It-teknisk spe­ci­a­list med fokus på telefoni til Unified Com­mu­ni­ca­tion i stort drift­mil­jø

Har du lysten til at springe ind i vores team, som har ansvaret for forvaltning og drift af regionens samlede telefoniplatform? Synes du, at det kunne være spændende med en stilling med et tæt samarbejde med medarbejderne på hospitalerne? Og bliver du motiveret af en travl, varieret og uforudsigelig hverdag? Så er vores stilling måske lige dig.

Udadvendte opgaver som kræver kommunikation og teknisk viden

Teamet har ansvaret for løbende at forvalte, supportere, vedligeholde, udvikle og forbedre telefoniplatformen, så den hele tiden matcher regionens ønsker om øget digitalisering. Opgaverne kræver, at vi yder et højt serviceniveau, og at vi løser dem i tæt kontakt med systemejer, de lokale telefoniansvarlige og brugerne.

I det hele taget bliver din berøringsflade stor og kommer til at omfatte hele Region Midtjylland. Du får et tæt samarbejde med medarbejderne på hospitalerne, som du ofte er ude for at tale med. Det giver dig den nødvendige forståelse for deres kultur omkring telefoni, og de arbejdsgange som de er underlagt. En del af samarbejdet med de forskellige afdelinger på hospitalerne består i at kunne kravspecificere og hjælpe dem med at afklare, hvad de har behov for – f.eks. dialog med hospitaler og akutfunktioner om, hvordan de telefoner, der bliver ringet ind på, skal opsættes, hvem der skal besvare opkaldene, hvor mange, der kan stå i kø m.m.

En stor del af dit ansvarsområde bliver at implementere nye løsninger og yde daglig support til brugerne. Det kræver, at du kommunikerer kompliceret materiale, på en let forståelig måde.

Indgå i et lille tæt team

Du kommer til at indgå i et lille team på 3, hvor humor er en del af samarbejdet. Vi har i det hele taget et meget tæt samarbejde, hvor vi dagligt er enten i dialog på vores kontor i Viborg, eller via telefon eller video. Du får et job med både stor selvstændighed, selvbestemmelse og frihed under ansvar.

Teamet er en del af Klienter, hvor du får 32 dygtige og engagerede kolleger med et højt fagligt niveau. Du bliver en del af en arbejdsplads med sunde værdier og samarbejdende tiltag, der vægter evnen til at kunne samarbejde professionelt ligeså højt som faglig kompetence.

Sæt snuden mod ruden, og få et kig ind i vores organisation

Hvem er du?

Måske har du erfaring fra en lignende rolle med forvaltning, drift og support af telefoniløsninger. Du kan også være nyuddannet med interesse for området. Det vigtigste er dog, at du brænder for det du laver og har den vilje og engagement, der skal til. Hvis du er den rette profil, sørger vi for den nødvendige opkvalificering.

Med den store berøringsflade du får, falder det dig naturligt at samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere i organisationen. Leverandørstyring og kontakt om licensforhold og dagligdags forvaltning er også en del af jobbet.

Da jobbet er udadvendt og kræver meget kommunikation og samarbejde, så det er vigtigt, at du kan lide at arbejde i teams og har en imødekommende og positiv tilgang til både opgaver og i den direkte kontakt med brugerne.

Opgaverne kalder på struktur – og du er god til at planlægge og dokumentere dit arbejde, så det ender ud i konstruktive løsninger. I et samarbejde ligger det også naturligt for dig at være åben og lyttende over for andres ideer og input, da du ved, at løsningerne på den måde bliver endnu bedre.

I regionen arbejder vi bl.a. med:

  • Avaya Aura rel 8.1 redundant configuration - SIP anvendes både internt og eksternt
  • Avaya Aura System Manager 8.1
  • Trio Enterprise – Redundant configuration
  • TDC Scale med fastnetnummerserie til Regionens Avaya telefoni
  • TDC Scale med mobile løsninger
  • 3 parts produkter Dect, fax, alarmer, elevatorer m.m.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Jens Kristensen på 3046 3757 eller jenkre@rm.dk.

Send din ansøgning inden den 14. august. Vi forventer at holde samtaler den 22. august, og du må inden en samtale forvente at skulle lave en personprofil.


Digitalisering på patientens og borgerens præmisser

It-afdelingen består af ca. 530 medarbejdere. Vi udvikler, drifter og supporterer it for de 36.000 brugere på hospitaler, institutioner og koncernstabe i Midtjylland. Vi er specialister i at udvikle samspillet mellem teknologien og de sundhedsprofessionelle. Vores strategi bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger.

Få et indblik i vores hverdag på LinkedIn

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job