Systemejer til helt ny løsning i stort di­git­al­iser­ing­s­pro­gram


Har du lyst til at sikre drift og vedligehold af en helt ny og egenudviklet løsning til domstolene? Har du erfaring med application management i en kompleks kontekst? Så er du måske den nye systemejer til Domstolsstyrelsens store Straffe- og skifteprogram. 

Domstolsstyrelsen er en del af Danmarks Domstole. Vores opgave er at udvikle, administrere og understøtte arbejdet ved domstolene – også digitalt. Det gør vi med udgangspunkt i vores vision om at arbejde tidssvarende og professionelt for ret og retfærdighed.

I de kommende år gennemfører vi en omfattende digital modernisering på to af domstolenes største sagsområder – straffe- og skiftesagsområderne. Vi udvikler en ny løsning, der understøtter fuld digital sagsbehandling. Løsningen skal lette arbejdet for både dommere, sagsbehandlere og domstolenes brugere.

Vi tilbyder en spændende stilling som systemejer, hvor du får mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt. Du vil komme til at samarbejde med dygtige generalister og specialister i et miljø, der er præget af høj faglighed, engagement, arbejdsglæde og samarbejde på tværs.

Du bliver omdrejningspunkt for drift og vedligehold

Som systemejer for den nye Straffe- og skifteløsning vil du i den første tid indgå som en vigtig og aktiv deltager i det igangværende udviklingsprojekt. Du er med til at sikre, at viden om løsningen bliver forankret i systemforvaltningsenheden med henblik på at overtage ansvaret for drift og vedligehold. Desuden får du en væsentlig rolle i at sikre, at løsningen lever op til de drifts- og sikkerhedsmæssige krav, som Domstolsstyrelsen har til domstolenes systemer. Dette sker i tæt samarbejde med interne og eksterne interessenter.

Ansvaret for løsningen skal overdrages løbende i takt med, at ny funktionalitet bliver udviklet og releaset. Dvs. at du selv er med til at planlægge overdragelsen fra Straffe- og skifteprogrammet til systemforvaltningsenheden. Dette sker i tæt samarbejde med Straffe- og skifteprogrammets nøgleroller. Derudover vil du også få et tæt samarbejde med de øvrige systemejere på de nuværende løsninger for Straffe- og skifteområdet samt it-infrastrukturteamet og supportfunktionen.

Du skal som systemejer desuden varetage følgende opgaver:

  • Indgå i den løbende udvikling af de kommende releases til løsningen i Straffe- og skifteprogrammet i tæt samarbejde med forretningsspecialister og Product Owners
  • Sikre forankring og modning af formelle driftsprocesser og procedurer end-to-end i samarbejde med interne og eksterne interessenter
  • Sikre at systemet lever op til gældende krav og standarder vedr. informationssikkerhed, herunder særligt i forhold til databeskyttelse, adgange og rettigheder. Dette sker i samarbejde med Straffe- og skifteprogrammets og driftsenhedens sikkerhedsspecialister

I det daglige vil du arbejde tæt sammen med kollegaerne på Straffe- og skifteprogrammet. Organisatorisk vil du imidlertid høre til enheden It-fagsystemer, som er en enhed med 13 engagerede medarbejdere, hvoraf størstedelen er systemejere. Enheden arbejder for at vedligeholde domstolenes fagsystemer og sikre gode brugeroplevelser for interne og eksterne brugere

Proaktiv generalist, der kan samarbejde i bredt fagligt miljø

Vi søger dig, der har en god forståelse for it-understøttelse af forretningsbehov samt en veludviklet teknisk forståelse og interesse for drift af specialudviklede løsninger.

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forestiller os, at du måske har en akademisk uddannelse kombineret med erfaring inden for application management. Du har måske en baggrund som systemejer, service level-manager, service manager, leverandørstyrer eller tilsvarende funktion, hvor du har arbejdet i spændingsfeltet mellem it og forretningsprocesser.

Du vil få en bred kontaktflade til Straffe- og skifteprogrammet, og til vores brugere i retterne, forskellige faggrupper i styrelsen, forretningsejeren og vores leverandører. Det er derfor afgørende, at du er god til at kommunikere, etablere relationer og samarbejde i et bredt fagligt miljø.

Derudover forestiller vi os, at

  • det er naturligt for dig at arbejde både selvstændigt og som en del af et team
  • du kan prioritere og planlægge dine opgaver og levere dem til tiden
  • du er proaktiv, initiativrig og i stand til at omsætte komplekse krav og behov til effektive og brugbare løsninger, du er nysgerrig på forretningsmæssige og tekniske problemstillinger

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen besættes som fuldmægtig eller specialkonsulent i henhold til overenskomst for akademikere i staten indgået mellem Finansministeriet og en række AC-organisationer. Der vil eventuelt kunne forhandles et pensionsgivende kvalifikationstillæg afhængig af erfaring og kompetencer.

Er du ikke omfattet af AC-overenskomsten, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere i staten indgået mellem Finansministeriet og HK/Stat samt OAO-S-fællesoverenskomsten.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt” og opretholde din sikkerhedsgodkendelse under hele din ansættelse. Du kan læse mere om sikkerhedsundersøgelser her.

Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt.

Mere om os og stillingen

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedschef for IT-fagsystemer Katrine Bork på tlf. 22607384 eller enhedschef for DevOps Jasper Uldal på tlf. 30503356.  

Se også vores film om arbejdet hos os

Du kan læse mere om Domstolsstyrelsen, Danmarks Domstole og vores vision, værdier og mål her. Her kan du også læse Danmarks Domstoles Digitaliseringsstrategi 2019-2022.

Ansøgningen

Du sender din ansøgning online via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem processen, når du trykker på knappen ”Søg jobbet her”.

Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte cv, udtalelser og relevante eksamenspapirer mv.

Vi skal have modtaget din ansøgning i vores rekrutteringssystem senest 16. august 2022 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler i uge 34 og 35.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.

Gem job

Domstolsstyrelsen
Publiceret: 1 July 2022

Arbejdssted

Location København