Product Owner til ud­vik­ler­team med fokus på for­sy­nings­kri­tisk IT


Glæd dig til en bred rolle med direkte indflydelse på udvikling af forsyningskritisk IT. Som Product Owner bliver du tilknyttet et nyt DevOps-team med fokus på it-understøttelse af kritiske forretningsprocesser. Integration af mere vedvarende energi på markedsvilkår kræver de næste mange år udvikling af de underliggende it-systemer.

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

Ansvarsfuld rolle med stor betydning for udviklingen af fremtidens kontrolcenter

Som Product Owner kan du se frem til en ansvarsfuld rolle med stor betydning for driften og udviklingen af fremtidens kontrolcenter. I samspil med dine kolleger får du ansvar for at:

  • opbygge backloggen samt definere og prioritere teamets aktiviteter i tæt samarbejde med de andre Product Owners, Product Manager, Epic Owners og Business Owners.
  • opbygge viden om dit produktområde, sikre dokumentation af forretningsprocesser og holde dig løbende opdateret med udviklingen inden for både forretningsdomænet og it-systemdomænet.
  • udarbejde features inden for produktområdet under devicen ”Just enough, just in time”

Vi bruger Scrum/Kanban som udviklingsmetoder, SAFe til at hjælpe med at skalere på tværs, og det nye DevOps team bliver et af fem DevOps-teams i ART’en ”Grid Operations”. Vores DevOps-teams arbejder under princippet ”If you build it, you own it”, hvilket betyder, at der er fokus på både drift og udvikling i jobbet.

Du kan se frem til at blive del af et professionelt og agilt miljø, hvor høj faglighed, læring, transparens og udvikling ikke bare er ord men en fundamental del af kulturen.

Erfaren Product Owner med kendskab til kritiske driftsprocesser

Vi forventer, at du har erfaring med at indgå i et agilt setup og har kendskab til it-understøttelse af processer. Du har i tidligere job bevist dine gode samarbejdsevner og din evne til at finde vej fra behov til løsning.

Derudover er det en fordel, hvis du har erfaring med flere af følgende:

  • Scrum eller Kanban som framework til at understøtte kompleks softwareudvikling.
  • SAFe-udviklingsramme til at håndtere skaleret prioritering og afhængigheder.
  • Azure DevOps som styringsværktøj samt evt. Azure Cloud
  • UI/UX-design og -udvikling

Som person har du en struktureret arbejdsform og formår at tænke i løsninger og på et strategisk niveau. Du har samtidig gode organisatoriske og ledende evner og kan skabe relationer i teamet og i hele Energinet.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”Søg jobbet her” senest 7. august 2022. Vi forventer at holde 1. samtale 12. august (online) og 2. samtale 22. august (i Fredericia). Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte områdeleder Jesper Abildgaard på telefon 51 67 79 22. 

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. 

Særlige forhold

Jobbet kræver, at du kan opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse. 

Energinet Systemansvars kerneopgaver er at indpasse vedvarende energi, sikre lige adgang til nettene, udvikle markedsdesign, overvåge og balancere transmissionsnettet og at varetage forsyningssikkerheden i Danmark.. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker. Læs mere på vores hjemmeside www.energinet.dk.

 Se film om Energinet.

Gem job