Softwa­re­ud­vik­ler - udvikling af sam­fund­skri­ti­ske it-systemer til den grønne om­stil­ling


Motiveres du af et job, hvor der er fokus på kompetenceudvikling og plads til fordybelse - og hvor hackathons, code review og løbende feedback er en ufravigelig del af kulturen? Så skal du ikke lede længere. 

Omstillingen til et 100 % grønt energisystem med nye og mere komplekse energikilder stiller høje krav til Energinets it-systemer. Derfor har vi behov for at etablere to nye udviklerteams og søger udviklere med både meget og lidt erfaring. 

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt mellem at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

Velkommen til MPO-arten

Du bliver en del af et nyetableret team, hvor du i høj grad kan være med til at sætte dit præg på kulturen. Derudover bliver hele teamet en del af MPO-arten, der arbejder med vitale it-systemer for driften af det danske elsystem.

Dine konkrete opgaver bliver:

  • Backend-kode og -design i .NET microservice-arkitektur
  • Frontend-arbejde i Blazor
  • Monitoring af teamets microservices
  • Code review af kollegers kode
  • Unit testing/integration testing og BDD/ccceptance testing

Videbegærlig udvikler med vilje til at eksperimentere

Som person er du videbegærlig og åben overfor at eksperimentere med nye teknologier og bringe din egen viden i spil. Du har vilje til at være med til at forme et nyt team og jeres fælles retning.

Derudover forstiller vi os, at du har eller har lyst til at få:

  • Erfaring i objekt-orienteret programmering (vi arbejder i dag primært med .Net/C#)
  • Erfaring med at arbejde i et bæredygtigt tempo, planlægge kontinuerligt og have et højt niveau af distribueret lederskab. Beslutninger træffes bedst, hvor viden er ”i teamet” 
  • Frontend-færdigheder (ASP.NET, HTML, CSS, JS) 

Vi ansætter vores nye kolleger ud fra personlighed og det, du ønsker at bidrage med. Det faglige kan du lære, hvis du har motivationen og interessen. 

Ansøgning og kontakt

Send blot dit cv via linket ”Søg jobbet her”. Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen, når vi har fundet de rette kandidater, så vent ikke for længe med at sende din ansøgning. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte udvikler Alexander Nytofte Markussen på telefon 28 45 93 30, udvikler Martin Alexander Lund på telefon 51 27 64 93 eller Agile People Leader Morten Kirk Greve på telefon 29 47 23 30. 

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. 

Særlige forhold

Jobbet kræver, at du kan opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse.

Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker. Læs mere på vores hjemmeside www.energinet.dk.

Se film om Energinet.

Gem job