Talstærk ge­ne­ra­list søges til Ud­læn­din­ge- og In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et


Har du styr på hvordan man bruger statens business case-model som redskab til effektiv planlægning og styring af it-projekter? Udlændinge- og Integrationsministeriets departement søger en talstærk generalist der bl.a. kan hjælpe med etablering af en økonomistyringsmodel med fokus på proaktiv styring af kontorets økonomi. 

Lidt om alt det, vi tilbyder

Udlændinge- og Integrationsministeriet tager nu hul på implementeringen af Digitaliseringsstrategi 2024, som rummer en stribe store og spændende digitaliseringsopgaver, hvor vi skal bruge en dygtig generalist til at hjælpe os i mål med de tværgående discipliner indenfor styring af opgaverne samt opbygning af en ny økonomifunktion i Koncern It.

Stillingen er placeret i enheden for Strategi og Styring i Koncern It. Enheden arbejder blandt andet med juridisk og økonomisk controlling og porteføljestyring på tværs af hele Koncern It og på tværs af it-projekter og it-opgaver i øvrigt.

Du vil opleve en hverdag med selvstændige opgaver med faglige udfordringer, hvor du bl.a. vil være den gode, konstruktive og fagligt velfunderede samarbejdspartner for vores kolleger i kontoret i forhold til forståelse af de økonomiske rammer samt krav til offentlig styring af de bevillingsmæssige rammer. Du vil selvfølgelig få mulighed for løbende sparring og for at præge hverdagen og de arbejdsprocesser, der er relateret til opgaverne. 

Dine primære arbejdsopgaver vil blandt andet være: 

 • Rådgivning og bistand til it-projektledere vedrørende projektudgiftsestimering
 • Udarbejdelse af business cases for it-projekter
 • Etableringen af en økonomistyringsmodel, der giver proaktiv styring af kontorets økonomi
 • Løbende udgifts- og omkostningsberegninger, økonomiske analyser/prognosticering og controlling på tværs af systemporteføljen
 • Udvikling af Koncern It’s monitoreringsrapporter og ledelsesinformation 

Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads, som prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi lægger vægt på videndeling og en åben og konstruktiv dialog – meget gerne præget af humor. Du får 80 engagerede kolleger med forskellige erfaringer, uddannelser, perspektiver og opgaver.

Koncern It har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den systemportefølje, der anvendes i Udlændinge- og Integrationsministeriet, det vil sige departementet, Hjemrejsestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt Udlændingestyrelsen. Koncern It skal i samarbejde med forretningen sikre, at fagsystemerne udvikles sådan, at myndighedernes krav kan efterleves og implementeres. Koncernen anvender Statens It som driftsleverandør, som har ansvaret for basisinfrastruktur, det vil sige. levering af netværk, datacenter, servere, standard arbejdspladser osv. Koncern It varetager leverandørstyringen af Statens It og andre leverandører. Stillingen er placeret i enheden for Strategi og Styring.

Koncern It er placeret centralt i København tæt ved Kgs. Nytorv i nye og rummelige lokaler. Vi tilbyder en stilling på 37 timer ugentligt med fleksible arbejdstider og attraktiv løn med udgangspunkt i dine kvalifikationer. Du får gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv. Derudover vil du blive tilbudt eventuel relevant efteruddannelse og certificeringer.

Vores forventninger til dig 

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, erfaring med statslig økonomistyring og controlling i bred forstand, og udstråler en passion for at levere en god arbejdsindsats. Du har et højt fagligt niveau og et stor engagement i arbejdsopgaverne. Du skal gerne have dokumenteret erfaring med udarbejdelse af business cases.

Du bliver en del af et politisk miljø, hvor vi forventer, at du: 

 • har stærke kommunikative kompetencer både skriftligt og mundtligt 
 • kan sikre fremdrift og er løsningsorienteret 
 • er talstærk og arbejder sikkert i Excel og er motiveret for at lære at arbejde med datafangst og databehandling med LDV og PowerBI
 • er god til at formidle komplekst materiale på en kort og letforståelig måde

Det er en fordel, hvis du: 

 • har erfaring med brugen af statens business case-model
 • har kendskab til statslig økonomistyring og økonomistyringsværktøjer
 • har politisk tæft og god forståelse for arbejdsgange i en politisk styret organisation

Da udvalgte projekter er EU-finansieret, vil det desuden være en fordel, hvis du har erfaring med administration (ansøgning og afrapportering) af denne type fondsmidler.

Yderligere information  

Du ansættes i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern enten efter OAO-S-Fællesoverenskomsten og HK-overenskomsten eller mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, som matcher dine kvalifikationer.

Du skal opnå sikkerhedsgodkendelse til ”HEMMELIGT” for at arbejde i denne stilling, og opretholde denne under hele din ansættelse. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine persondata her.

Har du spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte chef for Strategi og Styring Ann Sophie Storm på telefonnummer 61 71 53 52 eller på e-mail annss@uim.dk.

Søg stillingen   

Klik på knappen nederst på siden og upload din ansøgning, eksamensbevis m.v. senest torsdag 18. august 2022, kl. 10.00.  

Der holdes samtaler tirsdag den 23. august 2022. 

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Lige Adgang.


Gem job