Vær med til at sætte den digitale kurs som sek­tions­le­der hos Fø­de­va­re­sty­rel­sens IT


Har du lyst til at stå i spidsen for digitaliseringsprojekterne i en styrelse, der, under stor politisk og mediemæssig bevågenhed, arbejder med hele fødevarekæden fra jord til bord? Er du en inspirerende personaleleder, der både kan arbejde strategisk og gøre det muligt for andre at præstere deres bedste? Så er du måske vores nye sektionsleder af IT-enhedens projektsektion.

Du bliver ansvarlig for at lede en sektion med 17 medarbejdere, der samarbejder på tværs af alle forretningsområderne i styrelsen og med eksterne leverandører af drift og systemudvikling/-vedligehold. Det er en sektion med stor lyst til udvikling – både fagligt og personligt. Den udvikling skal du bidrage til og understøtte. 

Vores digitale transformation er i gang 

I Fødevarestyrelsen er vi i gang med en digital transformation og skal styrke vores agile tilgang. Du er derfor en kompetent forandringsleder, der kan være med til at udvikle vores brug af agile teams, sideløbende med at vi navigerer i projekter, opgaver og med medarbejdere indenfor et klassisk setup. 
Det kræver, at du og det øvrige lederteam kan levere en fokuseret og balanceret indsats samtidig med et overblik og fokus på den enkelte medarbejder.

Hos os kommer du til at stå i spidsen for en alsidig sektion

IT-enheden udvikler sig hastigt på nuværende tidspunkt. Projektsektionen består foruden arbejdet med projekt-, program- og porteføljestyring også af arbejdet med sikkerhed, systemstyring og arkitektur samt projektledelse af vedligehold på særlige kritiske systemer. For at lykkedes med den nødvendige udvikling er du den, der naturligt stiller dig i spidsen for sektionen og sætter dit præg på udviklingen, samtidig med at du bidrager til optimering på tværs af IT-enheden og Fødevarestyrelsen.

Foruden nyudviklingsprojekter er der en stor opgave i at sikre, at de nuværende centrale forretningssystemer, der understøtter kerneforretningen, fortsat videreudvikles og vedligeholdes. Udviklingsmetoderne er både klassiske og agile. Fødevarestyrelsen har et stort fokus på læring, hvorfor du både skal være opsøgende, nysgerrig og drivende i din tilgang til hverdagen.  

Om dig - vores nye kollega i lederteamet

  • Du er talentfuld med et godt øje for ledelse og udvikling på IT-området. 
  • Du kan holde styr på talrige og mangesidede opgaver og har øje for at skabe resultater.
  • Du har menneskeforståelse, empati og respekt for dem omkring dig. 
  • Du evner situationsbestemt ledelse og udviser en stor grad af tillid.
  • Du har fokus på udvikling af et godt samarbejdsklima i sektionen og med samarbejdspartnere. 

Det er et krav, at du har en relevant akademisk uddannelse, kendskab til IT og IT-projekters mange discipliner og meget gerne ledelseserfaring. Du skal ligeledes være omstillingsparat i forhold til at udøve ledelse i en politisk styret organisation.

God ledelse er centralt hos os    

I Fødevarestyrelsen er der særligt fokus på god ledelse. Derfor har vi bl.a. udviklet et onboardingforløb for nye ledere i tre moduler, der strækker sig over dit første års ansættelse. Alle ledere skal desuden igennem vores ledelsesudviklingsprogram med tre obligatoriske kurser i hhv. Ledelse af læring, Ledelse af tværgående samarbejde og Ledelse i den digitale transformation. Du får derudover mulighed for at deltage i forskellige ledernetværk samt vores mellemlederdage, som vi afholder flere gange om året. 

Om os

IT-området i Fødevarestyrelsen har ansvaret for digitalisering, drift, vedligehold og videreudvikling af styrelsens forretningssystemer samt informationssikkerhed. Vi bidrager endvidere til en række større projekter, der rækker bredt ud i hele organisationen og har desuden ansvaret for ministerområdets fælles web- og intranetplatform. Drift af vores IT-infrastruktur varetages af Statens IT.

Vi er 40 personer i hele enheden og er kendetegnet ved et tværfagligt miljø med en uformel atmosfære, engagerede kolleger og en høj grad af trivsel. Vi lægger vægt på at sikre et alsidigt, selvstændigt og udfordrende arbejde. Vi har fokus på, at vi har dygtige medarbejdere og derfor tilbyder vi løbende kompetenceudvikling og opdatering inden for dine ansvarsområder.

Du vil indgå i et ledelsesteam på fire og refererer til IT- og Digitaliseringschef for enheden. 

En af Danmarks bedste offentlige arbejdspladser

Fra 2020 har Fødevarestyrelsens direktion sat det mål, at vi skal være en af Danmarks bedste arbejdspladser. Der er allerede mange medarbejdergoder i Fødevarestyrelsen som fri adgang til motionsrum, gode muligheder for kompetenceudvikling, lækker kantine og en aktiv personaleforening, der står for flere arrangementer hvert år, for eksempel den årlige høstfest og en velbesøgt julefrokost.

Vores kontor ligger i gåafstand fra Glostrup Station, og det er let at komme til med både tog, bus og bil.

Hvornår skal du starte

Der er brug for dig snarest eller fra 1. oktober 2022.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker som chefkonsulent med personaleansvar i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og en række AC-organisationer med mulighed for tillæg efter kvalifikationer.    

Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og tjenestestedet er Fødevarestyrelsen, IT-enheden, Glostrup.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte IT- og Digitaliseringschef Pernille Sølje Weiglin på telefon 72 27 63 54.

Du kan også se mere om Fødevarestyrelsen på vores jobsite her.

Din ansøgning

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, CV, kopi af eksamensbevis og evt. andet relevant materiale online i vores rekrutteringssystem via "Søg jobbet her" senest den 9. august 2022.

Processen vil forventet være som følgende: 1. samtale afholdes den 17. august 2022. Hvis du inviteres til 2. samtale vil du skulle gennemføre en online test den 19. august og 2. samtale afholdes den 24. august 2022.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Gem job

Fødevarestyrelsen
Publiceret: 8. juli 2022

Arbejdssted

Location Glostrup