Product Owner til for­ret­nings­kri­tisk løsning


Har du lyst til at være en del af et af de største agile it-projekter i staten? Kan du navigere i det komplekse samspil mellem forretningsprocesser, it og data og omsætte forretningsforventninger til gode forretningsløsninger? Har du lyst til at være en del af et attraktivt og dynamisk arbejdsmiljø, hvor vi med et stærkt forretningsfokus udvikler fremtidens it-løsninger i skatteforvaltningen? Så er det dig, vi søger! Vi tilbyder en spændende og innovativ arbejdsplads præget af tæt samarbejde og viljen til at lykkes.

Vær med til at bygge fremtidens skattevæsen

One Stop Moms 2 (OSM2) projektet er en af de aktuelt største it-udviklingsopgaver i Skatteforvaltningen. Formålet med OSM2-projektet er, at understøtte nye EU-momsregler og derved lette virksomhedernes administrative byrder ved afregning af moms, i forbindelse med salg af varer og ydelser til forbrugere, gennem frivillig registrering på ordningen. Løsningen gik i luften i 2021 med de første releases, og vil blive udvidet og dermed udviklet på i flere år fremadrettet, bl.a. som følge af nye EU-krav. Projektet drives i et internt udviklings-setup med ca. 90 personer. Vi har udvikling i tre domæneteams og i to platformsteams med releases hver 14. dag, og vi understøttes af et DevOps team. Vi arbejder i videst muligt omfang efter agile principper og bruger SCRUM, men kombineret med tværgående projektledelse. Du bliver Product Owner på et af projektets udviklingsteam, hvor du i samarbejde med Scrum Master driver teamet.

Dine primære opgaver

Hos os arbejder Product Owner tæt sammen med Product Manager (PM), Business Owner, Subject Matter Expert (SME) og arkitekter for at sikre en god teknisk løsning, med størst mulig forretningsværdi i de releases, der løbende udvikles og sættes i drift. Samarbejdet er forankret omkring vision, design, datamodel og -flows, integrationer, roadmap samt backlog. Vi benytter Jira og Confluence som værktøjer.

I rollen som Product Owner har du et tæt samarbejde med Scrum Master og teamet i forhold til refinement, prioritering og realisering af backloggen. Det er dig der sikrer, at teamet udvikler features korrekt ud fra løsningsdesign, de forretningsmæssige behov og roadmap i øvrigt for produktet.

Konkret søger vi en Product Owner til udviklingsteamet ’Registrering’.

Dine arbejdsopgaver omhandler bl.a.:

  • Definere stories i forhold til den tekniske løsning, behov/krav, og prioriterer teamets backlog
  • Optimere forretningsværdi og kvaliteten af det, som udviklingsteamet leverer
  • Sikre forretningsmæssige afklaringer for teamet direkte med kunden (Skattestyrelsen)
  • Sikre nok forståelse for tekniske enablers, til at kunne planlægge teamets backlog ud fra både tekniske og forretningsmæssige behov
  • Forstår afhængigheder i løsningen til at kunne afstemme og koordinere med andre teams
  • Afstemme backlog-prioriteringer med bl.a. arkitekter, PM, berørte SME’er samt teamet i øvrigt
  • Tage stilling til, om user stories er færdigudviklede, så behov og krav opfyldes med god kvalitet
  • Kommunikere og præsentere overordnede mål og forretningsmæssig fremdrift overfor interessenterne
  • Stå til rådighed for teamet for uddybning og afklaring af opgaver under leverancen, for at sikre fokus, retning og fremdrift
  • Eskalere eventuelle større forretnings- eller løsningsmæssige udfordringer til projektets projektledelse.

Om dig

Du kan dokumentere erfaring fra en Product Owner rolle i en større privat eller offentlig organisation, og din forretningsmæssige forståelse stammer fra tidligere involvering i komplekse it-projekter/-programmer/-løsninger, gerne med et politisk islæt i interessentlandskabet. Vi forventer, at du har en god indsigt i IT, og en interesse for at arbejde med et teknologitungt produkt. Vores produkt er kompliceret, og understøtter et kompleks regelsæt. Derfor er din interesse og viden om IT, afgørende for at kunne lykkes i stillingen. Du kan også begå dig sammen med kollegaer med forskellige opgaver og baggrunde, og fungerer godt i et team, hvor opgaver løses i fællesskab – men forstår at sætte dig for bordenden og drive beslutningerne.

Du evner at skabe tillid, engagement og følgeskab, samt er i stand til at håndtere modstand og samtidig bevare en god tone og et godt humør.

Din organisatoriske placering

Du bliver en del af fagområdet Virksomhed, Opkrævning og Økonomi, som bl.a. understøtter Skattestyrelsens forretningsdrift og -udvikling via it-drift, forvaltning, videreudvikling og nyudvikling af it-systemporteføljen. Du bliver ansat i kontoret Udvikling 1 OSM2, som er placeret i underdirektørområdet OSM2.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send en ansøgning, CV, eksamenspapirer og eventuelt yderligere materiale via linket ”Søg jobbet her” senest torsdag den 11. august 2022. Stillingen er til tiltrædelse snarest muligt.

Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Jacob Brok, fungerende kontorchef for Udvikling 1 OSM2, på telefon 72 37 06 13.

Vi forventer at benytte personprofilanalyse og logisk test i rekrutteringsprocessen.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten [AC], overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) eller overenskomst for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Arbejdsstedet er Udviklings- og Forenklingsstyrelsens adresse på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Der vil forud for ansættelse blive indhentet straffeattest.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job