It-sy­stemad­mi­ni­stra­tor


Datamængderne stiger og Det Kgl. Biblioteks digitale arkiver rummer allerede mere end 20Pbytes data. Som institution har vi ansvaret for nogle af Danmarks største kulturskatte som eksempelvis H. C. Andersens originale manuskripter, 70 millioner avissider fra 1700 til i dag og millioner af radio/TV-udsendelser. Mere og mere af kulturarven bliver digital og derfor vokser vores digitale infrastruktur, hvilket kalder på automatisering af både processer og teknologi. Det Kgl. Bibliotek driver et nationalt konsortium af biblioteker, som alle kører på den samme tekniske løsning, ALMA, med en række lokale sidesystemer på Det Kgl. Bibliotek samt en tæt integration til den nationale biblioteksinfrastruktur hos blandt andet DBC.

Digital Transformation – om jobbet

Vi søger snarest muligt en it-systemadministrator til arbejdet med en del af Det Kgl. Bibliotekets store systemportefølje. Tjenestestedet vil være Victor Albecks Vej 1 i Aarhus, men de nærmeste faglige kollegaer vil være både i Aarhus og København.

Du bliver en del af “Biblioteksinfrastruktur”, som er en ud af tre udviklingsafdelinger. Din nærmeste kollega er også it-systemadministrator og I hjælper hinanden i arbejdet med at drifte, vedligeholde, overvåge og udvikle/optimere applikationer. Vi har en vision for et meget tættere samarbejde mellem udvikling og drift og netop derfor, har vi i hver afdeling ansat to systemadministratorer, som arbejder med drift af applikationer – dvs. fra middleware og opefter. Vi arbejder alle tæt sammen med kollegerne i områdets fjerde afdeling “Teknologi og Basissystemer”, som har ansvaret for datacenterdrift m.v., dvs. serverdrift inkl. OS. Applikationsdrifterne arbejder også på tværs af afdelinger og deler viden og kompetencer samt opretholder fælles drift på de mest forretningskritiske applikationer samt tværgående applikationer, som anvendes i hele organisationen, eksempelvis Microsoft 365

I hele området er vi ca. 70 medarbejdere, og i afdelingen Biblioteksinfrastruktur er vi ca. 15 kolleger, både udviklere, projektledere, systemkonsulenter og to it-systemadministratorer.

I afdelingen leverer vi it-understøttelse til bibliotekets store arbejde med den centrale biblioteksinfrastruktur til håndtering af udlån (inkl. søgesystemet på https://soeg.kb.dk), fjernlån, adgang til licensbelagte elektroniske resurser, KB’s centrale brugerdatabase og en række mindre sidesystemer til forretningskritiske processer, som standardsystemet ikke understøtter tilstrækkeligt. Desuden arbejder vi med projekter om blandt andet implementering af en LOCKSS-infrastruktur (https://www.lockss.org/)

Typiske arbejdsopgaver

Sagshåndtering, installation og vedligehold af software, opgraderinger, etablering og vedligehold af overvågning, teknisk vedligehold, scripting af mindre applikationer til fx import/eksport, dokumentation m.v.

Du skal varetage en supporter- og visiteringsrolle i sagssystemet mindst en hverdag pr. uge (der er 4 kolleger i alt). P.t. er ”åbningstiden” kl. 09.00 til kl. 15.00. Opgaven indebærer også en telefonvagt i samme tidsrum.

Desuden vil du i den tværgående applikationsdriftsgruppe spille en rolle i Det Kgl. Biblioteks M365-setup. Det kan dreje sig om brugersupport på fx Teams eller Sharepoint, eller det kan handle om administrator-opgaver i systemerne i samarbejde med Statens IT. Har du ikke M365-erfaring, sender vi dig på kursus.

Du vil arbejde tæt sammen med både udviklere i afdelingen, kolleger i forretningsområderne samt andre udviklere og driftsfolk i området.

Kvalifikationer – Du kan sikkert nikke til flere af nedenstående punkter

  • Dokumenteret erfaring med drift af systemer på Linux/Unix er et krav
  • Kendskab til Windows-teknologi, herunder særligt M365 vil være en fordel
  • Du elsker friheden ved en kommandolinje, men kan også begå dig i en grafisk brugergrænseflade
  • Du har en it-systemmæssig baggrund med en højere teknisk uddannelse eller lignende stærk teknisk erfaring
  • Du er systematisk og analytisk indstillet og sætter en ære i at dokumentere
  • Du er positiv, serviceorienteret og god til at kommunikere
  • Du har lyst til – og evner at deltage i tværfagligt samarbejde
  • Har du arbejdet med drift af Java-applikationer i en Tomcat-applikationsserver, er det også et plus
  • Har du erfaringer med OpenShift eller andre container-teknologier, vil det være en fordel

Personlige kompetencer

Som kollega optræder du venligt og professionelt og kan lide at omgås både it-kolleger og øvrige ansatte. Du kan godt lide at arbejde alene, men trives også i samarbejdet med andre. Du kan tage teten, men giver også plads til andres synspunkter.

Praktiske oplysninger

Stillingen kan kun søges elektronisk via linket ”Søg jobbet her”. Ved eventuelle tekniske problemer, kontakt venligst HR Manager Talent Solutions Support på tlf. 7244 0644.

Vedlæg din ansøgning, CV og eventuelle anbefalinger. 

Ansøgningen skal være modtaget senest den 8. august 2022

Vi indkalder til samtaler løbende. Tiltrædelse hurtigst muligt. 

Ansættelsessted er Det Kgl. Bibliotek i Aarhus, Victor Albecks Vej 1.

Vi lægger vægt på balance mellem arbejdsliv og fritid, og du har mulighed for fleksibel arbejdstid. Ansættelsen er på 37 timer ugentligt inklusiv frokostpause. Tillige betyder vores nye politik for hjemmearbejde, at du kan arbejde hjemmefra op til 2 dage om ugen, når opgaverne egner sig til det.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet offentlig straffeattest. Det er en betingelse for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes til Hemmeligt, og at du kan opretholde din sikkerhedsgodkendelse i løbet af ansættelsen.

Du ansættes i henhold til gældende fællesoverens-komst mellem Skatteministeriet og LC/CO10 samt gældende organisationsaftale mellem Skatteministeriet og PROSA med mulighed for forhandling af et personligt tillæg afhængig af kvalifikationer og erfaring.  

Yderligere oplysninger om jobbet kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Anne Sandfær på tlf. 91324140 / anns@kb.dk.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk til-hørsforhold opfordres til at søge.


Det Kgl. Bibliotek er Danmarks nationale bibliotek. 800 medarbejdere er optaget af at bevare og formidle kulturarv og sikre viden til uddannelse, forskning, oplysning og oplevelse. Et bredt publikum besøger hver dag Det Kgl. Biblioteks mange betjeningssteder, og endnu flere benytter de digitale kanaler og services. Biblioteket hører under Kulturministeriet og omsætter årligt for ca. 700 mio. kr.

Læs mere om Det Kgl. Bibliotek.

Gem job

Det Kgl. Bibliotek
Publiceret: 11. juli 2022

Arbejdssted

Location Aarhus

Job hos virksomheden