Udviklere søges til spændende opgaver, der un­der­støt­ter an­kla­ge­myn­dig­he­dens arbejde med kri­mi­na­li­tets­be­kæm­pel­sen


Vil du være en drivkraft bag udvikling af digitale løsninger baseret på større datamængder inden for straffesager? Har du en god teknisk værktøjskasse og lyst til at bruge den i praksis til at understøtte retssystemet og det lovgivende arbejde? Så er det måske dig, vi søger i Rigsadvokatens Økonomi- og analysesektion.

Udviklere med overblik over komplekse datamængder til understøttelse af retssystemet

Rigsadvokaten søger faglige og tekniske stærke udviklere til at indgå i arbejdet med at videreudvikle og vedligeholde vores data warehouse miljø, som er grundstenen i afdelingens arbejde i at understøtte den daglige drift i anklagemyndigheden, samt til at udarbejde ledelsesinformation i Qlik og videreformidle løsningerne til brugerne.

Vores udviklere har ansvaret for komplekse og forskelligartede datamængder fra de ankommer til staging area, indtil slutbrugeren får præsenteret tallene i Qlik. Udviklingsopgaverne foretages både selvstændigt og i samarbejde med kolleger i både politiet og anklagemyndigheden, og til brug for disse vil du skulle dykke ned i store datamængder om kriminalitet, straffesagsbehandling og personaleforhold på anklagemyndighedens område. Det gælder bl.a. udviklingen af digitale driftsstyringsværktøjer, der understøtter den daglige håndtering og prioritering af straffesager, og dynamisk ledelsesinformation til øverste ledelse i landets 12 politikredse.

Hvilke delelementer, du primært skal arbejde med, kommer an på dine kompetencer og interesser.

Dine opgaver kan ligge inden for disse hovedområder:

  • Udvikling og vedligeholdelse af en dimensionel database med data fra flere kilder
  • Sparring om den forretningsmæssige anvendelse af data og analyser
  • Videreudvikling af Rigsadvokatens analyseværktøjer
  • Udarbejdelse af ledelsesinformation til styring, understøttelse af beslutningsprocesser m.v. 
  • Løbende dialog med landets politikredse og andre samarbejdspartnere ift. dataunderstøttelse

Du vil blive en del af Analyse- og udviklingsteamet i Økonomi- og analysesektionen, som tæller i alt syv ansatte, der, foruden at lave ovennævnte udviklingsopgaver, har ansvaret for analyser af straffesagsbehandlingen, økonomiske konsekvenser til brug for politik-oplæg, strategiudvikling, besvarelse af spørgsmål fra Folketinget, udarbejdelse af lovforslag m.m.

Du vil få et tæt samarbejde med Økonomi- og analysesektionens øvrige medarbejdere i Budget- og styringsteamet, der bl.a. har ansvaret for Rigsadvokatens mål- og resultatstyring, budget- og bevillingsopgaver og indkøbskoordination. Fællesnævneren for sektionen er brugen af data til analyser, styring og udvikling. Formålet er ikke at gøre anklagemyndigheden fuldt datadreven, men derimod at sikre et evidensbaseret grundlag for strategiske beslutninger samt den daglige styring og ledelse.

I Økonomi- og analysesektionen får du gode muligheder for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, og du kommer til at arbejde tæt sammen med engagerede og fagligt kompetente kolleger. Vi lægger stor vægt på, at det er både lærerigt og sjovt at gå på arbejde.

Dig

Vi forventer, at du er fagligt velfunderet med relevant uddannelse inden for IT og/eller Økonomi gerne kombineret viden med erfaring inden for udvikling af BI og/eller data warehouse miljøer, og alternativt har du mod på hurtigt at opbygge kompetencer på områderne. Det vil desuden være en fordel men ikke et krav, hvis du også har erfaring med et eller flere af værktøjerne MS SQL server, QlikView, Qlik Sense, eller Azure DevOps til projektstyring og versionsstyring.

Du forventes at bidrage fagligt til at sikre en passende balance imellem nyudvikling og stabil forretningsmæssig drift. Vi lægger desuden vægt på, at du brænder for at arbejde med data, har teknisk flair, er struktureret og samtidig kan bidrage til et frugtbart og konstruktivt samarbejde, så sektionen løbende opfylder ambitionerne omkring udviklingen af et professionelt BI-system, hvor vi anvender en agil tilgang til softwareudvikling og bruger scrum som projektmetode.

Os

Anklagemyndighedens opgave er sammen med politiet at strafforfølge forbrydelser. Anklagemyndigheden består af rigsadvokaturen, tre statsadvokaturer og anklagemyndigheden i landets 12 politikredse, National enhed for Særlig Kriminalitet samt Færøerne og Grønland. Vi tilbyder et udviklende job på en dynamisk arbejdsplads, der har alsidige og udfordrende opgaver og fokus på høj faglighed, kvalitet og service.

Vi har et stærkt og uhøjtideligt socialt fællesskab, og du vil kunne sparre med og søge inspiration hos dygtige og engagerede kolleger og ledere. Du vil hurtigt opleve at få ansvar for egne opgaver, og der vil være gode muligheder for at videreudvikle dine faglige og personlige kompetencer.

Vilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende AC-overenskomst. Du vil blive indplaceret som fuldmægtig eller konsulent (specialkonsulent eller chefkonsulent) på baggrund af dine kvalifikationer. Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse hurtigst muligt eller 1. oktober 2022.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Søger du?

Send din ansøgning vedlagt oplysninger om uddannelse, eksamenspapirer og joberfaring via "Søg jobbet her" nederst på siden.

Ansøgningsfristen er den 12. august 2022.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 33-34.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til chef for analyse og udvikling, Troels Treppendahl, på telefon +45 3030 6277.

Du kan læse mere om anklagemyndigheden på www.anklagemyndigheden.dk.  

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Gem job

Rigsadvokaten
Publiceret: 6. august 2022

Arbejdssted

Location København