer til dine kolleger 
 • Inddrager egne erfaringer som grundlag for fremtidige løsninger for at sikre både en høj kvalitet og effektiv løsning af udfordringerne 
 • Går til arbejdet og samarbejdspartnere med godt humør og høj professionalisme.  
 • Arbejder systematisk ift. Løsning af komplekse problemstillinger.

Det vil være en ekstra fordel hvis du har kendskab til og/eller erfaring med nogle af følgende områder: 

 • Hospitalsmiljø eller sterilproduktion 
 • T-DOC eller Wonderware (MES, AOS og InTouch produkterne) eller lignende 
 • SQL, TCP/IP, infrastruktur og Windows printserver system
 • SCADA, automation og maskinstyring med PLC 
 • Stregkodescannere og andet specialhardware
 • Kvalitetsstyring efter ISO 9001, ISO 13485, ITIL eller lignende.

Vi tilbyder 

Ansættelsen er fuldtid, gennemsnitlig 37 timer/uge med skiftende vagter der roterer pr. uge (inkl. rådighedsvagt med deraf afledte fridage). Din daglige arbejdsplads vil de første 3-4 år være på Herlev Hospital og senere også på Rigshospitalet, Blegdamsvej. 

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst indgået med Danske Regioner og HK, og ansættelsen finder organisatorisk sted under Servicecentret, Rigshospitalet med titel som Systemspecialist.  

Vi stiler mod ansættelse med start senest 1. oktober 2022 og ser meget frem til at modtage din ansøgning snarest. Samtaler afholdes løbende.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte fagleder Nicolai Winther Hjorth på e-mail nicolai.hjorth@regionh.dk eller telefon 5163 7501.

Ansøgningsfrist: 15-08-2022.

Gem job

Region Hovedstaden
Publiceret: 30. juli 2022

Arbejdssted

Location Herlev

Job hos virksomheden