Vi søger en It Service Ma­na­ge­ment ansvarlig til Fælles Un­der­støt­tel­se af Te­le­me­di­cin i Region Midtjyl­land


Vil du bidrage til, at Fælles Understøttelse af Telemedicin, FUT, har en professionel drifts- og supportorganisation? Og ser du charmen i at holde leverandørerne til ilden og sikre et dynamisk samarbejde? Så kom med på vores team - vi mangler dig!

FUT forvalter en fælles national infrastruktur, der understøtter telemedicinske løsninger til medarbejdere og borgere i hele landet. Du bliver ansvarlig for Service Management, at håndtere driften og at håndhæve krav på de leverancer, der sikrer driften af den telemedicinske infrastruktur.

Vi har mange spændende opgaver klar til dig, f.eks. at:  

 • Sikre operativ Service Management på tværs af hele FUT's forvaltningsorganisation, f.eks. ved at:
  • Practices for Incident, Problem, Service Request, monitorering, Servicekatalog m.m. spiller og kontinuerligt optimeres
  • Samarbejde konstruktivt og målrettet med interessenter
 • Foretage risikoanalyse af driftsrelaterede risici
 • Prioritere og finde løsninger med driftsleverandøren på opståede driftsproblemer
 • Sikre overholdelse af driftskontrakten med leverandørerne.

Du vil også komme til at stå for vedligeholdelse af interne practices for drift og support, planlægning af supportvagtplaner, møder med leverandøren og afrapportering til forskellige beslutningsfora. Kort sagt er din fornemmeste opgave at sikre, at ansvaret for den telemedicinske infrastrukturs drift bliver løftet bedst muligt.

Det er derfor, vi har brug for dig, som er knivskarp, og som:

 • Har rygsækken fuld af erfaringer med etablering og vedligehold af driftsprocesser, gerne med afsæt i ITIL
 • Har erfaring med og interesse i kontrakthåndtering
 • Er tillids- og relationsskabende, og har let ved at samarbejde på tværs
 • Er en dygtig kommunikator med respekt for forskellige positioner
 • Er systematisk, skaber overblik og ikke er bange for at sætte dig ind i nye områder.

Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund eller har opnået lignede kvalifikationer gennem relevant erhvervserfaring. Og så håber vi, du er en drøngod kollega, der vil bidrage til den gode stemning på kontoret.

Bliv en del af Center for Telemedicin

I Center for Telemedicin får du 16 dygtige og ihærdige kollegaer. Du bliver en del af FUT-teamet, som består af 10 kollegaer med forskellige kompetencer og ansvarsområder.

Vi har en hverdag med godt humør, stærkt fællesskab og et skarpt fokus på trivsel og medarbejderudvikling. Der vil derfor i jobbet være rig mulighed for personlig og faglig udvikling.

Sæt snuden mod ruden, og få et blik ind bag ruderne i It-afdelingen.

Du kan læse meget mere om, hvad og hvem Fælles Understøttelse af Telemedicin (FUT) er her.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte it-specialist Martin Jürgensen på 29241396 majurg@rm.dk eller centerleder Britta Ravn på 23426734, britta.ravn@stab.rm.dk men først efter den 1. august 2022, da de holder en velfortjent sommerferie.

Send din ansøgning senest den 7. august 2022. Vi forventer at holde samtaler den 16. august, og du må inden da forvente at skulle udfylde en fokusprofil. 

Digitalisering på patientens og borgerens præmisser

It-afdelingen består af ca. 530 medarbejdere. Vi udvikler, drifter og supporterer it for de 36.000 brugere på hospitaler, institutioner og koncernstabe i Midtjylland. Vi er specialister i at udvikle samspillet mellem teknologien og de sundhedsprofessionelle.

Vores strategi bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger.

Få et indblik i vores hverdag på LinkedIn.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job