Stu­den­ter­med­hjæl­per til IT-sikkerhed – Arbejde med ad­gangs­sty­ring, analyse, ri­si­kosty­ring og vores daglige drift


IT Sikkerhed er en afdeling, der lægger stor vægt på at udvikle dine færdigheder og gøre dig attraktiv på arbejdsmarkedet, når du er færdiguddannet. Du vil blive oplært og udfordret i emnerne, adgangsstyring, risikoanalyse, daglig drift samt værktøjerne indenfor Identity og Access Management.

Vi søger dygtige studentermedhjælpere, ca. 15 timer om ugen, som skal tage del i den daglige drift, hvor det primære er adgangsstyringsopgaver (fx oprettelse af rettighedsgrupper, kontroller, rolle- rettighedsmodellering m.m.). Afhængig af din baggrund og færdigheder vil du også blive involveret i flere specifikke opgaver, hvor den faglige dybde er høj, og du vil få udfordringer og erfaringer, som du kan bruge senere i din karriere.

Jobbet

En del af din tid reserveres til IT-sikkerhedsdrift herunder adgangsstyring, men der vil også være konkrete fagrelevante opgaver i koncernens centrale IT-sikkerhedsfunktion. Vi sikrer, at du får den fornødne oplæring.

Vi tror på, at alle medarbejdere skal udfordres for at understøtte deres egen udvikling. Vi lægger derfor vægt på, at du fortæller os, i din ansøgning, hvor du er motiveret for at udvikle dig!

Du kan have flere forskellige uddannelsesmæssige studieretninger; fx IT-ingeniør, Datalogi, Jura, HA, PBA i sikkerhed, Datamatiker m.m. Er du af en anden baggrund og mener, at vi ikke kan undvære dig, så tag kontakt alligevel. Det vigtigste er, at du er studerende med gyldigt studiekort og motiveret for at arbejde struktureret og ansvarsbevidst.

Følgende vil indgå som en fast del af dit arbejde:

  • Indgå i vagtplanlægningen for at sikre, at koncernens brugere kan få oprettet/ændret rettigheder og autorisationer hurtigt og effektivt.
  • Oprettelse af adgangsgrupper på forskellige rettighedsplatforme.
  • Udføre sikkerhedskontroller og overvågning af rettighedsanvendelse.

Ansøgning

Send os din ansøgning hurtigst muligt, da vi løbende forholder os til ansøgere. 

Sidste ansøgningsfrist er 31.08.2022, men opslaget vil blive taget af før, hvis vi finder den rette kandidat.

Senior HR Partner Mette Rants vil tage sig af din ansøgning. 

Gem job