Agile Coach til Lean-Agile Center Of Ex­cel­lence (LACE)


Har du interesse for at arbejde med agilt mindset, principper og praktikker? Motiveres du af at arbejde med agil transformation på tværs af en hel organisation? Lever og ånder du ”agile” hver dag? Så kom og vær med!

Energinet og energibranchen er under stor forandring. Om mindre end 10 år skal alt strøm i Danmark være fra vedvarende energikilder, og i 2050 skal Danmark være 100 % uafhængig af fossile brændsler. Energinet står derfor over for en stor og spændende opgave med at bidrage til at opnå de ambitiøse klimamål. Den hurtige udvikling stiller store krav til acceleration, innovation og nytænkning, og det gælder også i it-organisationen. Derfor har vi brug for agile coaches, som vil fremme den agile transformation.

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

Du er med til at videreudvikle den Agile Coach-funktion

Energinet er i gang med en større transformation og har etableret et Lean-Agile Center of Excellence (LACE) til at understøtte transformationen. LACE er organiseret som en del af centeret Strategy & Transformation i IT og skal understøtte den agile transformation på tværs af hele Energinet. Da Energinet ønsker at sætte transformationen i et nyt gear, har vi brug for endnu en dygtig kollega til LACE, som i dag består af 5 agile coaches. 

Dine succeskriterier i jobbet er at bidrage til Energinets agile transformation og til at udbrede agilitet i Energinet – ved at modne både teams og ledelsesniveauet inden for den agile verden. Din fornemmeste opgave er derfor at opstarte, guide og coache teams og ledere i det agile setup, idet du tilpasser metoden til dér, hvor teamet er. Du fungerer som sparringspartner og coach for etablerede teams, ART’er og business ownere i diverse agile problemstillinger, ligesom du coacher ledelsen i den agile transformation. Herudover designer og afholder du sideløbende workshops i dialog med interessenter og formår at ”oversætte” og konkretisere agile metoder og gøre dem forståelige og relevante for interessenterne. 

Du kan se frem til at blive en del af et dygtigt team, hvor du sammen med engagerede kollegaer er med til at skabe et solidt fundament for den rivende udvikling både i eget team, organisationen og på det personlige plan.

Dygtig formidler og faciliator med erfaring som Agil Coach

Jobbet kræver, at du har erfaring med at arbejde agilt i praksis og gerne som Agil Coach eller som meget erfaren Scrum Master, der har vilje til at arbejde i en endnu bredere kontekst. Vi forventer, at du har en stor viden om ”agile” og relaterede teorier og praktikker, ligesom vi lægger vægt på, at du har arbejdet med coaching af teams og har erfaring med ledelsescoaching. Samtidig er du en dygtig formidler og facilitator, og du kan med fordel have erfaring med grafisk facilitering og udarbejdelse af undervisningsmaterialer.

Som person er du udadvendt og engageret. Du er en god kommunikatør med en pragmatisk og opmærksom tilgang til samarbejdet. Du har en god forretningsforståelse og gode relationelle egenskaber, så du nemt kan sætte dig ind i de vilkår, som organisationen opererer under og kan skabe gode samarbejdsrelationer – samtidig med, at du stiller spørgsmålstegn ved de valgte metoder.

Ansøgning og kontakt

Send blot dit cv via linket ”Søg jobbet her”. Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen, når vi har fundet den rette kandidat. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Agile People Leader Tina Abrahamsen på telefon 24 67 37 30 (ferie uge 25-27) eller Center Head Anette Falk Bøgebjerg på telefon 20 30 87 06 (ferie uge 29-31). Du kan læse mere om vores virksomhed her.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. 


Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker. Læs mere på vores hjemmeside.

Gem job

Energinet
Publiceret: 3 August 2022

Arbejdssted

Location Fredericia