Service Level Manager til Koncern IT


Brænder du for IT og for at levere god service? Og har du lyst til at arbejde med Service Level Management, så har vi måske stillingen til dig i Koncern IT - Region Sjælland.

Du kommer til at indgå i et fagligt netværk med dygtige Proces Managers i din afdeling og vil have et tæt samarbejde med disse i dagligdagen. Du skal derfor være indstillet på at sætte dig ind i andre ITIL processer.

Du vil referere til funktionschefen for IT Service Management afdelingen, og den fysiske placering er i Ringsted, hvor hovedparten af Koncern IT’s ca. 430 medarbejdere arbejder. I dagligdagen vil du indgå i teamet Service og procesoptimering, som er et selvledende team, hvor det daglige arbejde aftales mellem medlemmerne af teamet.

”Jeg opfatter Koncern IT som en stor virksomhed, der arbejder på tværs af mange myndigheder og med mange snitflader til andre organisationer. Det er mit indtryk, at der er rig mulighed for at videreudvikle sig og blive fagligt udfordret. Service Management er en dynamisk funktion med mange forskelligheder og med meget engagerede og kompetente medarbejdere. I funktionen er der god humor og en rar stemning og alle er enormt venlige, hjælpsomme og har stor erfaring.” - fortæller Celine Ravnemose Danielsen, IT-konsulent i Koncern IT.

Du vil få en central rolle som Service Level Manager med mange snitflader

I din rolle som Service Level Manager kommer du til at blive ansvarlig for udvikling og implementering af Service Level Management processen i Koncern IT. Derudover vil dine opgaver blive koncentreret om at:

 • Følge op på overskridelse af SLA’er i samarbejde med Incident og Problem Management
 • Forhandle Service Level Agreements mellem teknik, projekt og bruger
 • Sikre og tilse etablering af overvågning, måling og afrapportering på systemer
 • Definere og dokumentere behov til servicemål og KPI til de enkelte funktioner og teams
 • Udarbejde processer samt løbende udvikle, vedligeholde samt forankre disse
 • Bistå andre funktioner med udarbejdelse af nye processer
 • Understøtte serviceejere og samarbejde med proces managers.

Har du god erfaring med ITIL processer og er hjemmevant i IT-miljøet?

Vi forestiller os, at du besidder de fleste af nedenstående faglige kompetencer, hvor du:

 • Har ITIL certificering minimum på Foundation niveau
 • Har erfaring med udarbejdelse og drift af servicekataloger
 • Har erfaring med administration af Service Levels
 • Færdes hjemmevant i større it-miljøer – både teknisk og organisatorisk
 • Er forretningsorienteret og forstår forretningens behov

Som person ser vi gerne, at du er et åbent og engageret menneske, der evner at kommunikere mundtligt og skriftligt på alle niveauer i organisationen, da du vil få mange samarbejdsrelationer på tværs. Endvidere er det vigtigt for os, at du trives med og er god til at arbejde struktureret og målrettet og ser dokumentation som en selvfølge. Du skal kunne agere som en del af et team og samtidig kunne arbejde selvstændigt og fleksibelt med opgaveløsningen.

Vi går op i et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone

Vi kan tilbyde et alsidigt og spændende arbejde i Koncern IT, Region Sjælland. Det er vigtigt for os, at vi har et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og kollegialt fællesskab. Vi spiller hinanden gode, hvilket faktisk er vores mantra, selvom det kan lyde som en floskel. Der vil være gode muligheder for faglig såvel som personlig udvikling.

Og i forhold til løn- og ansættelsesforhold vil overenskomst efter principperne for ny løn være gældende. Stillingen er som udgangspunkt 37 timer om ugen, og der er flexstidsaftale, som sikrer en fornuftig balance mellem arbejde og fritid. Der vil også være mulighed for hjemmearbejde, når opgaverne tillader det.

Interesseret?

Ansøgningsfrist er onsdag den 31. august 2022, og vi evaluerer ansøgningerne løbende, så send din ansøgning snarest. Samtaler forventes gennemført i uge 38. Ansættelse vil ske pr. 1. december 2022 eller efter aftale.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Funktionschef Peter Hansen på telefon: 29 44 23 71.

Om Koncern IT

Koncern IT er Region Sjællands fælles it-organisation med ca. 430 medarbejdere. Vi leverer digitale løsninger til regionens virksomhedsområder og i særdeleshed til regionens sygehuse. Vi er med vores supportorganisation placeret på regionens sygehuse tæt på mange af vores 19.000 brugere. Vi har et uformelt og udviklende arbejdsmiljø, og vi holder os ajour med trends og teknologiske fremtidsmuligheder og kombinerer det med løbende kompetenceudvikling.

Koncern IT ønsker at være en stærkt serviceorienteret organisation. Vi arbejder efter værdisættet FLER – Forandringsparat, Loyal, Engageret, Respektfuld og forventer, at nye kollegaer konstruktivt vil bidrage til, at vi får FLER gode arbejdsdage.

Vi råder over moderne kontorfaciliteter i tilknytning til vores driftscenter i Ringsted, tæt på Ringsted station og motorvejen.

Du kan læse mere om Koncern IT på regionens hjemmeside.

Kontaktperson:

Navn: Peter Hansen
Stilling: Funktionschef
E-mail: peteha@regionsjaelland.dk
Mobil: 29442371

Gem job