Koncern IT søger dygtig IT-me­d­ar­bej­der til vores Incident og Problem team

Er du problemknuser med stort P og interesseret i at arbejde med at hjælpe it-medarbejderne med at løse Incidents? Vil du arbejde i en funktion, hvor vores brugere og kunder har høje forventninger? Så er du måske vores kommende kollega.

Gør en forskel ved at sikre stabil IT-drift i sundhedsvæsenet

Vi i Koncern IT, Region Sjælland, er på en rejse for at blive endnu bedre til at hjælpe med det stigende pres på sundhedsvæsenet. Vi står på mål for at sikre stabilitet i driften til gavn for brugere, kunder og patienter. Derfor er der altid øget fokus på de systemer, der stilles til rådighed. Det kræver hurtige reaktioner, når Problems og Incidents presser på.

En vigtig position på vores nye hold

Hvis det er dig, vi ansætter, så bliver du en del af Service Management, som er en nystartet afdeling, der skal bestå af ca. 20 medarbejdere, der arbejder med processer, data, undervisning og generel procesoptimering.

Vi er ved at bygge et nyt team op, som skal arbejde aktivt med både Problems og Incidents. Vi er midt i en proces, hvor vi går fra at have faciliterende managers til at have udførende. Du vil blive en del af vores Incident og Problem team, hvor du vil skal arbejde med både Incident og Problem process, dog mest med Incident.

Lige nu er vi 18 medarbejdere. Vi går op i et spændende arbejdsmiljø, hvor det er vigtigt, at du har lyst til at deltage i det fællesskab, vi er ved at etablere. Som Louise Fortner Jensen, Incident Manager siger: ”Vi er i etableringsfasen af et nyt team, og noget af det, der kendetegner os allerede er, at vi er der for hinanden, det er det, der gør os stærke”.

Vi løser kritiske og akutte IT-problemer

Den praktiske del af arbejdet består primært i at assistere med håndtering af behandle og løse “High Impact”- Incidents. Samtidig skal du kunne tage initiativ og identificere og undersøge hændelser, der kan lede til et problem. Du vil også skulle håndtere kritiske Incidents og sikre fremdrift, når disse er gået i stå. Du skal kunne samarbejde med alle involverede i Problem og Incident-løsningen. Samtidig skal du kunne kommunikere effektivt og præcist med alle ledelseslag. Du skal også forvente at træde ind som Major Incident Manager, når det er påkrævet.

 • Proaktivt identificere incidents, som kan løftes til Problem
 • Agere Major Incident Manager i normal åbningstid, i samarbejde med drift og Helpdesk
 • Forankring af processen (ved f.eks. introduktionsmøder, workshops, materiale på afdelingsintranettet, intern uddannelse, evt. e-learning mv.)
 • Løbende opdatering af uddannelsesmateriale (proces + værktøj, herunder registreringsguide/vejledninger)
 • Evaluering af Major Incidents i samarbejde med Major Incident ansvarlige
 • Opfølgning på hændelser; herunder at sikre fremdrift på udarbejdelse af hændelsesrapporter
 • Definition af målbare KPI’er samt løbende forbedring af disse, herunder opsætning af statistik i rapportgenereringsværktøj
 • Løbende opfølgning på KPI målinger
 • Rapportering til opfølgning (f.eks. tendenser for registreringspraksis mv.)
 • Substitut for Problem Manager

Har du ITIL Foundation og erfaring som Incident Manager?

Vi ser gerne, at du har erfaring som Incident Manager eller med Incident Management området. Du skal som minimum have ITIL Foundation-niveau og gerne højere. Det er vigtigt for os, at du er hjemmevant i større it-miljøer, både teknisk og organisatorisk. Endvidere ønsker vi, at:

 • Du har erfaring med ITIL i praksis
 • Du evner at kommunikere mundtligt og skriftligt
 • Du er god til at lede og inspirere problemløsningsteams
 • Vi ser gerne, at du har erfaring med ServiceNow

Som person kan du beskrives som et åbent og engageret menneske. Vi sætter stor pris på humør i hverdagen, og du skal være god til at arbejde struktureret og målrettet og ser dokumentation som en selvfølge. Du bliver en del af en stærkt team, men det er også et krav, at du er god til at arbejde selvstændigt. Derudover ønsker vi, at du:

 • Har lyst og evne til at bidrage til den strategiske udvikling af Koncern IT
 • Har evnen til at drive procesarbejde og forandringer i samarbejde med programejeren, styregruppen og øvrig ledelse i Koncern IT
 • Har forståelse for komplekse sammenhænge med udgangspunkt i et kundeperspektiv for Koncern IT’s leverancer
 • Har analytiske kompetencer og er stærk til tal

En hybrid arbejdsplads med fokus på et godt arbejdsmiljø

Vi kan tilbyde et alsidigt og spændende arbejde i Koncern IT, Region Sjælland. Det er vigtigt for os, at vi har et godt og uformelt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og kollegialt fællesskab. Der vil være gode muligheder for faglig såvel som personlig udvikling. Vi er en hybrid arbejdsplads, hvor vi giver dig mulighed for at arbejde hjemme, når opgaverne tillader det.

Vores hovedformål er at optimere processer samt sikre, at de understøttende værktøjer i Koncern IT altid virker. Organisatorisk hører vi under IT Forretningsdialog. Du vil referere til funktionschefen for IT Service Management, og vores fysiske placering er på Ringsted Sygehus.

Og i forhold til løn- og ansættelsesforhold vil overenskomst efter principperne for ny løn være gældende. Stillingen er som udgangspunkt 37 timer om ugen, og der er flekstidsaftale, som sikrer en fornuftig balance mellem arbejde og fritid. Der vil også være mulighed for hjemmearbejde, når opgaverne tillader det.

Lyder det relevant?

Ansøgningsfrist er onsdag den 15. august 2022, og vi læser ansøgningerne løbende, så send din ansøgning snarest. Ansættelse ønskes pr. 1. oktober 2022 eller efter aftale.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Funktionschef Peter Hansen på telefon: 29 44 23 71.

Om Koncern IT

Koncern IT er Region Sjællands fælles it-organisation med ca. 430 medarbejdere. Vi leverer digitale løsninger til regionens virksomhedsområder og i særdeleshed til regionens sygehuse. Vi er med vores supportorganisation placeret på regionens sygehuse tæt på mange af vores 19.000 brugere. Vi har et uformelt og udviklende arbejdsmiljø, og vi holder os ajour med trends og teknologiske fremtidsmuligheder og kombinerer det med løbende kompetenceudvikling.

Koncern IT ønsker at være en stærkt serviceorienteret organisation. Vi arbejder efter værdisættet FLER – Forandringsparat, Loyal, Engageret, Respektfuld og forventer, at nye kollegaer konstruktivt vil bidrage til, at vi får FLER gode arbejdsdage.

Vi råder over moderne kontorfaciliteter i tilknytning til vores driftscenter i Ringsted, tæt på Ringsted station og motorvejen. Du kan læse mere om Koncern IT på regionens hjemmeside: http://www.regionsjaelland.dk/koncern-it

Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontaktperson(er):
Navn: Peter Hansen
Stilling: Funktionschef
Email: peteha@regionsjaelland.dk
Mobile: 29442371.

Om Region Sjælland

Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på FacebookTwitter og LinkedIn.

Gem job