Er du Rigs­ar­ki­vets nye data scientist på Mul­ti­ge­ne­ra­tions­re­gi­stret


Du har nu mulighed for at arbejde med innovative teknologier på en omfattende datasamling i et banebrydende projekt, der har betydning for samfundet inden for forskning i arvelighed af sundhed, sygdom og sociale dynamikker. Her bidrager du til udvikling af unikke forskningsinfrastrukturer i samarbejde med ildsjæle, der er eksperter inden for arkiv, statistik og kunstig intelligens.

Du er med til at opbygge Multigenerationsregistret (MGR), der etablerer familienetværk for hele den danske befolkning fra 1920 og frem til CPR-registrets start. Globalt set bliver MGR en enestående forskningsinfrastruktur, der gør det muligt at koble data fra de unikke danske registre og biobanker over flere generationer. MGR etableres ud fra Rigsarkivets analoge kirkebøger, der aflæses ved brug af machine learning og computer vision, hvorefter data linkes sammen til valide familienetværk.

MGR er finansieret af Novo Nordisk Fonden og udvikles af Rigsarkivet i samarbejde med førende forskere fra Center for AI ved Københavns Universitet og Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet.

Dine opgaver består i at bidrage til den tekniske udvikling af vores idéer og initiativer inden for Handwritten Text Recognition (HTR) og Optical Character Recognition (OCR). Det er dig, der tilpasser og videreudvikler modeller fra MGR-projektet, så andre analoge kilder kan aflæses maskinelt. Dette skal bruges til at skabe proof-of-concepts for andre forskningsregistre fx et historisk landspatientregister.

Du eksperimenterer og udvikler nye løsninger til tekstgenkendelse, ligesom du får mulighed for at bidrage til forskningspublikationer. Du indgår i et dedikeret team bestående af en datamanager og en projektleder og får samarbejdsrelationer til de andre projektgrupper.

Kvalifikationer

Vi forestiller os, at du har en kandidatuddannelse inden for data science, anvendt matematik, datalogi eller lignende. Anden uddannelsesmæssig baggrund i kombination med relevant erfaring kan efter omstændighederne være relevant.

Vi forudsætter, at du har følgende kvalifikationer:

  • Indgående kendskab til kodning i Python
  • Erfaring med machine learning og neural networks (CNN, U-net osv.)
  • Erfaring med computer vision

Her ud over er det en fordel, hvis du har:

  • Kendskab til HTR og OCR, fx Tesseract
  • Arbejdet med databasearbejde og SQL
  • Erfaring med behandling af persondata
  • Viden om statistik
  • Interesse for historie


Du beskriver dig selv som en kreativ person, der har drivkraft og selvstændigt kan bidrage til at definere dine opgaver. Du er vild med data og har en kvalitets- og detaljeorienteret tilgang til dine opgaver og trives på et hjælpsomt og humoristisk kontor.

Om os

I Rigsarkivet arbejder vi for at indsamle, bevare, forske i, tilgængeliggøre og formidle den vigtige samfundsdokumentation, der er Rigsarkivets ansvarsområde. Vi er en ambitiøs organisation, der satser på udvikling og digitalisering af vores arbejdsmåder og vores ydelser. Vi prioriterer gode muligheder for personlig og faglig udvikling, ligesom vi lægger vægt på et stærkt fagligt og socialt arbejdsmiljø. Vi har fleksible arbejdstider og vægter, at arbejds- og privatliv hænger godt sammen.

Du bliver en del af enheden Dataformidling, hvor vi arbejder med at sætte Rigsarkivets data i spil, så de skaber værdi for flere. I Dataformidling er vi i alt 20 dedikerede medarbejdere med forskellige baggrunde og opgaver inden for udviklingsprojekter, forsknings- og myndighedsservice samt udstilling og tilgængeliggørelse af data. Geografisk sidder vi på flere adresser; de fleste arbejder i Rigsarkivet i Odense, enkelte dog også i København, Viborg og Aabenraa.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du ansættes i henhold til enhver tid gældende overenskomstaftale med Skatteministeriet. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer om ugen. Arbejdsstedet er Kalvebod Brygge 34, København V

Stillingen ønskes besat 1. september 2022 eller snarest derefter og er tidsbegrænset til 28. februar 2025.

Vi indhenter straffeattest.

Ansøgning

Send en motiveret ansøgning, CV og dokumentation for relevant uddannelse og erhvervserfaring via Rigsarkivets rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ’Søg jobbet her’ nederst på denne side.     

Ansøgningsfristen er den 18. august 2022.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 34.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos projektlederen for MGR, chefkonsulent Jeppe Klok Due 6166 1444, jkd@sa.dk eller enhedschef for Dataformidling Jan Dalsten Sørensen 4171 7246, jds@sa.dk

Du kan læse mere om Rigsarkivet på her og om Multigenerationsregistret her.

Rigsarkivet tilstræber at få så bred en sammensætning af personalet som muligt, hvorfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.


Rigsarkivet er en styrelse og institution under Kulturministeriet, der har til formål at sikre bevaringen af arkivalier til brug for fremtidig forskning, at stille arkivalier til rådighed for myndigheder og publikum samt at udøve forskning og udbrede kendskabet til forskningens resultater. Rigsarkivet har ca. 225 medarbejdere fordelt på 4 adresser; to i Jylland, en på Fyn og en i København.

Gem job