System­kon­su­len­ter til Koncern It i Ud­læn­din­ge- og In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ment


Vil du være bindeled mellem It og forretning i Koncern Its Systemforvaltning? Brænder du for systemforvaltning/application management? Og vil du være en del af en enhed, der videreudvikler og forvalter koncernens systemportefølje af høj samfundsmæssig relevans? Så er du måske én af vores nye systemkonsulenter. Vi søger både nyuddannede og erfarne kolleger.

Lidt om alt det vi tilbyder

Udlændinge- og Integrationsministeriets Koncern It søger systemkonsulenter til at indgå i arbejdet med den fortsatte videreudvikling af koncernens it-systemportefølje.

Vi tilbyder en stilling i et kontor i rivende udvikling, hvor vi sætter en ære i - og til tider løber stærkt for - at kunne betjene vores departement og tre styrelser. At udlændingeområdet nyder stor politisk bevågenhed afspejles også i Koncern Its opgaveportefølje og varetagelse, hvorfor to dage aldrig er ens. Ministeriet har en omfattende systemportefølje, der understøtter ministeriets arbejde. Derudover kommer der de næste par år til at blive implementeret en række nye systemer og tilpasninger i eksisterende systemer. Det sker som følge af øget anvendelse af biometri og en række nye initiativer til videre understøttelse af EU's Schengensamarbejde, herunder i forhold til ind- og udrejse.  

Stillingerne er placeret i Systemforvaltningsenheden, der sammen med fem andre enheder udgør Koncern It. 

It-systemporteføljen omfatter blandt andet selvbetjeningsløsninger og sagsunderstøttelse, BI og integration, systemer til identitetshåndtering, udstilling af data og systemer til understøttelse af Schengen-samarbejdet. Vi søger systemkonsulenter til flere af områderne.

Generelt om stillingerne

Det forventes, at du kan sætte dig ind i både tekniske og forretningsmæssige problemstillinger og formidle disse mellem bl.a., forretning, beslutningstagere og teknikere. Forvaltningen foregår på tværs af fag-, forretnings- og systemgrænser, og det er derfor vigtigt, at du kan arbejde struktureret og inden for fastlagte processer samtidigt med, at du har en teknisk forståelse.

Din primære arbejdsopgave er systemforvaltning/application management, som bl.a. indebærer:

 • at afdække, prioritere og implementere funktionelle og non-funktionelle krav i samarbejde med forretning og udviklingsleverandør
 • leverandørsamarbejde, kontraktopfølgning og budgetstyring
 • koordinering og gennemførsel af test og releases
 • diverse årshjulsopgaver – fx opfølgning på it- og informationssikkerhed, rapportering m.m.
 • deltagelse som specialist i it-projekter
 • intern og ekstern 3rd level support
 • opdatering og kvalitetssikring af dokumentation, herunder vejledninger
 • samarbejde og kommunikation både på dansk og engelsk

Du kommer som systemkonsulent til at indgå i en forvaltningsgruppe organiseret med en koordinator og din personaleleder vil være systemforvaltningschefen.

Du vil skulle arbejde tæt sammen med både forretningen, øvrige medarbejdere i Koncern It, andre myndigheder og eksterne leverandører. Kommunikation og samarbejde vil derfor være to nøgleord i dit arbejde.

Koncern It har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den systemportefølje, der anvendes hele koncernen. Vi er en ambitiøs arbejdsplads bestående af 80 kolleger med forskellige erfaring, uddannelser, perspektiver og opgaver. Vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen – meget gerne præget af humor. Vi lægger vægt på videndeling og en åben og konstruktiv dialog.

Koncernen anvender Statens It som driftsleverandør, som har ansvaret for basisinfrastruktur, det vil sige levering af netværk, datacenter, servere, standard arbejdspladser osv. Koncern It varetager leverandørstyringen af Statens It og andre leverandører. Koncern It er organiseret i seks enheder, Enheden for Strategi og Styring, Program- og Projektenheden, Udviklingsenheden, Systemforvaltning for ESDH-systemer mv, Systemforvaltning for øvrige systemer og Driftsenheden.
Stillingerne er placeret Systemforvaltningen.

Vi er placeret centralt i København tæt ved Kgs. Nytorv i nye og rummelige lokaler. Vi tilbyder en stilling på 37 timer ugentligt med fleksible arbejdstider og attraktiv løn med udgangspunkt i dine kvalifikationer. Du får gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv. Derudover vil du blive tilbudt eventuel relevant efteruddannelse og certificeringer.

Vores forventninger til dig

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund – det kan både være en akademisk baggrund, en it-uddannelse eller anden relevant erfaring. Derudover forventer vi, at du har erfaring med – eller mod på at arbejde med videreudvikling af it-systemer, at du er engageret i dit arbejde og, at du har en passion for at levere en god arbejdsindsats.

Du kan være nyuddannet eller have et par års erhvervserfaring. Din erfaring kan enten komme fra en rolle på forretningssiden eller en rolle i en it-organisation.

Du bliver en del af et politisk miljø, hvor vi forventer, at du: 

 • har erfaring med eller lyst til at lære, hvordan man får forretningsbehov og it-krav til at mødes 
 • har stærke kommunikative kompetencer både skriftligt og mundtligt 
 • kan sikre fremdrift og er løsningsorienteret 
 • kan strukturere, dokumentere og selvstændigt planlægge dit arbejde 
 • er god til at opbygge og skabe gode samarbejdsrelationer
 • agerer proaktivt, så forudsigelige ændringer og vedligeholdelsesopgaver håndteres rettidigt

Det vil være en fordel, hvis du er vant til at arbejde struktureret og analytisk samt sætter en ære i, at dine opgaver leveres inden for aftalt tid, budget og kvalitet.

Derudover er det en fordel, hvis du har: 

 • erfaring med forvaltning af forretningskritiske systemer
 • politisk tæft og god forståelse for arbejdsgange i en politisk styret organisation
 • erfaring med metodisk application management
 • relevante certificeringer og erfaring med agile metoder

Yderligere information

Du ansættes i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern enten efter OAO-S-Fællesoverenskomsten og HK-overenskomsten eller mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, som matcher dine kvalifikationer.

På flere af koncernens it-systemer er der et højt krav om tilgængelighed. Det kan betyde, at du vil skulle indgå i en vagtordning. Endvidere vil afvikling af servicevinduer på nogle systemer skulle foregå uden for normal arbejdstid.

Du skal opnå sikkerhedsgodkendelse til ”HEMMELIGT” for at arbejde i denne stilling, og opretholde denne under hele din ansættelse. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine persondata her.

Har du spørgsmål i øvrigt om stillingerne, er du velkommen til at kontakte systemforvaltningschef Louise Dainese på telefonnummer 61 98 34 34 eller på e-mail lbd@uim.dk (dog ikke i uge 29. grundet sommerferie).

Søg stillingen

Klik på knappen "Søg jobbet her" nederst på siden og upload din ansøgning, eksamensbevis m.v. senest fredag den 12. august 2022, kl. 12.00. 

Vi forventer at holde samtaler onsdag den 17. og torsdag den 18. august.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingerne. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Lige Adgang. 


Gem job

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Publiceret: 7. august 2022

Arbejdssted

Location København