Kon­tor­chef til kontor for data og au­to­ma­ti­se­ring i Kultur- og Fri­tids­for­valt­nin­gen


Vil du bidrage til at københavnerne og byens gæster oplever en inspirerende og vedkommende kultur og fritidsliv, samt at borgere oplever god og relevant service i Borgerservice?

Her er muligheden for at understøtte Kultur- og Fritidsforvaltningens mange dygtige ledere og medarbejdere indenfor data og automatisering.

Kultur- og Fritidsforvaltningen søger en kontorchef til vores kontor for data og automatisering, som vil bidrage til en hverdag, hvor data og automatisering er højt på agendaen og til en velfungerende organisation, der er kendetegnet ved, at have veludbyggede data til grundlag for holdbare beslutninger og effektive sagsgange.  

Om stillingen

Som kontorchef for data og automatisering i Kultur- og Fritidsforvaltningen får du en central, strategisk og tværgående rolle i en forvaltning der arbejder ambitiøst med at udvikle og forbedre vores drift både med relevante teknologier og data. 

Kontoret er bygget op omkring to teams, et til automatisering og et til data. Begge teams er velfungerende og har både drift og udvikling. Vi er godt i gang med at implementere robotteknologi særligt i sagsbehandlingen, der er p.t. ca. 20 robotter i drift. Fremover vil der være fokus på at udvide brugen af softwarerobotter som RDA og RPA til at assistere sagsbehandlingen i forvaltningen.

På dataområdet har vi opbygget en datavarehus platform i Azure, som står overfor en videreudvikling. Desuden er der opbygget en række velfungerende datarapporter på nøgleområder så som ledelsesinformation og kapacitetsudnyttelse. Der er et stort fokus på, at vi i forvaltningen bliver endnu mere dataunderbygget, som grundlag for gode beslutninger og sikker drift. Der er derfor store forventninger til, at du kan udvikle dataområdet og samarbejde med centrene i forvaltningen om at bruge data til både udvikling og drift. Dette arbejde vil ske i tæt samarbejde med Analyse og Udviklingsafdeling i Center for Kultur og Fritidsaktiviteter og udviklingsafdelingen i Center Borgerservice og Myndighed.

Kultur- og Fritidsforvaltningen leverer borgerservice, kultur og fritid/idrættilbud for og med københavnerne. Både automatiserings- og dataindsatsen handler om at understøtte disse fagområder med automatiseringer og dataunderstøttelse med nøgletal på drift og udvikling. På datasiden er der således tale om klassisk ledelsesinformation. Fremadrettet vil vi gerne blive endnu bedre til at tilvejebringe data om drift og udvikling af vores kerneopgaver på borgerservice, kultur- og idrætsområdet.

Det er en stilling, hvor du skal arbejde strategisk og rammesættende og du skal både sikre en robust drift samt bidrage til at udvikle driften. Du skal bl.a. sikre den fortsatte implementering og drift af robotteknologi, som er organiseret i et DevOps-team, ligesom du skal drifte og videreudvikle arbejdet med at samle relevant data i datavarehuset, samt fremstille operationel ledelsesinformation. Derudover vil du komme tæt på de politiske beslutningsprocesser og indgå i et dynamisk samspil med direktionen og resten af forvaltningens ledelse.

Stillingen er placeret i Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation, som er en samlet stabsfunktion i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Vi er ca. 150 mennesker, vi lægger vægt på at løse vores opgaver med høj faglig kvalitet og med en forretningsforståelse, så vi sikrer relevant og rettidig stabsunderstøttelse. Du bliver en vigtig del af det fælles ledelsesteam i centeret og vil referere til chefen for HR og Organisation. Du får et særligt samarbejde med kontoret for digitalisering, som varetager udvikling og drift af forvaltningens it-portefølje.

Opgaver

Du bliver leder for et kontor, bestående af 18 engagerede og fagligt dygtige medarbejdere, hvor en af dine vigtigste opgaver bliver at arbejde med at drifte og videreudvikle data- og automatiseringsområderne. Der vil være fokus på at skabe synergi på tværs af de to teams i kontoret og sikre balance mellem udvikling og drift.

Et udsnit af opgaver:

  • Være personaleleder for et kontor med dygtige medarbejdere bestående af udviklere, systemejere, dataspecialister og projektledere.
  • Optimering af processer og arbejdsgange i kontoret.
  • Drive infrastruktur til afrapportering på data.
  • At kunne samarbejde tæt med alle dele af forvaltningen og kommunens Koncern IT.
  • At kunne formidle og præsentere data og automatiseringsindsatser til organisationen på en forståelig og meningsfuld måde.
  • Tæt samarbejde med digitaliseringskontoret, hvor nogle opgaver ligger i krydsfeltet mellem de to kontorer.

Forventninger til dig

Vi forventer, at du har operationel såvel som strategisk erfaring fra data- og automatiseringsområdet og har kendskab til de fælleskommunale og nationale digitale dagsordner. Derudover vil det være en fordel, hvis du har solid erfaring med at arbejde med automatisering, assisteret sagsbehandling, opbygning og præsentation af data, fra datavarehus til ledelsesinformation samt at drive en robust driftsorganisation baseret på fx ITIL og/eller DevOps. Det vil være en fordel, hvis din erfaring er opnået i en større organisation med mange forskelligartede kerneopgaver.

Udover at være resultatorienteret, lægger vi vægt på, at du er interesseret i at bringe dig selv i spil som motiverende og tillidsvækkende leder, og at du har de ledelsesmæssige og personlige kompetencer til at udøve et lederskab, der er retnings- og rammesættende for både lederkollegaer og medarbejdere i kontoret, centeret og forvaltningen. Du er en stærk kommunikator, der kan facilitere dialog på tværs af afdelinger og er den samarbejdspartner man vælger når løsninger skal findes. Du har naturligt overblik og skaber struktur, så du evner at styre og navigere i den kompleksitet, som kendetegner området og stillingen.

Nogle af de faglige kvalifikationer vi efterspørger, er f.eks. tekniske kompetencer, LEAN, effektivisering i form af robotter, nøgletal, IT-systemer, Data tilvejebringelse og vedligeholdelse af datavarehuset.

Kultur- og Fritidsforvaltningen er en arbejdsplads i en kompleks og spændende organisation, hvor der er højt til loftet, frie rammer og en uformel omgangstone. Der er fleksible og stabile arbejdsforhold samt arbejdsopgaver, hvor du kan være med til at gøre en forskel. 
Vigtige resultater der skal opnås i den kommende tid:

  • Udbygge datavarehus med relevante datakilder.
  • Sikre at kontoret leverer relevant og operationel ledelsesinformation til ledelse og medarbejdere i forvaltningen.
  • Udpege nye anvendelsesområder for- og sikre skalering af robotteknologier på tværs af forvaltningen.
  • Udarbejde automatiserings- og datastrategi, som kan indgå i en overordnet digitaliseringsstrategi.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Der er tale om en fast stilling på fuld tid, og arbejdsstedet er Kultur- og Fritidsforvaltningen i Nyropsgade. Vi tilbyder løn- og ansættelse efter kvalifikationer, i henhold til gældende overenskomst. Tiltrædelse ønskes snarest muligt. 

Yderligere information 

Har du spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef Signe Jarvad på 6014 6512 efter den 18. juli, på hverdage mellem kl. 14-16.00. Læs mere om Københavns Kommune her.

Søg via linket senest søndag den 7. august 2022.

Efter ansøgningsfristen vil relevante kandidater inviteres til indledende samtaler. Første samtale vil blive gennemført i uge 32 og i forbindelse med anden samtale, som er planlagt i uge 33, vil erhvervspsykologisk test og case indgå som en del af den samlede vurdering.  

Kultur- og Fritidsforvaltningen 

I Kultur- og Fritidsforvaltningen tror vi på, at tillid og samarbejde både øger medarbejdernes trivsel og højner kvaliteten, produktiviteten og vores evne til at gå nye veje. 

Gem job

Københavns Kommune
Publiceret: 7. juli 2022

Arbejdssted

Location København