Vil du gerne udvikle digital drift på et komplekst for­ret­nings­om­rå­de?


I Konkurrence- & Forbrugerstyrelsens Center for Vand arbejder vi for, at vandforsyning, spildevandshåndtering og klimatilpasning drives, finansieres og udvikles så effektivt som muligt – til gavn for husholdningers økonomi og virksomheders konkurrenceevne og under hensyntagen til grøn omstilling og høj forsyningssikkerhed. Vandsektorens infrastruktur er samfundskritisk, og anlægsværdien er et trecifret milliardbeløb. Samtidigt er sektorens ydelser og priser tæt på borgeres hverdag.  

Vi har høje ambitioner, når det kommer til digital drift og driftsledelse. Det er en integreret del af vores hverdag at udvikle it-systemer og arbejde struktureret med større mængder data på en måde, der blandt andet understøtter høj datakvalitet og et kundeorienteret digitalt indberetningssystem. Vi ønsker derudover at arbejde endnu mere systematisk med styringsdata, der understøtter ledelsesbeslutninger og opfølgning knyttet til effektive arbejdsgange, så korte sagsbehandlingstider som muligt og til transparens, så vi fremover bedre kan indgå i dialog med vores omverden om, hvordan vi leverer på vores kerneopgaver. Desuden tror vi på, at data af høj kvalitet er en del af forudsætningen for, at vi fortsat kan bidrage til solid politikudvikling og kompetent rådgivning til det politiske niveau.             

Kan du sætte kryds ved følgende tre punkter, er du et godt match til stillingen:  

1. Du har stærke tekniske kompetencer

Høj faglighed er kernen i centerets og styrelsens arbejde. Du har en kandidatuddannelse på et niveau, der afspejler, at du er god til at analysere komplekse problemstillinger. Du er en erfaren bruger af Excel, og har du også kendskab til programmering i VBA, DAX og/eller SQL, er det en fordel. Du har generelt betydelig dokumenteret teknisk flair og gerne erfaring med it-projekter. Hvis du også har erfaring med it-samarbejder, udvikling af Power BI dash boards og datavisualisering generelt, er det også en fordel.

2. Du er drevet af ønsket om effekt

Du har lyst til at udvikle et forretningsområde digitalt, så det får effekt for vores kunder og vores ressourceanvendelse. For at opnå dét skal du – ud over dine tekniske kompetencer – også kunne indgå i samarbejder og dialog med brugere. Du bliver en del af vores team, der målrettet arbejder med digital drift, og hvor du blandt andet får mulighed for at få en bred berøringsflade både internt og med leverandører, udviklere mv.

3. Du er god til at kommunikere og samarbejde

Dine kommunikative evner er vigtige for os; du skal have flair for at kunne ”oversætte” teknik til mennesker, der ikke har de samme tekniske forudsætninger som dig selv. Samtidig fordrer relevant digitalisering også viden om vores forretning – vores processer, frister, kunder og hvad vores kerneopgaver kræver og er gjort af. Du skal derfor have lyst til og gode forudsætninger for at forstå disse.

Bliv en del af Center for Vand

Du bliver en del af et center, der i dag består af 29 kolleger, heraf to chefer. Vi varetager den løbende regulering af vandselskaberne, udarbejder analyser og artikler på dansk og engelsk, arbejder sammen med relevante forskningsmiljøer og arbejder kontinuerligt med metode- og modeludvikling, håndterer store mængder data og bidrager aktivt til at udvikle forsyningspolitikken i Danmark. Opgaverne er varierede og komplekse og kræver stærk faglighed og ikke mindst evne til klar formidling. Vores opgaver har både politisk og erhvervsmæssig fokus, og arbejdet foregår derfor i tæt dialog med både sektoren, andre myndigheder og erhvervslivet.

Vi har en hverdag præget af fokus på resultater på et højt fagligt niveau, et stort engagement, godt humør og en stærk holdånd. Vi sparrer med hinanden i et ligefremt sprog. Hos os kan du desuden være sikker på ledelsens kontinuerlige fokus på din faglige og personlige udvikling.

Styrelsens cirka 300 medarbejdere skal være de dygtigste i Danmark til at beherske de områder, styrelsen er ansvarlig for. Derfor har vi et karrieremæssigt specialist- og ekspertspor, som indebærer, at special- og chefkonsulenter, der er særligt dygtige på deres faglige områder, har mulighed for at blive udnævnt til specialister inden for et specifikt område. Chefkonsulenter, der behersker den faglige disciplin i særklasse og som med stor ekspertise kan bidrage aktivt til udviklingen af den faglige disciplin i og uden for styrelsen, kan blive udnævnt til eksperter. 

Du kan læse mere om styrelsen på www.kfst.dk, og du kan se en kort film om at være ansat i Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen her. Du kan også finde os på LinkedIn ved at søge på Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen.

Hvordan bliver dine ansættelsesvilkår?  

Alt efter kvalifikationer vil du blive ansat som fuldmægtig eller specialkonsulent efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Derudover vil du indgå i centerets resultatlønsordning.

Sådan ansøger du  

Send din ansøgning via "Søg jobbet her" nederst på siden senest fredag den 19. august 2022 klokken 12. Husk at uploade dit CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag sammen med din ansøgning. Vi tager ikke ansøgninger i betragtning, der indsendes på anden vis. Vi forventer at afholde samtaler i uge 34. 

Du må gerne kunne starte den 1. oktober 2022.

Spørgsmål?  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til kontorchef Tone Madsen på tlf. 41 71 53 05. Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan du få ved at henvende dig til vores HR-rekrutteringspartner Zenia Lotus Hansen tlf. 91 33 70 61.

I Erhvervsministeriet tror vi på, at et inkluderende, mangfoldigt arbejdsmiljø styrker opgaveløsningen. Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og lige muligheder for alle vores jobansøgere. Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder, køn, seksualitet, religion eller etnisk tilhørsforhold. 

Gem job